Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (кафедра військової підготовки)

        Відповідно спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 25 серпня 2021 р. № 251/926 «Про затвердження Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих навчальний закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до управління Міністерства оборони України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 грудня 2021 р. № 1567/37189, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки:

 •           доцента (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль інженерні загородження, вибухова справа),
 •           доцента (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль військово-технічна підготовка),
 •           старшого викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль тактико-спеціальна підготовка),
 •           старшого викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль тактична підготовка),
 •           старшого викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль вогнева підготовка),
 •           викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль військово-технічна підготовка),
 •           викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль фортифікація та маскування, військові мости),
 •           викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль переправи),
 •           викладача (1 штатна одиниця на 0,5 ставки) (модуль організація та методика роботи з особовим складом).

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки:

 

 1. Посаду доцента кафедри військової підготовки можуть обіймати особи, які мають вчене звання доцента (без наукового ступеня, зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 10 років), науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 10 років на посадах старшого викладача і викладача; старший викладач без наукового ступеня і вченого звання, який має не менше 10 років стажу науково-педагогічної роботи, має видані навчально-методичні посібники, наукові праці, як правило володіють іноземною мовою на рівні не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР-2).
 2. Посаду старшого викладача кафедри військової підготовки можуть обіймати особи, які мають: академічну освіту оперативно-тактичного рівня, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 5 років; викладачі без наукових ступенів і вчених звань з досвідом науково-педагогічної роботи не менше 5 років; проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають видані навчально-методичні посібники, наукові праці; висококваліфіковані фахівці з військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність, як правило володіють іноземною мовою на рівні не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР-2).
 3. Посаду викладача кафедри можуть обіймати особи, які мають вчене звання кандидата наук або без наукового ступеня і вченого звання, зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 3 років; висококваліфіковані фахівці з військ, з військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність, як правило володіють іноземною мовою на рівні не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР-2).

Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:

– заяву;

– засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць, копію трудової книжки;

– автобіографію;

– копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України 18 квітня 2022  № 651, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. № 648/37984.

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.

Університет здійснює освітню діяльність з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року та додатків до неї: 1. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії). 2. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання  (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр).

З «Порядком проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (нова редакція) можна ознайомитися на сайті університету

https://drive.google.com/file/d/1xrjCBOCE-p1KMB0yZgqi17DpF8ykv_Mk/view

та у відділі кадрів університету за адресою: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський.

Університет житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв з 01 грудня до 15 грудня 2023 року, процедура конкурсного відбору з 16 грудня до 31 грудня 2023 року.

Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Центр документації, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32302.

        Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 55 Закону України “Про вищу освіту”, статей 21-24 Кодексу законів про працю України та з метою удосконалення трудових відносин у галузі освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних працівників з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навичок Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

 • Директора бібліотеки (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 • Завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури
 • Професора кафедри комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 • Професора кафедри логопедії та спеціальних методик (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 • Професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 • Професора кафедри психології освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 • Доцента кафедри комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 • Доцента кафедри менеджменту (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 • Старшого викладача кафедри музичного мистецтва (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 • Старшого викладача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 • Старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 • Старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:

– заяву;

– засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць, копію трудової книжки;

– автобіографію;

– копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України 18 квітня 2022 р. № 651, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. № 648/37984.

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.

Університет здійснює освітню діяльність з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2021 р. та додатків до неї: 1. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії). 2. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання  (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр).

З «Порядком проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (нова редакція) можна ознайомитися на сайті університету https://drive.google.com/file/d/1xrjCBOCE-p1KMB0yZgqi17DpF8ykv_Mk/view

та у відділі кадрів університету за адресою: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський.

Університет житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв з 01 грудня до 15 грудня 2023 р., процедура конкурсного відбору з 16 грудня до 31 грудня 2023 р.

Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Центр документації, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32302.

 

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (кафедра військової підготовки)