Завідувач відділу аспірантури і докторантури
Дмитрецька Любов Іванівна
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
вул. Огієнка, 61, к. 215
м. Кам’янець-Подільський, 32300
Tел. (03849) 33361
E-mail: aspirantura_kpnu@ukr.net
Аспірантура: science.kpnu.edu.ua/aspirantura/
Докторантура: science.kpnu.edu.ua/doktorantura/ 

Відділ аспірантури і докторантури – структурний підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, створений для організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Основними завданнями діяльності відділу аспірантури і докторантури:

  • забезпечення організації освітнього процесу та наукової діяльності в аспірантурі та докторантурі;
  • всебічне сприяння підготовці та написанню аспірантами, докторантами дисертацій, опублікуванню у фахових виданнях і апробації їх результатів
    на конференціях, конгресах, семінарах і успішному захисту дисертаційних досліджень.