Інформаційне повідомлення для випускників університету

Постановою Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 р. за № 1260 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 29) затверджені зразки документів про освіту, зокрема: диплома бакалавра,