Керівник відділу

Плахтій Маріанна Петрівна

кандидат філософських наук, доцент 

E-mail: nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

тел. +38 (03849) 3-33-61

Сайт наукового порталу: science.kpnu.edu.ua

Провідний фахівець

Шидловська Альона Володимирівна

спеціаліст

E-mail: nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

Sydlovska@email.ua

тел. +38 (03849) 3-33-61

Відділ наукової роботи – структурний підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, створений для координації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, організації й забезпечення проведення наукових досліджень і розробок як невід’ємної складової освітньої діяльності, Університету. Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору університету

Основними завданнями діяльності наукового відділу є:

  • реалізація в університеті державної політики в галузі науки, організація і здійснення наукової роботи;
  • координація наукової роботи на факультетах, в окремих підрозділах та здійснення контролю за їхньою діяльністю.