2024 рік

2024 рікБакалавр
 Історичний факультет
 Політологія
 Факультет фізичної культури і спорту
 Тренер з видів спорту
 Середня освіта (Фізична культура)
 Фізична реабілітація
 Педагогічний факультет
 Початкова освіта
 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реєстрація
 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 Фізико-математичний факультет
 Середня освіта (Фізика, інформатика)
 Середня освіта (Математика, інформатика)
 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
 Українська мова і література
 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)
 Журналістика
 Середня освіта (Українська мова і література)
 Природничо-економічний факультет
 Підприємництво і цифрові бізнес-технології
 Економіка підприємства
 Управління персоналом та економіка праці
 Туризм
 Готельно-ресторанна справа
 Середня освіта (Географія. Історія)
 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Психологія
 Спеціальна освіта (Логопедія)
 Корекційна психопедагогіка та інклюзивне навчання
 Соціально-психологічна реабілітація
 Соціальна допомога
 Факультет іноземної філології
 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)
 Англійська мова і література

2023 рік

2023 рікБакалавр
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Спеціальна освіта (Логопедія)
 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
 Соціальна допомога
 Соціально-психологічна реабілітація
 Психологія
 Природничо-економічний факультет
 Підприємництво і торгівля
 Біологія
 Географія
 Облік і оподаткування
 Управління персоналом та економіка праці
 Економіка підприємства
 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)
 Середня освіта (Географія. Історія)
 Готельно-ресторанна справа
 Туризм
 Факультет фізичної культури і спорту
 Тренер з видів спорту
 Середня освіта (Фізична культура)
 Фізична реабілітація
 Педагогічний факультет
 Початкова освіта
 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 Фізико-математичний факультет
 Середня освіта (Фізика, інформатика)
 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 Факультет іноземної філології
 Англійська мова і література
 Середня освіта ((Мова і література (англійська, німецька)
 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)
 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)
 Історичний факультет
 Середня освіта (Історія)
 Навчально-науковий інститут української філології та журналістики
 Українська мова і література

2021 рік

2021 рікБакалавр
 Історичний факультет
 Політологія
 Середня освіта (Історія)
 Історія
 Середня освіта (Історія та правознавство)
 Факультет фізичної культури
 Тренер з видів спорту
 Середня освіта (Фізична культура)
 Фізична реабілітація
 Інститут української філології та журналістики
 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)
 Середня освіта (Українська мова і література)
 Українська мова і література
 Журналістика
 Природничо-економічний факультет
 Управління персоналом та економіка праці
 Готельно-ресторанна справа
 Туризм
 Облік і оподаткування
 Економіка підприємства
 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія)
 Географія
 Середня освіта (Географія. Історія)
 Екологія
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)
 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
 Спеціальна освіта (Логопедія)
 Соціальна допомога
 Практична психологія
 Психологія
 Педагогічний факультет
 Дошкільна освіта. Логопедія
 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Початкова освіта
 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація
 Факультет іноземної філології
 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)
 Англійська мова і література
 Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)
 Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)
 Фізико-математичний факультет
 Середня освіта (Математика, інформатика)
 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 Середня освіта (Фізика, інформатика)

2020 рік

2020 рікБакалавр (денна)
 Фізико-математичний факультет
 Середня освіта (Математика, інформатика)
 Комп’терні науки та інформаційні технології
 Середня освіта (Фізика, інформатика)
 Історичний факультет
 Політологія
 Історія
 Середня освіта (Історія)
 Середня освіта (Історія та правознавство)
 Природничо-економічний факультет
 Економіка підприємства
 Облік і оподаткування
 Підприємництво і торгівля
 Управління персоналом та економіка праці
 Готельно-ресторанна справа
 Туризм
 Середня освіта (Біологія)
 Біологія
 Географія
 Середня освіта (Географія)
 Екологія
 Факультет іноземної філології
 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)
 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)
 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
 Англійська мова і література
 Педагогічний факультет
 Дошкільна освіта
 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Середня освіта (Музичне мистецтво) (на основі ОКР молодший спеціаліст)
 Початкова освіта
 Факультет фізичної культури
 Тренер з видів спорту
 Фізична реабілітація
 Середня освіта (Фізична культура)
 Інститут української філології та журналістики
 Українська мова і література
 Середня освіта (Українська мова і література)
 Журналістика
  Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Практична психологія
 Психологія
 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
 Соціальна педагогіка
 Соціальна допомога
 Спеціальна освіта (Логопедія)
2020 рікБакалавр (заочна)
 Педагогічний факультет
 Дошкільна освіта

2019 рік

2019 рікБакалавр (денна)
 Історичний факультет
 Історія
 Історія
 Середня освіта (Історія та правознавство)
 Факультет фізичної культури
 Фізична реабілітація
 Середня освіта (Фізична культура)
 Тренер з видів спорту
 Природничо-економічний факультет
 Управління персоналом та економіка праці
 Облік і оподаткування
 Економіка підприємства
 Туризм
 Готельно-ресторанна справа
 Середня освіта(Географія)
 Географія
 Середня освіта (Біологія)
 

Екологія

 Факультет іноземної філології
 Англійська мова і література
 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)
 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)
 Педагогічний факультет
 Дошкільна освіта
 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 1р10м
 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 Інститут української філології та журналістики
 Реклама та зв’язки з громадськістю
 Середня освіта (Українська мова і література)
 Журналістика
 Українська мова і література
 Фізико-математичний факультет
 Середня освіта (Фізика, інформатика)
 Середня освіта (Математика, інформатика)
 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)
 Соціальна допомога
 Спеціальна освіта. (Логопедія)
 Психологія
 Практична психологія

2018 рік

2018 рікБакалавр (денна)
 Природничо-економічний факультет
 

Підприємництво і торгівля

 Управління персоналом та економіка праці

Економіка підприємства

Облік і оподаткування

Середня освіта (Біологія)

Біологія

Екологія

Географія

 Історичний факультет
 Історія та правознавство
 Історія
 Історія
 Політологія
 Педагогічний факультет
 Декоративно-прикладне мистецтво
 Реставрація творів мистецтва
 Дошкільна освіта
 Музичне мистецтво
 Початкова освіта
 Факультет фізичної культури
 Тренер з видів спорту
 Середня освіта (Фізична культура)
 Фізична реабілітація
 Факультет іноземної філології
 Англійська мова і література
 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)
 Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)
 Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Олігофренопедагогіка. Логопедія
 Практична психологія
 Психологія (молодший спеціаліст)
 Психологія
 Соціальна допомога
 Соціальна робота
  Логопедія. Спеціальна психологія
 Інститут української філології та журналістики
 Українська мова і література
 Українська мова і література з додатковою спеціальністю “Мова і література (англійська)”
 Журналістика
2018 рікБакалавр (заочна)
 Педагогічний факультет
 Дошкільна освіта
 Початкова освіта
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Логопедія. Спеціальна психологія
 Логопедія. Спеціальна психологія

2017 рік

2017 рікБакалавр (денна)
 Історичний факультет
 Історія
 Історія
 Політологія
 Історія та правознавство
 Факультет фізичної культури
 Фізична реабілітація
 Фізична реабілітація
 Фізична реабілітація
 Тренер з видів спорту
 Педагогічний факультет
 Початкова освіта
 Дошкільна освіта
 Природничо-економічний факультет
 Географія
 Географія
 Екологія
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія
2017 рікБакалавр (заочна) 
 Педагогічний факультет
 Початкова освіта
 Дошкільна освіта
 Природничий-економічний факультет
 Біологія
 Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
 Олігофренопедагогіка. Логопедія
 Соціальна робота
 Інститут української філології та журналістики
 Українська мова і література

2016 рік

2016 рік Бакалавр (денна)
Природничо-економічний факультет
Економіка підприємства
Середня освіта (Біологія)
101 Екологія
014.07 Середня освіта (Географія)
Управління та адміністрування
Педагогічний факультет
Образотворче мистецтво
Реставрація творів мистецтва
014. 13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Факультет іноземної філології
014.02 Середня освіта(мова і література(англійська)
014.02 Середня освіта(мова і література(польська)
014.02 Середня освіта(мова і література(німецька)
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Олігофренопедагогіка. Логопедія.
Психологія
232 Соціальне забезпечення
Інститут української філології та журналістики
Реклама та зв’язки з громадськістю
Журналістика
Факультет фізичної культури
227 Фізична реабілітація
2016 рік Бакалавр (заочна)
Педагогічний факультет
014.12 Середня освіта Образотворче мистецтво
Початкова освіта
Дошкільна освіта
Природничо-економічний факультет
091 Біологія
014.05. Середня освіта (Біологія)
014.07. Середня освіта (Географія)
Факультет іноземної філології
014.02 Середня освіта(мова і література(англійська)
Факультет спеціальної освіти, психології і соціальної роботи
Олігофренопедагогіка. Логопедія
Психологія
Інститут української філології та журналістики
014. 01 Середня освіта (Українська мова і література)
035.01 Філологія (Українська мова і література)