Спеціалізована вчена рада

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 р. № 1604 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка утворено спеціалізовану вчену раду Д 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» строком на три роки.

Голова ради:

  1. Завальнюк Олександр Михайлович, д.і.н., професор, професор кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

  1. Копилов Сергій Анатолійович, д.і.н., професор, ректор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

  1. Опря Ігор Анатолійович, к.і.н., доцент кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Контактні данні:

32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14; тел.: (03849) 2-50-57.

e-mail: k7105301kpnu@kpnu.edu.ua

Вчений секретар: т. 097-660-42-54, e-mail: igoroprya555@gmail.com

Нормативні документи

Захист дисертації

На допомогу здобувачу