Історія університету

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Ідея заснування у Кам’янці на Поділлі університету виникла восени 1917 р. і належала трьом відомим діячам краю – О. М. Пащенко (голові повітової земської управи), О. П. Шульмінському (голові міської управи) та К. Г. Солусі (голові Подільської губернської організації «Просвіта»). Однак із-за зміни політичної ситуації в місті реалізація задуму була відкладена на наступний рік.

Кам’янець-Подільський державний університет заснований 1 липня 1918 р. відповідно до закону, прийнятого Радою Міністрів Української держави і затвердженого Гетьманом України, а запрацював з 22 жовтня 1918 р. Цей день перетворився на всеукраїнське свято української культури і торжества українського духу. Одним із організаторів університету був його ректор професор І.І.Огієнко. Діяльність закладу засвідчила яскраве культурно-освітнє відродження українства, була спрямована на підготовку кадрів національної інтелігенції (на 5 факультетах навчалося понад 2360 осіб), формування і підвищення рівня національної свідомості молоді Східної і Західної України.

Після поразки Української революції університет реорганізували в два самостійні інститути – народної освіти, який став спадкоємцем університету, та сільськогосподарський. ІНО впродовж 30-40-х рр. тричі реорганізовувався, а з 1948 по 1997 рр. функціонував як педагогічний.

Нові імпульси заклад отримав у незалежній Україні: у 1997 р. педінститут отримав статус педагогічного університету, у 2003 р. – класичного університету, а у січні 2008 р. – національного.

За всі роки існування університет підготував понад 60 тисяч фахівців для закладів освіти та інших сфер життєдіяльності нашого суспільства, з-поміж них лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки академіки НАН України І. Вишневський, В. Смолій, професори Д. Мартинюк, В. Степанков, Ю. Теплінський, понад 400 докторів і кандидатів наук.

Тепер до структури університету входять 9 факультетів і 40 кафедр, на яких працює 575 педагогічних працівників, зокрема 45 докторів наук  професорів, 325 кандидатів наук доцентів. В університеті навчаються 6,5 тис. студентів, які здобувають освіту за 30 напрямами, 140 аспірантів за 18-ма та 5 докторантів за 3-ма спеціальностями. За останні півтори роки науково-педагогічні працівники університету захистили 5 докторських і 76 кандидатських дисертацій. Заклад є одним із найпотужніших наукових центрів Західної України, в якому активно діють 18 наукових шкіл, 10 науково-дослідних центрів, 21 науково-дослідна лабораторія. За останніх два роки відбулося 50 наукових конференцій різного рівня.

Університет має чималі здобутки у спорті: за підсумками третіх спортивних ігор України серед вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації він посів у загальному заліку I місце (факультети фізичного виховання має 21 університет). Лише 2013 року студенти-спортсмени вибороли: на чемпіонатах світу – 13 медалей, на всесвітніх іграх – 7, на чемпіонатах Європи –10, на всесвітній Універсіаді – 2, на чемпіонатах України – 139.

Динаміка розвитку університету вселяє сьогодні надію на нові якісні зміни в житті колективу, посилення його ролі в освітніх, наукових і культурних процесах регіону, підвищення авторитету в країні та за її межами.

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