Положення про ректорат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


План роботи ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

План роботи ректорату на I семестр 2023-2024 навчального року План роботи ректорату на II семестр 2023-2024 навчального року

СКЛАД РЕКТОРАТУ

КОПИЛОВ Сергій Анатолійович

ректор, голова вченої ради, доктор історичних наук, професор.

Копилов Сергій Анатолійович

ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович

перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.

Dubinskyi VA

ГНАТЮК Василь Олексійович

помічник ректора університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

Hnatyuk-V.O

БЕСАРАБЧУК геннадій Володимирович

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук.

 

Bessarabchuk GV

МИРОНОВА Світлана Петрівна

проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор

myronova-svitlana

ЖЕЛІЗНИК Михайло Дмитрович

проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази)

4X1H9716

АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович

керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, кандидат історичних наук, доцент.

Адамовський

БІЛИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

керівник Центру документації

ФРАНЧУК Тетяна Йосипівна

керівник відділу наукової роботи, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

Франчук Тетяна Йосипівна

ГУДИМА Наталія Василівна

керівник навчально-методичного відділу, кандидат філологічних наук, доцент

гудима наталія василівна

ЧОРНА Оксана Григорівна

керівник навчального відділу

ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович

декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.

Глушковецький Анатолій Л.

ДМИТРЕЦЬКА Любов Іванівна

завідувач аспірантури і докторантури.

dmytretska-l.i

КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна

учений секретар, доктор філологічних наук, доцент

коваленко н.д

КОПИЛОВА Олена Леонідівна

керівник заочного відділу.

Kopulova O

КЛИМЧУК Людмила Вікторівна

директор бібліотеки, кандидат історичних наук.

klimchuk

СІДОРОВА Олена Володимирівна

головний бухгалтер.

ЯБЛОНСЬКА Діана Русланівна

керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

fbt

ГЕСЕЛЕВА Катерина Григорівна

декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук

 

heseleva_kateryna_hryhorivna

СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович

декан природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.

semenets

СТАСЮК Іван Іванович

декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

 

Stasiuk

ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна

декан факультету спеціальної освіти, психології і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, професор

 

opaliuk

ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович

декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.

 

Labunets

ХОПТЯР Алла Олександрівна

декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.

 

Khoptiar

МЕЛЬНИК Валерій Олександрович

керівник юридичного сектору.

 

ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна

начальник відділу кадрів.

 

РИМАР Людмила Михайлівна

завідувач практики університету.

 

Римар

СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна

керівник відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

DSC_1661

РОМАНЮК Віта Миколаївна

начальник центру інформаційних технологій.

 

Романюк Віта М.

ЯВОРСЬКА Ольга Іванівна

спікер студентського сенату, студентка 3 курсу педагогічного факультету освітнього ступеня “бакалавр”.”

 

КОВАЛЕНКО Борис Олексійович

директора навчально-наукового інституту української філології та журналістики, доктор філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету.

 

Kovalenko

ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна

голова профкому студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

БУТОРІНА ВЕРОНІКА БОРИСІВНА

керівник відділу фандрайзингу, кандидат економічних наук, доцент

 

ЛІВІЦЬКИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

завідувач відділу охорони праці

Затверджено наказом «Про затвердження персонального складу ректорату» від 30.11.2023 р. №150-ОД, від 10.01.2024 року, № 7-ОД.