Новини

Нормативні документи

Стаття 49. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Електронні сервіси для дистанційного навчання

moodle

Moodle

MOODLE - безкоштовна навчальна платформа, яка допоможе створити ефективне інтернет-навчання на основі співпраці у власному середовищі.
coursera

Coursera

Coursera - це один із видів безкоштовних онлайн-курсів масового дистанційного навчання і підвищення кваліфікації в сфері ІТ та інших спеціальностей.
google meet _

Google Meet

Google Meet - сервіс відеозв'язку, розроблений компанією Google.
ZOMM

ZOOM

Zoom Video Communications, Inc. - віддалений конференц-зв'язок із використанням обчислень.