Склад Положення План роботи Ухвали ректорату

 

 

Склад ректорату

Кам’янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка

 

 1. Копилов Сергій Анатолійович, ректор, голова вченої ради університету, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 2. Гнатюк Василь Олексійович, перший проректор, професор кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 3. Кобильник Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри політології і соціології, кандидат політичних наук, доцент.
 4. Конет Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. Рачковський Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. Сідорова Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 7. Бесарабук Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
 8. Воєвідко Людмила Миколаївна, керівник навчально-методичного відділу, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 9. Боднар Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. Розумовська Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації, старший викладач кафедри інформатики.
 11. Адамовський Володимир Іванович, керівник відділу профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки, доцент кафедри архівознавства, спеціальних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.
 12. Копилова Олена Леонідівна, керівник заочного відділу.
 13. Климчук Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін.
 14. Коваленко Наталія Дмитрівна, вчений секретар, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 15. Дубінський Володимир Анатолійович, декан історичного факультету, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент.
 16. Коваленко Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, голова профспілкового комітету працівників університету, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 17. Щирба Віктор Самуїлович, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 18. Федорчук Іван Вікторович, декан природничого факультету, кандидат біологічних наук, доцент.
 19. Стасюк Іван Іванович декан факультету фізичної культури, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 20. Співак Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент.
 21. Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, професор кафедри музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор.
 22. Кшевецький Володимир Сергійович, декан факультету іноземної філології, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент.
 23. Ткачук Віталій Валерійович, декан економічного факультету, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, доцент.
 24. Моштак Микола Володимирович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету (за згодою).
 25. Мельник Валерій Олександрович, керівник юридичного сектору.
 26. Сторчова Тетяна Володимирівна, керівник відділу міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент.
 27. Олійник Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.
 28. Римар Людмила Михайлівна, завідувач практики університету.
 29. Горчак Людмила Василівна, керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти.
 30. Дмитрецька Любов Іванівна, завідувач аспірантури і докторантури.
 31. Білецька Тетяна Вікторівна, керівник відділу наукової роботи, доцент кафедри політології та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент.
 32. Романюк Віта Миколаївна, начальник центру інформаційних технологій.
 33. Чорна Оксана Григорівна, завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки, кандидат педагогіних наук, старший викладач кафедри методики викладання фізики та дисципліни технологічної освітньої галузі. 
 34. Лобачевська Аліна Сергіївна, спікер студентського сенату, студентка IV курсу педагогічного факультету.

 

Склад ректорату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений наказом ректора «Про затвердження персонального складу ректорату»  від 15.11.2017 р. № 85-ОД (внесено зміни наказами ректора від 12.10.2018 р., № 90-ОД; 29.10.2018 р., № 98-ОД; 09.01.2019 р., № 1-ОД).

 

 

 

/*для відображення розкладу*/