Положення про оплату праці працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Заявка-пропозиція Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на розміщення у 2021 році тимчасово вільних бюджетних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Наказ про створення комісії щодо започаткування процедури розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

2020

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік (КПК 2201190)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201040)

Форма № 4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік (КПК 2201160)

Форма № 4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2020 рік

Форма № 4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за 2020 рік