ДОБРЖАНСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ, ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Захист відбудеться 17 вересня 2021 року о 10 годині.

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук першого опонента

 

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ІЛЬЧИШИН Сергій Орестович

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ В 20-30 рр. ХХ ст.

Захист відбувся 7 травня 2021 року о 13 годині.

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук першого опонента

 

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

МАГАСЬ В’ячеслав Олегович

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ВЛАДА В ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ (1905 р. – лютий 1917 р.).

Захист відбувся 7 травня 2021 року о 10 годині.

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук першого опонента

 

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ОРЛОВСЬКИЙ Любим Олександрович

ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ, ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ І ДУХОВНОМУ ЖИТТІ ПОДІЛЛЯ (1861 – 1914 РР.)

Захист відбувся 13 грудня 2019 року 0 13 годині

 

Автореферат

 Дисертація

 Відгук першого опонента

Відгук другого опонента 

Відгук третього опонента

ТРЕМБІЦЬКИЙ Анатолій Михайлович

ПРОСВІТНИЦЬКА, ПЕДАГОГІЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ СІЦІНСЬКИХ-ЧЕХІВСЬКИХ-СІЧИНСЬКИХ-ШАНДОРІВ (КІНЕЦЬ XIX СТ. – 2000-І РР.)

Захист відбувся 13 грудня 2019 року 0 10 годині

Автореферат

 Дисертація

Відгук першого опонента 

Відгук другого опонента 

Відгук третього опонента

СЛІСАРЕНКО Олександр Миколайович

УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СОЮЗ У ПІВНІЧНІЙ ВІЙНІ У 1708-1714 роках

Захист відбувся 29 листопада 2019 року о 10 годині

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

ГАЗІН Володимир Володимирович

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА У СФЕРІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ, МОСКОВІЇ ТА КРИМУ В 1654-1667 рр.

Захист відбувся 28 листопада 2019 року о 10 годині

 

Автореферат 

Дисертація 

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

СТЕПАНКОВ Віталій Валерійович

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА УКРАЇНИ: ПРОЦЕСИ ВСТАНОВЛЕННЯ, СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ, МІЖГРУПОВІ ВЗАЄМИНИ, ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ (1648-1676 рр.)

Захист відбувся 28 листопада 2019 року о 13 годині

 

Автореферат 

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

ГЕРАСИМОВ Тимофій Юрійович

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – ЛЮТИЙ 1917 РР.)

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

ГУЦАЛ Віталій Анатолійович

ПРОФЕСОР І. ВИНОКУР У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ І ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (1948 – 2006 рр.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

ПАГОР Валентин Віталійович

РАДЯНСЬКА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 1920-1930-х рр.: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

ПОКАЛЮК Вадим Вікторович

ВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (20-ті рр. ХХ ст.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

СЕМЕНЧУК Сергій Олександрович

ОСЕРЕДКИ ЯЗИЧНИЦТВА ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОЇ
ПОДНІСТРЯНЩИНИ (ХІ СТ. ДО Н.Е. – ХІІІ СТ. Н.Е.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

ШЕВЧУК Богдан Леонідович

ВОЛИНСЬКА КАЗЕННА ПАЛАТА НАПРИКІНЦІ XVIII – У 60-Х РР. ХІХ СТ.: СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

АНДРУЩАК Роман Іванович

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПОДІЛЛІ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У 20-Х РР. ХХ СТ.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович

СТУДЕНТСТВО ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

ЦИГАНЮК Микола Анатолійович

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ І ДІЯЛЬНОСТІ І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента 

КУНДЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович

КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – 60-Х РР. ХІХ СТ.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

КОНОНЕНКО Валерій Васильович

ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ (40-І РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента