Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка утворено спеціалізовану вчену раду Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» терміном до 31 грудня 2020 року.

Голова ради:

 1. Завальнюк Олександр Михайлович, д.і.н., професор, професор кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

 1. Копилов Сергій Анатолійович, д.і.н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

 1. Опря Ігор Анатолійович, к.і.н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Члени ради:

 1. Баженов Лев Васильович, д.і.н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;
 2. Баженова Стефанія Едуардівна, д.і.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;
 3. Ботушанський Василь Мефодійович, д.і.н., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 07.00.01;
 4. Газін Володимир Прокопович, д.і.н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;
 5. Головко Олександр Борисович, д.і.н., професор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;
 6. Кабачинський Микола Ілліч, д.і.н., професор, доцент кафедри, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, спеціальність 07.00.01;
 7. Лозовий Віталій Станіславович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, спеціальність 07.00.01;
 8. Марчук Василь Васильович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 07.00.01;
 9. Степанков Валерій Степанович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;
 10. Струкевич Олексій Карпович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», спеціальність 07.00.01;
 11. Федьков Олександр Миколайович, д.і.н., доцент, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01;
 12. Філінюк Анатолій Григорович, д.і.н., професор, завідувач кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Контактні данні:

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14; тел.: (03849) 2-50-57.

e-mail: k7105301kpnu@kpnu.edu.ua

Вчений секретар: т. 097-660-42-54, e-mail: igoroprya555@gmail.com