Концепція розвитку наукової та інноваційної діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2021-2025 роки

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про наукову раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про наукові школи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок організації та проведення I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Наказ “Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка (нова редакція)”

Положення про порядок організації та проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”

Положення про спеціалізовану вчену раду

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про відділ наукової роботи Кам’янець-Подільського наіонального університету імені Івана Огієнка

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Порядок перевірки рукописів монографій, підручників, навчальних посібників на рівень унікальності

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

Положення про науково-дослідну лабораторію

Типове положення про навчальну лабораторію