Стан матеріально-технічного забезпечення Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

1.1. Довідка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

1.2. Довідка про позитивну оцінку (сертифікацію) системи забезпечення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” для подання заявки на підтвердження статусу національного

1.3. Довідка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

1.4. Довідка про наявність єдиного інформаційного середовища Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності

1.5. Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової інформації, передбаченої законодавством

 

II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

Додаток до таблиці 1. Здобувачі вищої освіти Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які здобули у звітному періоді призові місця

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Таблиця 3. Наукометричні показники

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності

Таблиця 6. Порівняльні показники

 

III. Інформація про досягнення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

3.1. Довідка про місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах

3.2. Довідка про наявність іноземних та міжнародних акредитацій

3.3. Довідка про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України

3.4. Довідка про кількість випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України

3.5. Довідка про кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років