Навчальний відділ є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що здійснює координацію та контроль за організацією освітнього процесу в університеті.

Навчальний відділ створений відповідно до Статуту Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка і входить до структури навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.

Діяльність навчального відділу регламентує Положення про навчальний відділ.

Загальне керівництво роботою відділу здійснює перший проректор університету.

Безпосереднє керівництво роботою навчального відділу здійснює його керівник.

Керівник навчального відділу

Чорна Оксана Григорівна

Номер телефону: 3-86-66

E-mail: edu_dept@kpnu.edu.ua

СКЛАД ВІДДІЛУ

Хохель Тетяна Сергіївна –  методист вищої категорії навчального відділу.

Савчук Ірина Русланівна  –  методист вищої категорії навчального відділу.

Фаріон Оксана Віталіївна –  методист вищої категорії навчального відділу.

Ковальчук Галина Вікторівна – методист вищої категорії навчального відділу.

Ніцевич Анастасія Олегівна – методист вищої категорії навчального відділу.

Шевчук Зореслава Сергіївна –  методист вищої категорії навчального відділу.

Дудко Аліса Володимирівна –  методист вищої категорії навчального відділу.

Баглай Віктор Васильович –  методист І категорії навчального відділу.

Наіста Олена Павлівна – методист І категорії навчального відділу.

Римар Людмила Михайлівна – завідувач практики університету.

Дудко Оксана Олександрівна – провідний фахівець навчального відділу.

Кукул Віра Орестівна – провідний фахівець навчального відділу.

Романюк Тамара Миколаївна – провідний фахівець навчального відділу.

 

Основними завданнями навчального відділу є:

  • організація освітнього процесу в університеті відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей університету, інших законодавчих та нормативно-правових актів України з питань освіти, нормативних документів університету;
  • організація розподілу навчального навантаження науково-педагогічних працівників університету, його обліку та контролю за виконанням;
  • розробка бланків навчальної та обліково-звітної документації, контроль за правильним і своєчасним її веденням;
  • участь у плануванні роботи університету, вченої ради університету, ректорату;
  • участь у підготовці засідань вченої ради університету;
  • організація та участь у здійсненні контролю за виконанням ухвал вченої ради, ректорату університету з питань організації освітнього процесу;
  • підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення організації освітнього процесу з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Міністерство освіти і науки України

Документи щодо організації освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана  Огієнка

Графік освітнього процесу

Вибіркові навчальні дисципліни

Положення про навчальний відділ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ

Про подання звітів про роботу, проведену в 2021-2022 навчальному році, та пропозицій для планування роботи університету на І семестр 2022-2023 навчального року

Про організацію ліквідації академічної заборгованості за результатами літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року

                              НАВЧАЛЬНО-БЛАНКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма 1 Залікова книжка (бакалавр)
Форма 2 Залікова книжка (магістр)
Форма 3 Індивідуальний навчальний план студента (бакалавр)
Форма 4 Індивідуальний навчальний план студента (магістр)
Форма 5 Навчальна картка студентка
Форма 6 Академічна довідка
Форма 7 Журнал обліку роботи академічної групи