Склад Положення   Ухвали ректорату План роботи

 

Склад ректорату

Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка

 

  1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, голова вченої ради університету, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
  2. ГНАТЮК Василь Олексійович, помічник ректора університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
  3. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.
  4. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри політології і соціології, кандидат політичних наук, доцент.
  5. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
  6. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
  7. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
  8. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
  9. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, керівник навчально-методичного відділу, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
  10. БОДНАР Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент.
  11. РОЗУМОВСЬКА Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, старший викладач кафедри інформатики.
  12. АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович, керівник відділу профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.
  13. КОПИЛОВА Олена Леонідівна, керівник заочного відділу.
  14. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін.
  15. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, вчений секретар, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
  16. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, голова профспілкового комітету працівників університету, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
  17. ЩИРБА Віктор Самуїлович, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
  18. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, декан природничого факультету, доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент.
  19. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
  20. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент.
  21. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, професор кафедри музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор.
  22. КШЕВЕЦЬКИЙ Володимир Сергійович, декан факультету іноземної філології, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент.
  23. ТКАЧУК Віталій Валерійович, декан економічного факультету, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент.
  24. МОШТАК Микола Володимирович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету (за згодою).
  25. МЕЛЬНИК Валерій Олександрович, керівник юридичного сектору.
  26. ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.
  27. РИМАР Людмила Михайлівна, завідувач практики університету.
  28. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, керівник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент.
  29. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти.
  30. ДМИТРЕЦЬКА Любов Іванівна, завідувач аспірантури і докторантури.
  31. БІЛЕЦЬКА Тетяна Вікторівна, керівник відділу з наукової роботи, кандидат соцологічних наук, доцент.
  32. РОМАНЮК Віта Миколаївна, начальник центру інформаційних технологій.
  33. ЧОРНА Оксана Григорівна, завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
  34. КРИНТОВСЬКА Аліна Сергіївна, спікер студентського сенату, студентка ІV курсу педагогічного факультету.

 

Затверджений наказом «Про затвердження персонального складу ректорату» від 04.09.2015 р. №38-ОД (зі змінами внесеними наказом від 19.01.2016 р. №6-ОД). Введено в дію наказом від 14.05.2019 року №45-ОД “Про внесення змін до наказу  від 15.11.2017 р. №85-ОД “Про затвердження персонального складу ректорату””.