Освітньо-професійні програми

2020 рік

Бакалавр (денна)

 

Фізико-математичний факультет

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Математика)

 

ОПП. Бакалавр. 12 Інформаційні технології. 122 Комп’ютерні науки

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізика)

 

Історичний факультет

 

ОПП. Бакалавр. 052 Політологія. 05 Соціальні та поведінкові науки.

 

ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія)

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія та правознавство)

 

Природничо-економічний факультет

 

ОПП. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 051 Економіка

 

ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування . 071 Облік і оподаткування

 

ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування . 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент

 

ОПП. Бакалавр. 24 Сфера обслуговування. 241 Готельно-ресторанна справа

 

ОПП. Бакалавр. 24 Сфера обслуговування. 242 Туризм

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

ОПП. Бакалавр. 09 Біологія. 091 Біологія

 

ОПП. Бакалавр. 10 Природничі науки. 106 Географія

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Географія)

 

ОПП. Бакалавр. 10 Природничі науки. 101 Екологія. Екологія

 

Факультет іноземної філології

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література польська)

 

ОПП. Бакалвр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 

ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035.041 Германські мови та літератури. Англійська мова і література

 

Педагогічний факультет

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна. Заочна.

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

ОПП Бакалавр. 01 Освіта. Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (на основі ОКР молодший спеціаліст)

 

Факультет фізичної культури

 

ОПП. Бакалавр. 017 Фізична культура і спорт. Тренер з видів спорту

 

ОПП. Бакалавр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

Факультет української філології та журналістики

 

ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія (Українська мова і література). 035.01 Українська мова і література

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Українська мова і література

 

ОПП. Бакалавр. 06 Журналістика. 061 Журналістика

 

 Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

 

ОПП. Бакалавр. Практична психологія. 053 Психологія 05 Соціальні та поведінкові науки.

 

ОПП. Бакалавр. 053 Психологія. 05 Соціальні та поведінкові науки.3,10

 

ОПП. Бакалавр. 053 Психологія 05 Соціальні та поведінкові науки 2,10

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). 3,10

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). 2,10

 

ОПП. Бакалавр. 23 Соціальна робота. 231 Соціальна робота

 

ОПП. Бакалавр. 23 Соціальна робота. 232 Соціальне забезпечення

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія 2,10 р

 

ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія 3,10 р

2020 рік

Бакалавр (заочна)

 

Педагогічний факультет

 

ОПП. Бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст). 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Заочна.

 

ОПП. Бакалавр. (на основі ОКР молодший спеціаліст) 01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта.

2020 рік

Магістр (денна)

 

Історичний факультет

 

ОПП. Магістр. 052 Політологія. 05 Соціальні та поведінкові науки

 

ОПП. Магістр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Історія

 

Природничо-економічний факультет

 

ОПП. Магістр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 051 Економіка

 

ОПП. Магістр . 07 Управління та адміністрування . 071 Облік і оподаткування

 

ОПП. Магістр. 07 Управління та адміністрування. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

ОПП. Магістр. 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент

 

ОПП. Магістр. 24 Сфера обслуговування. 241 Готельно-ресторанна справа

 

ОПП. Магістр. 24 Сфера обслуговування. 242 Туризм

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я)

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 09 Біологія. 091 Біологія

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Географія)

 

ОПП. Магістр. 10 Природничі науки. 101 Екологія.

 

Факультет іноземної філології

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література німецька)

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література англійська)

 

Факультет української філології та журналістики

 

ОПП. Магістр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія. 035.01 Українська мова і література

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта Українська мова і література

 

ОПП. Магістр. 06 Журналістика. 061 Журналістика

 

Педагогічний факультет

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна. Заочна.

