ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

15червня 2014 р. на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі закінчується термін проведення (у режимі форуму) міжнародної наукової Інтернет-конференціії (http://www.mvf.kam-pod.org; https://www.kpnu.edu.ua) на тему:

 

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

 ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ»

 

Змістові  напрями конференції:

  • Дидактична модель управління якістю компетентнісного становлення  майбутнього учителя фізико-технологічного профілю
  • Освітній прогноз як механізм структурно-змістової побудови та створення дієвих методологій предметних дидактик
  • Інноваційні розробки вищих навчальних закладів, прогресивні фізико-технологічні процеси та технології в підготовці майбутнього спеціаліста
  • Методологічні основи розвитку професійної компетентності студентів у процесі вивчення предметів фізико-технологічного профілю
  • Менеджмент формування педагогічного кредо майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю

 

За окремими тематичними напрямами можливий варіант використання Інтернет-відеозв¢язку.

Матеріали обсягом до 12 сторінок, планується розмістити у 20-му ювілейному випуску збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія педагогічна (збірник зареєстровано як фаховий  (Бюлетень ВАК України. – 2010. – №6. – С.4). Термін подачі матеріалів до збірника наукових праць – до 15 червня 2014 р. включно.

Закінчення міжнародної інтернет-конференції “Управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю”