ОГОЛОШЕННЯ

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ»

 Пленарні і секційні засідання відбудуться

4-5 квітня 2014 р.

у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Кращі доповіді будуть опубліковані у фахових журналах ВАКу:

«Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Техн. науки», 
«Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки»
(Iн-тут кібернетики НАН України, Кам.-под. нац. ун-т),

«Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. Серія педагогічна»

 

Заявки на участь у конференції та короткі тези доповідей (до 2-х сторінок) для опублікування у збірнику «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування і оптимізації», необхідно надіслати до 25.03.2014 за адресами optima@kpnu.km.ua, victor.shchyrba@gmail.com або зареєструвавшись на сайті http://optima.kpnu.km.ua


 

Міністерство освіти і науки України, Академія наук вищої школи України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Інститут математики НАН України
Обчислювальний Центр імені А. А. Дородніцина Російської Академії Наук (Росія)
Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія)
Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан)
OKAN UNIVERSITY (Istanbul, Turkish)
Люблінський технологічний університет (Польща)
Університет Вітаутаса Великого (Литва)

____________________________________________________________________________________

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ

Пленарні і секційні засідання відбудуться 4-5 квiтня 2014 р.
у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Тематика конференції:

—    Методи і алгоритми оптимізації та оптимального керування;
—    Методи математичного моделювання і прогнозування;
—    Системний аналіз і прийняття рішень;
—    Інформаційні технології в освіті;
—    Математичне та комп’ютерне моделювання у прикладних задачах. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику

 «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».

Кращі доповіді будуть опубліковані фахових збірниках наукових праць:

«Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Техн. науки»,
«Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки»,
«Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. Серія педагогічна»

Вартість публікації — 20 грн./за одну сторінку у форматі А5.
Розмір організаційного внеску становить 150 грн.
Вартість проживання в гуртожитку — 30 грн. на добу.

Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються до 25.03.2014  за адресами optima@kpnu.km.ua, victor.shchyrba@gmail.com або  http://optima.kpnu.km.ua


Заявка на участь у конференції

1. Прізвище: *
2. Ім’я: *
3. По-батькові: *
4. Місце роботи: *
5. Науковий ступінь:
6. Вчене звання:
7. Посада: *
8. Адреса для листування: *
9. Контактні телефони:
10. E-mail: *
11. Тема доповіді: *
12. Потреба в житлі: (так / ні)
13. Потреба в техн. засобах: (так,  назва / ні)
14. Дата заїзду:
15. Дата виїзду:
16. Анотація: *

* — обов’язкові поля

Нижче додається зразок оформлення статті та тез доповіді


 Ф. С. Петренко, д.т.н.
Інститут кібернетики НАН України, м. Київ
E-mail: petrenko@mail.ru

М. П. Чубенко, к.т.н. 

Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
E-mail: chubenko@ukr.net

Назва статті або тез доповіді

Для статті потрібно додатково додати тут текст анотації на английській мові. Для тез доповіді анатацію та ключові слова непотрібно писати. 

Key words: … (Ключові слова:- для анотації на українській)

Текст статті у форматі rtf обсягом до 16 сторінок формату А5. Шрифт Times New Roman 10 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,0; абзацний відступ — 1 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 24 мм;  праве, верхнє, нижнє — 18 мм. В тексті не допускається вирівнювання пропусками. Розмір шрифту в таблицях та малюнках не менше 8 пт. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Малюнки зберігаються у форматі tif (IBM PC). Товщина ліній не менше 0,7 пт. Формули набирати в MathType або в Microsoft Equation 3.0.

Статті з підписами авторів надсилаються за адресою редакційної колегії в електронному варіанті за адресами optima@kpnu.km.ua та victor.shchyrba@gmail.com з поміткою теми як прізвище автора (наприклад, Petrenko).

Список використаних джерел:
  1. Дёч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобра­зования : монография / Г. Дёч ; пер. с нем. Г. А. Вольперт. — М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1971. — 288 с. : рис., табл. — (Физико-математическая библиотека инженера). — На с. 261—286 : Приложения таблиц, составленных Р. Гершелем. — Предм. указ. : с. 287—288.
  2. Бутковский А. Г. Характеристики систем с распределенными параметрами : Справ. пособие / А. Г. Бутковский. — М. : Наука, 1979. — 224 с. : ил. — Библиогр. : с. 219—224.
Інформаційний лист
Інформаційний лист (у форматі doc)

 

 

 

 

VI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації»