Новини

Нормативні документи

Стаття 49. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти

Положення про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Порядок організації поточного та семестрового контролю із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами)

Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про електронний навчальний курс освітнього компонента в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Електронні сервіси для дистанційного навчання

MOODLE - безкоштовна навчальна платформа, яка допоможе створити ефективне інтернет-навчання на основі співпраці у власному середовищі.
Coursera - це один із видів безкоштовних онлайн-курсів масового дистанційного навчання і підвищення кваліфікації в сфері ІТ та інших спеціальностей.
Google Meet - сервіс відеозв'язку, розроблений компанією Google.
Zoom Video Communications, Inc. - віддалений конференц-зв'язок із використанням обчислень.
З метою формування і розвитку простору неформальної освіти в університеті, забезпечення підвищення рівня володіння англійською мовою здобувачами, науково-педагогічними та іншими працівниками Університет Огієнка підписав угоду із платформою FutureLearn, яка пропонує навчальні курси найкращих університетів Великобританії та Russell Group. Місія FutureLearn полягає в тому, щоб змінити доступ до освіти, аби мільйони людей по всьому світу могли розвивати власні навички для досягнення особистих і професійних цілей.