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта. (Музичне мистецтво)

 

Факультет фізичної культури

 

ОПП. Магістр. 017 Фізична культура і спорт. Тренер з видів спорту

 

ОПП. Магістр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична терапія, ерготерапія

 

ОПП. Магістр 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Фізична культура

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізична культура) (із терміном навчання 1 рік 10 місяців)

 

Фізико-математичний факультет

 

ОПП. Магістр. 014 Середня освіта Математика, інформатика

 

ОПП. Магістр. 12 Інформаційні технології.122 Комп’ютерні науки

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 011 Освітні, педагогічні науки

 

ОПП.Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізика)

 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

 

ОПП.Магістр 053 Психологія. 05 Соціальні та поведінкові науки. 1,4

 

ОПП. Магістр 053 Психологія. 05 Соціальні та поведінкові науки 1,10

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). 1,10

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка). 1,4

 

ОПП. Магістр. 23 Соціальна робота. 232 Соціальне забезпечення

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія 1,14 р

 

ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. 016.01 Логопедія 1,10 р

2020 рік Заочна форма
  Факультет іноземної філології
  ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література німецька)
  ОПП Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Мова і література (англійська)

2020 рік

Доктор філософії

 

Освітньо-наукова-програма. Філологія. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія. Доктор філософії. Денна, заочна.

 

Освітньо-наукова програма. Політологія. 05 Соціальні та поведінкові науки. 052 Політологія.Доктор філософії. Денна, заочна.

 

Освітньо-наукова програма. Математика. 11 Математика та статистика. 111 Математика. Доктор філософії. Денна, заочна.

 

Освітньо-наукова програма. Освітні, педагогічні науки. 01 Освіта Педагогіка. 011 Освітні, педагогічні науки. Доктор філософії. Денна, заочна

 

Освітньо-наукова програма. Доктор філософії зі спеціальної освіти. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта.

 

Освітньо-наукова програма. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія

 

2019 рік Бакалавр (денна)
  Історичний факультет
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія). Бакалавр освіти. Вчитель історії
  ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Бакалавр. Історик
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія та правознавство)
  Фізичної культури
  ОПП. Бакалавр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична терапія, ерготерапія
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта. Фізична культура
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 017 Фізична культура і спорт. Тренер з видів спорту
  Природничо-економічний факультет
  ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування . 073 Менеджмент. Управління персоналом та економіка праці
  ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування . 071 Облік і оподаткування
  ОПП. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки . 051 Економіка
  ОПП. Бакалавр. 24 Сфера обслуговування. 242 Туризм
  ОПП. Бакалавр. 241 Готельно-ресторанна справа. 24 Сфера обслуговування.
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта(Географія).
  ОПП Бакалавр 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2019
  ОПП. Бакалавр. 10 Природничі науки. 101 Екологія
  Факультет іноземної філології
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта мова і література (англійська)
  ОПП. Бакалавр. Освіта / Педагогіка. Середня освіта Мова і література німецька
  ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035.41 Германські мови і літературари, перша англійська
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Мова і література польська
  Педагогічний факультет
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Дошкільна освіта.
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Образотворче мистецтво.
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Образотворче мистецтво. 1р10м
  ОПП. Бакалавр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
  ОПП Бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст). 01 Освіта. Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).Середня освіта (Музичне мистецтво)
  ОПП Бакалавр . 01 Освіта. Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).Середня освіта (Музичне мистецтво). 
  Факультет української філології та журналістики
  ОПП. Бакалавр. 06 Журналістика. 061 Журналістика. Бакалавр журналістики.Рекламіст.
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Українська мова і література)
  ОПП. Бакалавр. 06 Журналістика. 061 Журналістика.
  Фізико-математичний факультет
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. Середня освіта (Фізика, інформатика). 014 Середня освіта (Фізика). 3р10м
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 015 Професійна освіта (Охорона праці, технічна творчість)
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Математика) 2р 10м
  ОПП. Бакалавр. 12 Інформаційні технології.122 Комп’ютерні науки
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Фізика, інформатика
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Бакалавр спеціальної освіти 3,10.
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Бакалавр спеціальної освіти 2,10.
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка 016 Спеціальна освіта Логопедія
  ОПП.Бакалавр. 23 Соціальна робота. 232 Соціальне забезпечення. Соціальна допомога
2019 рік Магістр (денна)
  Факультет української філології та журналістики
 

ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література)

  ОПП. Магістр. 06 Журналістика. 061 Журналістика
  Фізичної культури
  ОПП. Магістр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична терапія, ерготерапія
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта. Фізична культура
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 017 Фізична культура і спорт. Тренер з видів спорту
  Історичний факультет
  ОПП. Магістр. 01 Освіта/Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія)
  Факультет іноземної філології
  ОПП Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Мова і література (англійська)
  ОПП Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Мова і література (німецька)
  Природничо-економічний факультет
 

ОПП. Магістр. 24 Сфера обслуговування. 241 Готельно-ресторанна справа

   ОПП. Магістр. 07 Управління та адміністрування. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  ОПП. Магістр. 07 Управління та адміністрування . 073 Менеджмент.  Управління персоналом та економіка праці
  ОПП. Магістр . 07 Управління та адміністрування . 071 Облік і оподаткування
  ОПП. Магістр. 24 Сфера обслуговування 242 Туризм
2019 рік Магістр (заочна)
  Факультет іноземної філології
  ОПП Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта Мова і література (англійська)
 

Педагогічний факультет

  ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Початкова освіта.
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Дошкільна освіта.
 

ОПП. Магістр. 023 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Образотворче мистецтво. 1р4м
  ОПП Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Середня освіта (Музичне мистецтво). 
  Фізико-математичний факультет
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. Середня освіта (Фізика, інформатика). 014 Середня освіта (Фізика). 1р4м
  ОПП. Магістр. 12 Інформаційних технологій. 122 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (математика). Вчитель математики та інформатики
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Магістр. 1.4 р.
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Магістр, 1.10 р
  ОПП. Магістр 01 Освіта / Педагогіка 016 Спеціальна освіта. Логопедія 1р.4міс
 

ОПП. Магістр. 23 Соціальна робота. 232 Соціальне забюезпечення. Соціальна допомога

  Природничо-економічний факультет
  ОПП. Магістр. 091 Біологія. 09 Біологія. Магістр біології
  ОПП. Магістр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта(Географія)
  ОПП Магістр. 01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
  ОПП. Магістр. 10 Природничі науки. 101 Екологія
2019 рік Доктор філософії
  Освітньо-наукова програма. Освітні, педагогічні науки. 01 Освіта Педагогіка. 011 Освітні, педагогічні науки. Доктор філософії. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Спеціальна освіта. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Доктор філософії. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Історія та археологія. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Доктор філософії. Денна, заочна
2018 рік Бакалавр (денна)
  Природничо-економічний факультет
  ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Підприємництво і торгівля
  ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я). Біологія з додатковою спец. Географія
  ОПП. Бакалавр. 09 Біологія. 091 Біологія. Біологія
  ОПП. Бакалавр. 10 Природничі науки. 101 Екологія. Екологія (на основі ПЗСО або молодший спеціаліст)
  ОПП. Бакалавр. 10 Природничі науки. 106 Географія. Географія
  Історичний факультет
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія). Історія та правознавство
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Історія) Історія
  ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Історія
  ОПП. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 052 Політологія. Політологія.
  Педагогічний факультет
  ОПП. Бакалавр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Декоративно-прикладне мистецтво
  ОПП. Бакалавр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Реставрація творів мистецтва
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього і дошкільного віку. Вчитель початкової школи Бакалавр дошкільної освіти
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта Дошкільна освіта. Мова і література (англійська)
  ОПП Бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ”молодший спеціаліст” ). 01 Освіта. Педагогіка. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво.
  Факультет фізичної культури
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 017 Фізична культура і спорт. Тренер з видів спорту
  ОПП.Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізична культура)
  Фізико-математичний факультет
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Математика). Математика, інформатика
  ОПП. Бакалавр. 12 Інформаційні технології. 122 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  ОПП. Бакалавр. 12 Інформаційні технології. 122 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки та інформаційні технології (молодший спеціаліст)
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізика). Фізика, технологічна освіта та інформатика 3р10м
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізика). Фізика, технологічна освіта та інформатика 2р10м
  Факультет іноземної філології
  ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія (Германські мови та літератури)(переклад включно) Англійська мова і література
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта Українська мова і література (англійська) з додатковою предметною спеціальністю: Мова і література (німецька, польська)
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література(польська)). Польська мова і зарубіжна література
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література (польська))
  ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія (германські мови та література (переклад включно)
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія
  ОПП. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Практична психологія
  ОПП. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Психологія (молодший спеціаліст)
  ОПП. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Психологія
  ОПП. Бакалавр. 231 Соціальна робота. 23 Соціальна робота. Менеджер у соціальній сфері
  ОПП. Бакалавр. 231 Соціальна робота. 23 Соціальна робота. Соціальний педагог
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія. (На основі повної загальної середньої освіти)
  Факультет української філології та журналістики
  ОПП. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія (укр.мова і література)
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта Українська мова і література з додатковою спеціальністю
  ОПП, Бакалавр. 06 Журналістика. 061 Журналістика

