1 липня 1918 р.

Гетьман Української держави Павло Скоропадський затвердив своїм підписом Закон «Про заснування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету».

12 жовтня 1918 р. Міністр освіти М. Василенко видав наказ, за яким І. Огієнко з 1 липня 1918 р. до 1 липня 1920 р. командирувався до Кам’янця-Подільського «для виконання посади ректора Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету, залишаючись на відповідних посадах у Київському Державному Українському Університеті і в Університеті св. Володимира, без отримання платні в останніх».
19 жовтня 1918 р. Відбулося перше засідання університетської комісії із зарахування абітурієнтів, яку очолив ректор І. Огієнко.
22 жовтня 1918 р. Урочисте відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету.
1 листопада 1918 Розпочали свою роботу два факультети: історико-філологічний та фізико-математичний із математичним та природничо-історичним відділеннями.
Весняний семестр 1918-1919 н. р. Розпочала свою діяльність найбільш масова та дієва молодіжна організація – Рада студентських представників, яка представляла інтереси усієї молоді університету.
1918-1919 н. р. В університеті навчається 493 студенти.
1919 р. У структурі університету функціонує п’ять факультетів: історико-філологічний, фізико-математичний, богословський, сільськогосподарський, правничий.
Жовтень 1919 р. Бібліотечні фонди університету нараховують 19 872 примірники.
1919 р. В університеті навчається понад 1400 студентів з Поділля, Галичини, Київщини, Слобожанщини, Степової України, Бессарабії, Чернігівщини, Волині, Полісся, Московської губернії та Прибалтики.
6 березня 1920 р. Віче студентів університету засудило розпорядження польської військової влади про депортацію до 10 березня 1920 р. з м. Кам’янця-Подільського за р. Збруч студентів-галичан (зібрання характеризувало намір поляків як «культурне насильство над українською нацією»).
2 травня 1920 р. Делегація студентів звернулася до голови Директорії УНР С. Петлюри з пропозицією проведення мобілізації студентської молоді для її участі в державному будівництві (після цього було утворено мобілізаційну комісію, яка реєструвала бажаючих і направляла їх на роботу в різні міністерства).
21 травня 1920 р. Студенти університету звернулися до «усіх студентів – українців в Україні і за кордоном” із закликом взяти участь у Всеукраїнському Студентському Конгресі».
Травень 1920 р. В університеті працює 60 осіб, з-поміж них: 2 заслужені ординарні професори, 5 екстраординарних професорів, 23 приват-доценти, 1 астроном-наглядач, 5 лекторів, 11 старших та 10 молодших асистентів.
Травень 1920 р. Студенти об’єдналися в наукове студентське товариство. Дійсними членами обрано студентів, які підготували/опублікували наукову працю.
23 липня 1920 р. Рішенням ревкому в університеті створено посаду комісара – офіційного представника влади в університеті, повноваження якого були більшими за повноваження ректора.
28 липня 1920 р. Припинено функціонування богословського факультету. Історико-філологічний і правничий факультети реорганізували у факультет соціальних наук.
Жовтень 1920 р. Бібліотечні фонди університету нараховують 33 258 примірників.
9 січня 1921 р. Кам’янець-Подільський державний український університет реорганізовано в Академію теоретичних знань.
2 лютого 1921 р. Створено Інститут теоретичних наук у складі трьох автономних інститутів: фізико-математичних, гуманітарних і сільськогосподарських наук.
26 лютого 1921 р. Дата первинної реєстрації закладу вищої освіти.
26 лютого 1921 р. Рішенням колегії Українського головного комітету професійної і спеціальної освіти України за № 30 Інститут теоретичних наук реорганізовано у два самостійні навчальні заклади – Інститут народної освіти та Сільськогосподарський інститут.
лютий 1922 р. Народний комісаріат освіти УРСР, вперше у практиці Радянської України, дозволив інституту публічно обрати ректора.
9 травня 1922 р. Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став професор П. Г. Клепатський.
1 жовтня 1922 р. Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став професор П. М. Бучинський.
жовтень 1923 р. Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став професор В. О. Геринович.
червень 1925 р. На базі Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук створено Кам’янець-Подільське краєзнавче товариство при Всеукраїнській академії наук на чолі з В. О. Гериновичем.
1926-1927 р. Опубліковано два томи «Записок Кам’янець-Подільського інституту народної освіти».
1928 р. У Кам’янець-Подільському інституті теоретичних наук запроваджено екстернатну форму навчання.
1928 р. У Кам’янець-Подільському інституті теоретичних наук розпочали роботу чотиримісячні курси з підготовки абітурієнтів.
вересень 1928 р. Ректором Кам’янець-Подільського інституту теоретичних наук став Ф. А. Кондрацький.
03 вересня 1930 р. Кам’янець-Подільський інститут народної освіти реорганізовано в Кам’янець-Подільський інститут соціального виховання з трирічним терміном навчання.
1933 р. Арештовано колишніх ректорів: В. О. Гериновича, Ф. А. Кондрацького, П. С. Палька.
1933 р. Кам’янець-Подільський інститут соціального виховання реорганізовано в Кам’янець-Подільський педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання.
жовтень 1933 р. Директором Кам’янець-Подільського педагогічного інституту став В. Тостоган.
1935 р. Ліквідовано Кам’янець-Подільський педагогічний інститут.
1939 р. Створено Кам’янець-Подільський учительський інститут.
2 липня 1941 р. Кам’янець-Подільський учительський інститут припинив свою роботу в зв’язку з наближенням фронту.
03 травня 1944 р. Рішенням Кам’янець-Подільського обкому партії та облвиконкому поновлено роботу Кам’янець-Подільського учительського інституту.
1 вересня 1944 р. Створено мовно-літературний факультет.
30 січня 1947 р. Ректором Кам’янець-Подільського учительського інституту став І. С. Зеленюк.
1948-1949 навчальний рік Рішенням Ради Міністрів СРСР Кам’янець-Подільський учительський інститут з 1948-1949 навчального року реорганізовано в Кам’янець-Подільський педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання.
1948-1949 навчальний рік Створено факультет фізичного виховання.
1949 р. Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано приміщення по вул. Татарській,14.
листопад 1949 р. Арешт студентів у зв’язку з підозрою у націоналізмі.
1951 р. У структурі інституту функціонує 12 кафедр.
1951-1953 р. У структурі інституту функціонує 14 кафедр.
1955 р. У структурі інституту функціонує 10 кафедр.
50-ті рр. 12 викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту здобули наукові ступені кандидатів наук.
1953-1962 рр. Опубліковано 12 томів «Записок Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту».
1956 р. Розпорядженням Міністерства освіти УРСР закрито історичний відділ.
1956 р. Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано двоповерхове приміщення з флігелем і садом (вул. Гагаріна, 47). У двоповерховому приміщенні розмістився факультет фізичного виховання, у флігелі облаштували гуртожиток.
Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано міський стадіон у центрі міста.
1958 р. Фонди бібліотеки Кам’янець-Подільського педагогічного інституту нараховують 200 тис. примірників.
1956-1957 навчальний рік Започатковано видання інститутської газети «Радянський студент».
1958-1960 р. Створено літній спортивний табір у с. Голосків Кам’янець-Подільського району.
1960 р. Створено факультет педагогіки і методики початкового навчання.
1964 р. Відновлено історичний відділ у складі історико-філологічного факультету.
1966 р. Ректором Кам’янець-Подільського педагогічного інституту став І. В. Івах.
1968 р. Історико-філологічний факультет реорганізовано в історичний та філологічний факультети.
1966 р. Кам’янець-Подільському педагогічному інституту передано гуртожиток на 550 місць.
1966-1967 р. У Кам’янець-Подільському педагогічному інституті започатковано навчання студентів з Узбецької РСР (на договірній основі між Міністерствами освіти Української РСР та Узбецької РСР), які здобувають освіту за програмами підготовки вчителів російської мови.
1968 р. Історичний факультет розміщено за адресою вул. Татарська, 14.
19 вересня 1968 р. Постановою Ради Міністрів України Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту присвоєно ім’я В. П. Затонського.
1971 р. Навчальна площа корпусів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховує 14 609 м2.
Контингент студентів – 4 016 осіб.
1972 р. У головному корпусі відкрито їдальню на 240 місць.
1974 р. У Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті імені В. П. Затонського працює 176 викладачів, з них – 52 (30%) мають наукові ступені.
1974-1975 навчальний рік Фонди бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховують 520 616 примірників.
1975 р. Навчальна площа корпусів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховує 17 017 м2.
Контингент студентів – 4 009 осіб.
1977 р. Ректором Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського став А. О. Копилов.
1981 р. В інституті працює 225 викладачів, з них 78 (35%) мають наукові ступені.
Контингент студентів – 3 936 осіб.
У структурі інституту розпочинає роботу підготовче відділення.
1986 р. Кам’янець-Подільського державному педагогічному інституту імені В. П. Затонського передано навчальні корпуси Хмельницького технологічного інституту.
Навчальна площа корпусів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховує 24 017 м2.
Контингент студентів – 4 105 осіб.
1987 р. Фонди бібліотеки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонського нараховують 750 тис. примірників.
1988 р. В інституті працює 243 викладачі, з них 97 (40%) мають наукові ступені.
1992 р. У структурі інституту розпочинає роботу аспірантура.
Створено дефектологічний факультет.
1993 р. Створено факультет перепідготовки зі спеціальності «Практична психологія».
1997 р. Дефектологічний факультет реорганізовано у факультет розвитку людини.
Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського акредитовано за IV рівнем.
28 червня 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів України за № 628 на базі Кам’янець-Подільського педагогічного інституту створено Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет.
27 вересня 2001 р. Факультет розвитку людини реорганізовано в Інститут соціальної реабілітації та розвитку людини.
23 жовтня 2001 р. Створено факультет довузівської підготовки.
24 січня 2002 р. Ректором Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету став О. М. Завальнюк.
2002 р. Створено навчально-консультаційний центр Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету у м. Шепетівка Хмельницької області.
Філологічний факультет реорганізовано у факультет української філології та факультет іноземної філології.
26 грудня 2002 р. Створено факультет післядипломної освіти.
17 березня 2003 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 148-р Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет реорганізовано в Кам’янець-Подільський державний університет
січень 2004 р. Створено відділ рідкісної книги.
червень 2004 р. Створено Центр огієнкознавства.
30 серпня 2004 р. Створено природничо-економічний факультет.
30 серпня 2006 р. Природничо-економічний факультет реорганізовано у природничий та економічний факультети.
Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини реорганізовано в Інститут реабілітології. Створено факультет психології та факультет соціальної реабілітації у структурі Інституту реабілітології.
04 вересня 2006 р. Відділ аспірантури реорганізовано у відділ аспірантури і докторантури університету.
2 листопада 2006 р. Факультет довузівської підготовки реорганізовано в Інститут доуніверситетської підготовки.
30 серпня 2007 р. Ліквідовано Інститут реабілітології. Створено факультет психології та факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології.
28 вересня 2007 р. Відкрито комп’ютерний читальний зал.
27 листопада 2007 р. Кам’янець-Подільський державний університет акредитовано за ІV рівнем.
01 січня 2008 р. Контингент студентів – 8574 особи.
02 січня 2008 р. Факультет післядипломної освіти реорганізовано в Центр підвищення кваліфікації спеціалістів.
22 січня 2008 р. Указом Президента України за № 44/2008 Кам’янець-Подільському державному університету надано статус національного.
22 травня 2008 р. Відбулася урочиста презентація Кам’янець-Подільського національного університету.
20 серпня 2008 р. Розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 1119-р Кам’янець-Подільському національному університету присвоєно ім’я Івана Огієнка.
22 жовтня 2008 р. На фасаді головного корпусу вишу відкрито меморіальний скульптурний знак, на якому викарбовано: «В цьому будинку з 22 жовтня 1918 року по 2 лютого 1921 року функціонував Кам’янець-Подільський Державний Український Університет вогнище національної вищої освіти і науки».
2009 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка став правонаступником Подільського державного аграрно-технічного університету в частині, що стосується діяльності факультету військової підготовки.
Розпочала роботу спеціалізована вчена рада К 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».
Колектив університету нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, дипломом міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2009» за міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки.
24-26 лютого 2010 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відзначено дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти.
1 вересня 2010 р. Розпочав свою роботу військовий коледж сержантського складу.
27-29 жовтня 2010 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка здобув почесне звання лауреата конкурсу III ступеня, а також бронзову медаль за участь у виставці «Інноватика в освіті України».
2010 р. Університет став учасником Всеукраїнського конкурсу видань для закладів вищої освіти «Університетська книга», за результатами якого підручник професорів В. Газіна та С. Копилова «Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.» посів ІІ місце у номінації «Краще навчальне видання із соціально-гуманітарних наук (філософія, соціологія, історія, демографія, культурологія, бібліографія, краєзнавство та ін.).
Локальну мережу університету підключено до мережі «УРАН» – Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі.
2011 р. 17 випускників університету отримали Додатки до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).
Припинено функціонування факультету психології.
Монографія академіків В. Смолія та В. Степанкова «Петро Дорошенко. Політичний портрет» стала одним із лауреатів у номінації «Біографії/мемуари» XIII Всеукраїнського рейтингу «Книжка року – 2011».
18-20 жовтня 2011 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка нагороджено золотою медаллю у рамках ІІІ Національної виставки «Інноватика в сучасній освіті».
01-03 березня 2012 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка нагороджено золотою медаллю та дипломом ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2012».
16-18 жовтня 2012 р. Університет здобув золоту медаль за перемогу в номінації «Інклюзивна освіта: «Відкрий вікно у світ» у рамках IV Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті»
2012 р. Припинено функціонування Шепетівського навчально-консультаційного центру.
Університет успішно пройшов акредитацію і підтвердив IV рівень акредитації.
30 січня 2013 р. Ректором призначено доктора історичних наук, професора С. А. Копилова (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за № 33-к).
25-27 лютого 2013 р. Університет здобув золоту медаль за перемогу в номінації «Впровадження творчих педагогічних розробок та надбань в освітній процес» за проект «Інноваційні технології управління якістю компетентнісного становлення майбутнього вчителя» у рамках XVI Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013».
28 лютого – 02 березня 2013 р. Університет здобув золоту медаль за науково-методичний проект у номінації «Упровадження системи компетенцій у навчально-виховний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти» у рамках IV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013».
25 липня – 05 серпня 2013 р. Студенти університету вибороли 6 нагород на ІX Всесвітніх Іграх (м. Калі, Колумбія).
15-17 жовтня 2013 р. Університет відзначено дипломами VI Міжнародної спеціалізованої виставки «Високі технології – 2013» за перспективні та актуальні наукові розробки в галузі сучасних нанотехнологій.
26 вересня -01 жовтня 2013 р. Команда Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з наукової аналітики на чолі з завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук професором П. Атаманчуком здобула перемогу в ІІІ етапі Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітики в рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAR, Лондон, Великобританія) в галузі «Педагогічні науки».
2013 р. Припинено функціонування військового коледжу сержантського складу. Реорганізовано факультет військової підготовки, на базі якого створено кафедру військової підготовки офіцерів запасу, що забезпечує навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.
Створено навчально-методичний центр забезпечення якості освіти.
Заслужений майстер спорту України з фехтування А. Комащук стала переможницею у номінаціях «Олімпійська надія» та «Команда року» церемонії «Спортивний Оскар 2013 р.».
Аспірант кафедри музичного мистецтва О. Вознюк став дипломантом ХIV Міжнародного вокального конкурсу імені Маріо Ланца (м. Філіняно, Італійська Республіка), володарем срібної медалі IV Міжнародного вокально-хорового конкурсу „CHORUS INSIDE CHRISTMAS» (м. Кьєті, Італійська Республіка).
2014 р. Команда Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з наукової аналітики на чолі з завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук професором П. Атаманчуком здобула перемогу в І етапі Європейсько-Азіатської першості з наукової аналітики у рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту (GISAP, м. Лондон, Великобританія) в галузі «Педагогічні науки».
18-20 березня 2014 р. Університет здобув гран-прі «Лідер міжнародної діяльності» на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014», організованій Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України та компанією «Виставковий Світ», за високі показники в рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність».
18-20 березня 2014 р. Університет здобув золоту медаль за участь у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».
21-23 жовтня 2014 р. Університет відзначено дипломом лауреата конкурсу І ступеня у номінації «Педагогічна майстерність як інноваційна технологія підвищення якості освіти» та дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти в рамках VІ Міжнародного форуму-презентації «Інноватика в сучасній освіті», організованому Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України та компанією «Виставковий Світ».
2014 р. Університет внесено до реєстру інформаційно-наукової системи бази даних Scopus (ID: 60104914). Більше 100 праць науковців університету внесено до бази Європейської математичної інформаційної служби (EMIS) та бази даних zbMATH.
Впроваджено автоматизовану систему управління «Вищий навчальний заклад» (АСК «ВНЗ») та здійснено підключення вишу до системи служб «Google App для освіти».
17 лютого 2015 р. На будівлі головного корпусу університету відкрито меморіальну дошку з нагоди вшанування відваги, патріотизму і сили національного духу Героя України, Героя Небесної Сотні С. Бондарчука (випускника фізико-математичного факультету 1983 р.).
12-14 березня 2015 р. Університет здобув золоту медаль за кращу роботу в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді» в рамках VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015», організованій Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України і компанією «Виставковий Світ».
2015 р. У рейтингу прозорості національних ВНЗ України адміністративна прозорість університету оцінена 17,6 балами з 20 можливих, і за цим показником університет посів друге місце після Національного університету «Києво-Могилянська академія» з-поміж 96 національних вишів України.
Впроваджується система єдиного авторизованого доступу до внутрішніх інформаційних ресурсів, зокрема до MOODLE – модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища.
12-28 червня 2015 р. Студенти університету вибороли 7 нагород на І Європейських іграх (м. Баку, Азербайджан).
2015 р. Студенти університету вибороли 78 медалей (41 золота, 20 срібних та 17 бронзових) на ХІІ літній Універсіаді України.
20-22 жовтня 2015 р. Університет нагороджено дипломами лауреата конкурсу І ступеня у номінаціях «Електронний освітній ресурс» (навчальний посібник «An Introduction to Old English» («Вступ до давньоанглійської мови») та «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога» за видатні науково-практичні досягнення в освіті у рамках VII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «World Edu – 2015».
22 грудня 2015 р. Університет відзначено кубками, почесними дипломами та подякою Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України за якісний рівень спортивно-масової роботи у виші та підготовку спортсменів високої кваліфікації для збірних національних команд України. Зокрема, у номінації «Загальнокомандний залік серед вищих навчальних закладів, які взяли участь у змаганнях XII літньої Універсіади України 2015 року (абсолютна першість)», університет посів призове ІІІ місце, у номінації «Командний залік серед вищих навчальних закладів» – І місце в ІІ категорії.
17-19 березня 2016 р. Університет нагороджено золотою медаллю та дипломом за перемогу в тематичній номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться у складних життєвих ситуаціях» у рамках VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та ІІІ Міжнародної виставки закордонних навчальних закладів «World Edu».
26 травня 2016 р. На будівлі факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології відкрито меморіальну дошку, присвячену випускнику факультету М. Гордійчуку, який загинув 22 липня 2015 р. під час виконання бойового завдання на Донбасі.
2016 р. Наказом Міністерства освіти і науки України створено спеціалізовану вчену раду Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».
2017 р. Освітній процес в університеті забезпечує 474 науково-педагогічні працівники, з них: 45 докторів наук, професорів (9,5 %); 313 кандидатів наук, доцентів (66 %); 116 викладачів без наукових ступенів, вчених звань (24,5%).
Університет зареєстровано на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (www.data.gov.ua).
Відновлено діяльність танцювального колективу «Горлиця» під керівництвом заслуженого працівника культури України В. С’єдіна.
Здобутки університету відзначено: на VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» – золотою медаллю та дипломом у номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і молоді з особливими потребами», сертифікатом «Якість наукових публікацій» за показниками рейтингу міжнародних наукометричних баз даних Scopus, SciVerse та Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «Уран», дипломом за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти V Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu»; на ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» – золотою медаллю та дипломом у номінації «Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості», дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу VI Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
01 грудня 2017 р. Інформаційний ресурс бібліотеки нараховує 1095609 документів.
Березень 2018 р. Студенти університету взяли участь у Всеукраїнській акції з виготовлення листівок до Великодня, ініційованої студентською радою при Міністерстві інформаційної політики України.
21 квітня 2018 р. Студенти університету взяли участь у костюмованому перфомансі «Історичний реверанс» у рамках відкриття туристичного сезону «Кам’янець магічний».
18 травня 2018 р. Студенти університету взяли участь у молодіжному проекті «Живий герб Кам’янця-Подільського».
2018 р. Університет взяв участь у IX Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та VІI Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» і здобув диплом Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності» та диплом і срібну медаль у номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу».
1 вересня 2018 р. У структурі університету – 9 факультетів, 40 кафедр, 14 науково-дослідних центрів, 2 навчально-науково-методичні комплекси, 2 навчально-науково-виробничі комплекси, 24 науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії, бібліотека та ін.