Склад Положення   Ухвали ректорату План роботи

 

Склад ректорату

Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка

 

  1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, голова вченої ради університету, доктор історичних наук, професор.
  2. ГНАТЮК Василь Олексійович, помічник ректора університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
  3. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.
  4. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
  5. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
  6. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
  7. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
  8. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
  9. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
  10. БОДНАР Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
  11. РОЗУМОВСЬКА Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
  12. АДАМОВСЬКИЙ Володимир Іванович, керівник відділу профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки, кандидат історичних наук, доцент.
  13. КОПИЛОВА Олена Леонідівна, керівник заочного відділу.
  14. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
  15. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, вчений секретар, кандидат філологічних наук, доцент.
  16. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, голова профспілкового комітету працівників університету, кандидат філологічних наук, доцент.
  17. ЩИРБА Віктор Самуїлович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
  18. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, декан природничого факультету, кандидат біологічних наук, доцент.
  19. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
  20. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
  21. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
  22. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.
  23. ТКАЧУК Віталій Валерійович, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
  24. МОШТАК Микола Володимирович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету (за згодою).
  25. МЕЛЬНИК Валерій Олександрович, керівник юридичного сектору.
  26. ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.
  27. РИМАР Людмила Михайлівна, завідувач практики університету.
  28. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, керівник відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент.
  29. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти.
  30. ДМИТРЕЦЬКА Любов Іванівна, завідувач аспірантури і докторантури.
  31. ВІННІЧУК Ольга Василівна, керівник відділу наукової роботи, кандидат соціологічних наук, доцент.
  32. РОМАНЮК Віта Миколаївна, начальник центру інформаційних технологій.
  33. ЧОРНА Оксана Григорівна, завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки, кандидат педагогічних наук.
  34. КРИНТОВСЬКА Аліна Сергіївна, спікер студентського сенату, студентка ІV курсу педагогічного факультету. (за згодою)

 

Затверджений наказом «Про затвердження персонального складу ректорату» від 15.11.2017 р. № 85-ОД (зі змінами внесеними наказами: від 14.05.2019 р. № 45-ОД; від 29.08. 2019 р. № 76-ОД).