Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

        Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 55 Закону України “Про вищу освіту”, статей 21-24 Кодексу законів про працю України та з метою удосконалення трудових відносин у галузі освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних працівників з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навичок Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

Директора бібліотеки (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Професора кафедри комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Професора кафедри логопедії та спеціальних методик (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).

Професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).

Професора кафедри психології освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Доцента кафедри комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Доцента кафедри менеджменту (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).

Старшого викладача кафедри музичного мистецтва (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Старшого викладача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).

Старшого викладача кафедри спеціальної та інклюзивної освіти (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).

Старшого викладача кафедри спорту і спортивних ігор (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:

– заяву;

– засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць, копію трудової книжки;

– автобіографію;

– копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України 18 квітня 2022 р. № 651, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. № 648/37984.

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.

Університет здійснює освітню діяльність з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 19 березня 2021 р. та додатків до неї: 1. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії). 2. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання  (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр).

З «Порядком проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (нова редакція) можна ознайомитися на сайті університету https://drive.google.com/file/d/1xrjCBOCE-p1KMB0yZgqi17DpF8ykv_Mk/view

та у відділі кадрів університету за адресою: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський.

Університет житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв з 01 грудня до 15 грудня 2023 р., процедура конкурсного відбору з 16 грудня до 31 грудня 2023 р.

Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Центр документації, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32302.

 

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад