Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (до 1921 р. – Кам’янець-Подільський державний український університет) – освітній, науковий та культурний центр Хмельниччини. Заснований 1918 р. за доби Української Держави. Закладений 1 липня 1918 р., урочисте відкриття відбулося 22 жовт. 1918 р. Ініціаторами створення Кам’янець-Подільського державного українського університету були: голова Кам’янецької повітової земської управи О. Пащенко, голова Кам’янецької міської управи (бурмистер) О. Шульмінський і голова Подільської губернської “Просвіти” лікар К. Солуха. Першим його ректором був І. Огієнко. Тут працювали: В. Біднов, Д. Дорошенко, М. Хведорів, М. Столярів, П. Бучинський, Х. Лебідь-Юрчик, П. Клепатський, Є. Тимченко, П. Клименко, М. Драй-Хмара, Л. Білецький, Ю. Сіцінський, С. Русова та ін.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

У період Української Народної Республіки університет був опорою укр. державотворення. Він забезпечував підготовку волосних інструкторів з формування місцевих органів влади, організовував читання лекцій для військовиків Армії Української Народної Республіки, місцевих робітників і ремісників з українознавства та політ. питань, а також курси для вчителів і духовенства, гімназію для дорослих. Тут перекладали на українську мову духовну літ. (зокрема, книгу Нового Завіту – Діяння апостолів), цивільні та карні закони, укладали словники з історії укр. мови й правознавчої термінології. Професура (у т. ч. деякий час М. Грушевський) редагувала укр. часописи: “Життя Поділля”, “Україна”, “Новий шлях”, брала участь у важливих заходах УНР.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Після встановлення в м. Кам’янець-Подільськ (нині м. Кам’янець-Подільський) радянської влади на базі університету (у ході реорганізації в УСРР ВШ) 1921 р. утворили спочатку інститут теоретичних наук, а трохи згодом – інститут народної освіти (ІНО), при якому 1922 р. було засновано Кам’янець-Подільська науково-дослідна кафедра природи, сільського господарства й культури Поділля, сільсько-господарський інститут (нині – Подільський державний аграрно-технічний університет).

1930 р. ІНО реорганізували в ін-т соціального виховання (ІСВ), після чергової реорганізації в 1933/34 н.р. ІСВ став пед. ін-том, який невдовзі був закритий, а його приміщення передали військовикам. У різні роки в ІНО, ІСВ, пед. ін-ті працювали професори В. Четвериков, А. Палько, М. Курневич, Дреус, Л. Карета, В. Храневич, І. Любарський та ін. 1933–37 рр. багато викладачів цих навч. закладів зазнали репресій, серед них, зокрема, В. Геринович, Ф. Кондрацький, П. Палько, В. Бернацький, М. Драй-Хмара, П. Клепатський, І. Кулик.

1939 р., згідно з рішенням РНК УРСР, в Кам’янці-Подільську знову почали готувати викладачів для шкіл у новоствореному для цього фаховому інституті, однак з початком Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 рр. учительський ін-т припинив роботу. В його приміщенні нім. окупаційна влада відкрила свій ІНО.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Після визволення 1944 р. Кам’янця-Подільського військами Червоної армії місцевий учительський інститут відновив роботу. В 1948/49 н.р. його реорганізували в педінститут. У складі цього навчального закладу діяли факультети: історико-філологічний; фізико-математичний; фізвиховання; педагогіки й методики початкового навчання.

1997 р. на базі інституту створено педагогічний університет. Від 2003 р. – це Кам’янець-Подільський державний університет. У його складі 9 факультетів, 42 кафедри, в університеті діють наукові школи з історії, мово- і літературознавства, математики, фізики, педагогіки, психології.

Указом Президента України «Про присвоєння Кам’янець-Подільському державному університету статусу національного» від 22.01.2008 р. за № 44/2008, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Кам’янець-Подільському державному університету надано статус національного.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про присвоєння імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільському національному університету» від 20 серпня 2008 р. за № 1119-р Кам’янець-Подільському національному університету присвоєно ім’я Івана Огієнка.

На сьогоднішній день в університеті 9 факультетів, 40 кафедр, 18 наукових шкіл, 14 науково-дослідних центрів, 23 науково-дослідні лабораторії. Освітній процес та наукову діяльність в університеті забезпечують 478 науково-педагогічних працівників, серед яких 50 докторів наук, професорів та 311 кандидатів наук, доцентів. Якісний склад штатних науково-педагогічних працівників університету становить 76,5%, що є досить високим показником для ЗВО України.

У цілому в цьому вищому навчальному закладі отримали підготовку десятки тисяч фахівців. Серед них, зокрема, – письменники Л. Дмитерко та М. Годованець, академіки НАН України В. Смолій та І. Вишневський, професори Д. Мартинюк, В. Степанков, Ю. Теплінський, М. Роженко.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Праця університету гідно пошанована на міжнародному та національному рівнях. Так, зокрема, упродовж останнього десятиріччя університет нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної Академії педагогічних наук України, Служби безпеки України, відзнаками міжнародних рейтингів «Європейська якість», «Лаври слави», «Нагорода тисячоліття» (Європейська ділова асамблея, м. Оксфорд, Велика Британія), всеукраїнськими відзнаками – «Софія Київська», «Золота фортуна», «Найкращі підприємства України», золотими та срібними медалями щорічних виставок «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра» тощо.

У різні роки Кам’янець-Подільський вуз (ІНО, педін-т, педун-т) очолювали: В.Геринович (1923–29), І.Зеленюк (1947–66), І.Івах (1967–77), А.Копилов (1977–2001), О. Завальнюк (2002-2012), з 2012 р. С. Копилов.