Положення про приймальну комісію

Положення про факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про деканат

Положення про кафедру

Положення про вчену раду факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про відділ аспірантури і досторантури

Положення про центр інформаційних технологій

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ наукової роботи

Положення про архівно-інформаційний відділ

Положення про експертну комісію

Положення про юридичний сектор

Положення про господарський відділ

Положення про експлуатаційно-технічний відділ

Положення про відділ охорони праці

Положення про штаб цивільної оборони

Положення про музей історії університету

Положення про центр документації

Положення про відділ фандрайзингу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про Лінгвістичний центр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про пресцентр Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка