Склад Положення   План роботи

 

Склад ректорату

Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка

 

 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, доктор історичних наук, професор.
 2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.
 3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 4. МИРОНОВА Світлана Петрівна, проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор.
 5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. ГНАТЮК Василь Олексійович, помічник ректора університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 7. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 8. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук.
 9. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу.
 11. РОЗУМОВСЬКА Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
 12. АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович, керівник відділу профорієнтаційної роботи, доуніверситетської підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників університету, кандидат історичних наук, доцент.
 13. КОПИЛОВА Олена Леонідівна, керівник заочного відділу.
 14. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 15. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, вчений секретар, кандидат філологічних наук, доцент.
 16. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 17. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, голова профспілкового комітету працівників університету, кандидат філологічних наук, доцент.
 18. ЩИРБА Віктор Самуїлович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 19. СЕМЕНЕЦЬ Іван Володимирович, декан природничо-економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 20. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 21. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 22. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 23. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.
 24. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів університету.
 25. МЕЛЬНИК Валерій Олександрович, керівник юридичного сектора.
 26. ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.
 27. РИМАР Людмила Михайлівна, завідувач практики університету.
 28. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, керівник відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент.
 29. ДМИТРЕЦЬКА Любов Іванівна, завідувач аспірантури і докторантури університету.
 30. ПЛАХТІЙ Маріанна Петрівна, керівник відділу наукової роботи, кандидат філософських наук, доцент.
 31. РОМАНЮК Віта Миколаївна, начальник центру інформаційних технологій.
 32. ЧОРНА Оксана Григорівна, завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки, кандидат педагогічних наук.
 33. ВЛАСОВА Аліна Анатоліївна, спікер студентського сенату, студентка 1 курсу факультету корекційно та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня «магістр».

Затверджений наказом «Про затвердження персонального складу ректорату» від 15.11.2017 р. № 85-ОД (зі змінами внесеними наказами: від 14.05.2019 р. № 45-ОД; від 29.08.2019 р. № 76-ОД; від 24.10.2019 р. № 105-ОД; від 02.01.2020 р. № 2-ОД; від 03.02.2020 р. № 13-ОД; від 14.05.2020 р. № 41-ОД; 19.06.2020 р. № 63-ОД; від 01.09.2020 р. № 102-ОД; від 30.09.2020 р. № 111-ОД; від 13.01.2021 р. № 5-ОД);  від 08.06.2021 р. № 73-ОД.