Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка готовий розглянути звернення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, про переведення на навчання в університеті за ліцензованими напрямами підготовки та спеціальностями  освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» як за рахунок коштів державного бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

            До структури університету входять 9 факультетів: історичний, української філології та журналістики, іноземної філології, фізичної культури, фізико-математичний, економічний, педагогічний, природничий, корекційної та соціальної педагогіки і психології.

            Особам, які виявили бажання навчатися в університеті, ректорат створить всі умови для навчання, а також забезпечить їм проживання у студентському гуртожитку.

            Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (03849)3-06-01 (приймальна комісія), (03849)3-05-13 (приймальня ректора) та на офіційному сайті  університету https://www.kpnu.edu.ua

 

Ректор  С.А.Копилов

Інформаційне повідомлення для кримських студентів