Колегіальні органи управління Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

Вчена рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Колегіальні органи управління факультетів/

навчально-наукового інституту

Вчена рада:

навчально-наукового інституту української філології та журналістики;

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи.

 

 

 

Робочі органи Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка

Ректорат.

 

Директорат навчально-наукового інституту української філології та журналістики.

 

Деканат:

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи.

 

Приймальна комісія.

 

Навчально-науковий інститут, факультети та кафедри

 • Історичний факультет:
  • кафедра всесвітньої історії;
  • кафедра історії України;
  • кафедра політології та філософії;
  • кафедра археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін.
 • Навчально-науковий інститут української філології та журналістики:
  • кафедра української мови;
  • кафедра історії української літератури та компаративістики;
  • кафедра журналістики.
 • Факультет іноземної філології:
  • кафедра англійської мови;
  • кафедра німецької мови;
  • кафедра германських мов і зарубіжної літератури;
  • кафедра слов’янської філології та загального мовознавства;
  • кафедра іноземних мов.
 • Фізико-математичний факультет:
  • кафедра математики;
  • кафедра фізики;
  • кафедра комп’ютерних наук.
 • Педагогічний факультет:
  • кафедра теорії та методик дошкільної освіти;
  • кафедра теорії та методик початкової освіти;
  • кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва;
  • кафедра музичного мистецтва;
  • кафедра педагогіки та управління навчальним закладом.
 • Факультет фізичної культури:
  • кафедра теорії і методики фізичного виховання;
  • кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання;
  • кафедра спорту і спортивних ігор;
  • кафедра легкої атлетики з методикою викладання;
  • спортивний клуб.
 • Природничо-економічний факультет:
  • кафедра біології та методики її викладання;
  • кафедра географії та методики її викладання;
  • кафедра екології;
  • кафедра туризму та готельно-ресторанної справи;
  • кафедра економіки підприємства;
  • кафедра менеджменту.
  • кафедра військової підготовки.
 • Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи:
  • кафедра загальної та практичної психології;
  • кафедра психології освіти;
  • кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи;
  • кафедра логопедії та спеціальних методик;
  • кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи;
  • кафедра спеціальної та інклюзивної освіти.
 • Бібліотека.

 

Структурні підрозділи університету для сприяння провадженню освітньої, наукової, науково-технічної та мистецької діяльностей

 • Навчально-методичний центр забезпечення якості освіти:
  • навчальний відділ;
  • навчально-методичний відділ;
  • заочний відділ;
  • відділ профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету;
  • відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.

 

 • Відділ наукової роботи.
 • Відділ міжнародних зв’язків.
 • Відділ фандрайзингу.
 • Підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства.
 • Лінгвістичний центр.
 • Відділ аспірантури і докторантури.
 • Центр інформаційних технологій.
 • Редакційно-видавничий відділ.
 • Наукові, науково-дослідні та навчально-наукові центри:
  • науково-дослідний центр мовознавчих студій;
  • центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України;
  • центр регіональних досліджень;
  • центр соціально-політичних досліджень;
  • центр дослідження природи Поділля;
  • науково-дослідний центр огієнкознавства;
  • науково-дослідний центр історії Центральної та Східної Європи;
  • міжнародний науковий центр досліджень процесів націєтворення та регіоналізації у Європі;
  • науково-дослідний центр вивчення педагогічної та творчої спадщини Миколи Леонтовича;
  • центр польської мови і культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • Науково-дослідні, навчально-наукові лабораторії:
  • науково-дослідна лабораторія управління навчально-пізнавальною діяльністю;
  • навчально-наукова лабораторія етнології;
  • навчально-наукова лабораторія літературного краєзнавства;
  • навчально-наукова лабораторія прикладних досліджень в логопедії;
  • науково-дослідна лабораторія актуальних проблем соціально-педагогічної освіти;
  • науково-дослідна лабораторія екологічного моніторингу;
  • науково-дослідна лабораторія анатомії, морфології та фізіології живих організмів;
  • науково-дослідна лабораторія „Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти“;
  • навчально-наукова лабораторія „Теорія і практика початкової освіти“;
  • наукова лабораторія „Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації Концепції нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища“;
  • науково-дослідна лабораторія „Гендерні профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації”;
  • наукова лабораторія психології навчання;
  • навчально-наукова лабораторія діалектологічних досліджень;
  • науково-дослідна лабораторія „Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти”;
  • навчально-наукова лабораторія педагогіки і психології вищої школи;
  • навчально-наукова лабораторія „Фізика напівпровідників та наносистем імені Цезарія Андрійовича Криськова”
  • науково-дослідна лабораторія інноваційних технологій у туризмі;
  • науково-навчальна лабораторія прикладної географії та геотуризму.

 

 • Навчальні лабораторії.

 

 • Стадіон.

 

Структурні підрозділи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для здійснення фінансової,

облікової, господарської, юридичної та іншої діяльності

 • Бухгалтерія.
 • Відділ кадрів.
 • Центр документації:
  • сектор діловодства;
  • сектор електронного документообігу;
  • архівно-інформаційний відділ.
 • Юридичний сектор.
 • Експлуатаційно-технічний відділ.
 • Господарський відділ.
 • Відділ охорони праці.
 • Штаб цивільної оборони.
 • Їдальня.
 • Музей історії університету.
 • Пресцентр.

 

Дорадчі органи Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка

Наукова рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рада із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рада з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти:

навчально-наукового інституту української філології та журналістики;

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи.

Рада роботодавців у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 

Органи громадського самоврядування

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Конференція трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Збори трудового колективу:

навчально-наукового інституту української філології та журналістики;

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи;

інших структурних підрозділів університету.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Органи студентського самоврядування

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Конференція студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Студентський сенат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Збори студентів:

навчально-наукового інституту української філології та журналістики;

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи;

Збори студентів, які мешкають у:

гуртожитку № 1;

гуртожитку № 3;

гуртожитку № 4;

гуртожитку № 5.

 

Студентська рада:

навчально-наукового інституту української філології та журналістики;

історичного факультету;

фізико-математичного факультету;

факультету іноземної філології;

природничо-економічного факультету;

педагогічного факультету;

факультету фізичної культури;

факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи;

гуртожитку № 1;

гуртожитку № 3;

гуртожитку № 4;

гуртожитку № 5.