МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА

ЄЛЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.О. БУНІНА (РОСІЯ)

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у VІ Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики».

Конференція відбудеться 10-11жовтня 2014 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Реєстрація учасників конференції 9 жовтня з 900 до 1800 год. і 10 жовтня з 800 до 1100 год. у вестибюлі головного корпусу університету (вул. Огієнка, 61).

Матеріали публікуватимуться до початку конференції у збірнику «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки», затвердженому ВАК України як фахове видання. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська.

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

– поетика в системі літературознавчих категорій;
– індивідуальні поетики в контексті загально-культурних парадигм;
– текст, інтертекст, культура;
– семантика слова, тексту, перекладу;
– літературні жанри в проекції історичної та теоретичної поетики;
– компаративістичні виміри літератури;
– поетика і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

 

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою до 20 липня 2014 р. заявку, в якій вказати тему, інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, телефон, E-mail) і текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок. Для учасників конференції без наукового ступеня обов’язкова рецензія наукового керівника. Вартість – 25 грн. за сторінку (публікації учасників, які мають науковий ступінь доктора наук, здійснюються безкоштовно), організаційний внесок (для всіх) – 150 грн.

До 1 вересня 2013 р. після схвалення матеріалів до друку (про що авторам буде повідомлено додатково на електронну адресу) здійснюється оплата публікації та оргвнеску поштовим або електронним переказом на адресу:

 

Шулик Поліна Львівна

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Факультет іноземної філології

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

вул. Огієнка, буд. 61

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

Україна, 32300

 

ЗАОЧНА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для заочної участі у конференції необхідно до 20 липня 2013 р. надіслати заявку (взірець заявки див. нижче) і текст статті (8-12 стор.), а також перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн. Оргвнесок включає витрати на підготовку програми конференції (друкований та електронний варіанти), розсилку програми та збірника статей учасникам (учасникам, які не сплатили оргвнесок, матеріали не надсилаються!). Публікація статті здійснюється  з розрахунку 25 грн. за сторінку  окремо.

Оргвнесок та оплата статті для заочних учасників здійснюється поштовим або електронним переказом на адресу:

Шулик Поліна Львівна

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Факультет іноземної філології

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

вул. Огієнка, буд. 61

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл.

Україна, 32300

 

Контакти: тел. 0384933361; 0969416512; 0503764701;

E-mail: azs953@i.ua

віфафіва
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті
VІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики»