Склад ради із науково-методичної роботи і забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 1. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент – співголова.
 2. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково- педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент – співголова.
 3. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально- методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук.
 4. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу.
 5. ГУДИМА Наталія Василівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент, керівник навчально- методичного відділу.
 6. БАХМАТ Наталія Валеріївна, завідувач, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, голова ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти педагогічного факультету.
 7. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор, голова ради з науково- методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти історичного факультету.
 8. ПРОЗАР Микола Володимирович, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, голова ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету фізичної культури.
 9. ІСАКОВА Інна Анатоліївна, керівник управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, кандидат історичних наук.
 10. МОРОЗЮК Сергій Миколайович, керівник комунальної установи „Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Кам’янець- Подільської міської ради.
 11. ОЛІЙНИК Ольга Степанівна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат економічних наук, доцент – секретар.
 12. СУЛЯТИЦЬКА Тетяна Василівна, доцент кафедри політології та філософії, кандидат філософських наук, доцент, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 13. ПИЛИПЮК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник декана фізико- математичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 14. ФЕДЬКОВА Інга Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, заступник декана факультету іноземної філології з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 15. ДІДИК Наталія Михайлівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 16. ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент заступник директора навчально- наукового інституту української філології та журналістики з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 17. МАТУЗ Ольга Володимирівна, асистент кафедри географії та методики її викладання, заступник декана природничо-економічного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 18. КОВАЛЬЧУК Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук, заступник декана педагогічного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 19. БОДНАР Аліна Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету фізичної культури з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 20. ЯВОРСЬКА Ольга Іванівна, студентка 4 курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю Спеціальна освіта (Логопедія) ступеня вищої освіти „бакалавр” педагогічного факультету, спікер студентського сенату.
 21. СЛЬОЗКІН Максим Олександрович, аспірант 1 курсу спеціальності 032 Історія та археологія за освітньо-науковою програмою Історія та археологія ступеня вищої освіти „доктор філософії” історичного факультету.

Введено в дію наказом ректора від 30 жовтня 2020р., №117-ОД