ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Університет є вищим навчальним закладом державної форми власності, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України. Історія університету починає свій відлік з 17 серпня 1918 року, коли гетьман України Павло Скоропадський підписав Закон про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету. Першим ректором університету був відомий вчений-мовознавець, професор, активний учасник українського державотворення Іван Огієнко.

За час свого існування університет зазнав чимало реорганізацій: у 1920 році він був реорганізований в Академію теоретичних знань, у 1921 році – Інститут теоретичних наук. Того ж року Інститут теоретичних наук було реорганізовано у два самостійних навчальних заклади – інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут.

Упродовж 30-40-х років інститут народної освіти тричі реорганізовувався, зокрема у 1930 році – в інститут соціального виховання, у 1933-1934 роках – у педагогічний, а з 1939 року – в учительський інститут. Учительський інститут з 1948-1949 навчального року було реорганізовано в педагогічний. У 1997 році педагогічний університет отримав статус державного педагогічного університету, а у 2003 року. на його базі було створено Кам’янець-Подільський державний університет.

Указом Президента України від 22.01.2008 року університету надано статус національного. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року університету присвоєно ім’я Івана Огієнка.

Університет є державним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Університет очолює ректор Копилов Сергій Анатолійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії.

За роки свого існування університет підготував понад 55 тисяч фахівців для дошкільних, загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та інших галузей національного господарства, понад 350 докторів і кандидатів наук, отримав низку вітчизняних та міжнародних відзнак.

До структури університету входять 9 факультетів, 40 кафедр. Загалом університет здійснює підготовку 6058 фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” (денної, заочної та екстернатної форм навчання) за 26 напрямами підготовки та 27 спеціальностями, з яких 22 акредитовані за IV рівнем. Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 586 науково-педагогічних працівників, з яких 509 – штатні працівники кафедр, 77 працюють за сумісництвом (штатна укомплектованість становить 86,8 %). З-поміж науково-педагогічних працівників – 43 доктори наук, професорів (7,3%) і 328 кандидатів наук, доцентів (55,9%).

Для підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в університеті функціонує аспірантура з 18 спеціальностей та докторантура з 3 спеціальностей.

Університет розміщено в 12 навчально-лабораторних корпусах. Загальна навчальна площа складає 128327,3 м2. Студенти проживають у 6 гуртожитках, є 2 стадіони, спортивно-оздоровчий табір.

Навчальний процес здійснюється українською мовою за винятком фахових дисциплін на факультеті іноземної філології та дисципліни іноземна мова (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням. Плата за навчання залежить від напряму (спеціальності) підготовки фахівців та освітньо-кваліфікаційного рівня (див. сайт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (www.kpnu.edu.ua) розділ „Приймальна комісія”).

ПРО УНІВЕРСИТЕТ