Повідомлення про публічне громадське обговорення проєкту професійного стандарту на групу професій : «Вчитель-логопед», «Логопед», «Терапевт мови і мовлення»

Група розробників професійних стандартів (заявка № 219 від 1.03.23 р.) інформує про розміщення для публічного громадського обговорення проєкту професійного стандарту на групу професій: «Вчитель-логопед», «Логопед», «Терапевт мови і мовлення» на офіційних веб-сайтах розробників:

https://kpnu.edu.ua/

https://fsio.udu.edu.ua/

Відомості про розробника:

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Контактні дані відповідальної особи:

Гаврилова Наталія Степанівна, тел.+380632452082; havrylova@kpnu.edu.ua; 32300; м. Кам’янець-Подільський, площа Польський ринок, 6, Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи КПНУ імені Івана Огієнка.

Строки публічного обговорення: 12.11.23 р. –  12.12.23 р.

Звіт про результати публічного громадського обговорення оприлюднено на офіційних сайтах розробників: https://kpnu.edu.ua/2023/07/25/povidomlennia-pro-publichne-hromadske-obhovorennia/ та https://fsio.udu.edu.ua/news/povidomlennia-ro-publichne-hromadske-obhovorennia-proiektu-profesiinoho-standartu-na-hrupu-profesii-vchytel-lohoped-lohoped-terapevt-movy-i-movlennia 8.01.2024 р.

Результати публічного громадського обговорення

 

Група розробників професійних стандартів (заявка № 219 від 1.03.23 р.) інформує про повторне розміщення для публічного громадського обговорення проєкту професійного стандарту на групу професій: «Вчитель-логопед», «Логопед», «Терапевт мови і мовлення» на офіційних вебсайтах розробників:

https://fsio.udu.edu.ua/

https://kpnu.edu.ua/

Відомості про розробника:

Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Контактні дані відповідальної особи:

Гаврилова Наталія Степанівна, тел.+380632452082; havrylova@kpnu.edu.ua; 32300; м. Кам’янець-Подільський, площа Польський ринок, 6, Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи КПНУ імені Івана Огієнка.

Строки публічного обговорення: 8.01.24 р. – 8.02.24 р.

Форма подання пропозицій і зауважень:

зауваження і пропозиції можуть подаватися у довільній формі і надсилатися електронною поштою: prof.st.logo@kpnu.edu.ua

Звіт про результати публічного громадського обговорення буде оприлюднено на офіційних сайтах розробників: https://kpnu.edu.ua/2023/07/25/vchytel-lohoped-lohoped-terapevt-movy/ та https://fsio.udu.edu.ua/news/povidomlennia-ro-publichne-hromadske-obhovorennia-proiektu-profesiinoho-standartu-na-hrupu-profesii-vchytel-lohoped-lohoped-terapevt-movy-i-movlennia в період 12.02.2024 р. по 16.02.2024 р.

Професійний стандарт на групу професій

Довідка про результвти публічного громадського обговорення

Повідомлення про публічне громадське обговорення проєкту професійного стандарту на групу професій : «Вчитель-логопед», «Логопед», «Терапевт мови і мовлення»