 

2018 рік Бакалавр (заочна)
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього і дошкільного віку. Вчитель початкової школи Бакалавр дошкільної освіти. Заочна форма
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. (заочна 2 роки)
  Факультет кореційної та соціальної педагогіки і психології
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія. (На основі галузі знань 1201 Медицина). Заочна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія. (На основі галузі знань 0101 Педагогіка). Заочна

 

2018 рік Магістр (денна)
  Педагогічний факультет
  ОПП. Магістр (за умовами перехресного вступу). 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Образотворче мистецтво. Денна
  Природничо-економічний факультет
  ОПП. Магістр (за умовами перехресного вступу). 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я). Біологія. Денна
  ОПП. Магістр (за умовами перехресного вступу). 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Географія). Географія. Денна
  ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я). Біологія. Денна
  ОПП. Магістр. 10 Природничі науки. 101 Екологія. Екологія. Денна
  Факультет іноземної філології
  ОПП. Магістр (за умовами перехресного вступу). 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Англійська мова і зарубіжна література. Денна
  ОПП. Магістр (на основі окр бакалавр). 01 Освіта Педагогіка. 014 Сер.освіта (Мова і література (німецька)). Німецька мова і зарубіжна література. Денна
  ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Англійська мова і література. Денна
  Факультет кореційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Магістр 01 Освіта Педагогіка. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія. Денна
  Факультет української філології та журналістики
  ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта(Українська мова і література). Денна
  Факультет фізичної культури
  ОПП Магістр (за умовами перехресного вступу) 014 Сер.освіта (Фізична культура). Фізична культура. Денна

 

2018 рік Магістр (заочна)
  Факультет іноземної філології
  ОПП. Магістр (за умовами перехресного ступу). 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Німецька мова і заруб. література (Магістр німецька). Заочна
  ОПП. Магістр (на основі окр бакалавр). 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Німецька мова і заруб. література. Заочна
  ОПП. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Англійська мова і заруб. література. Заочна
  Природничо-економічний факультет
  ОПП. Магістр (на основі окр бакалавр). 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент. Управління персоналом та економіка праці. Заочна

 

2017 рік Бакалавр (денна)
  Історичний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр.03 Гуманітарні науки. Історія та археологія. Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 ОсвітаПедагогіка. 014 Середня освіта (Історія) Історія.Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр.05 Соціальні та поведінкові науки. Політологія. Денна
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта. Історія. Історія та правознавство
  Факультет фізичної культури
  ОПП. Бакалавр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична реабілітація
  ОПП. Бакалавр. 22 Охорона здоров’. 227 Фізична терапія, ерготерапія
  ОПП. Бакалавр. 22 Охорона здоров’. 227 Фізична терапія, ерготерапія (зі змінами)
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 017 Фізична культура і спорт, Тренер з видів спорту
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна, заочна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 10 Природничі науки. Науки про Землю. Географія. 
  ОПП. Бакалавр. 10 Природничі науки. 101 Екологія. Екологія
  Фізико-математичний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 12 Інформаційні технології. 122 Комп’ютерні науки. Комп. науки та інформац. технології. 
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 015 Охорона праці, технічна творчість.
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта / Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізика). Фізика, технологічна освіта та інформатика.
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 ОсвітаПедагогіка. 014 Середня освіта(математика).Математика, інформатика. Денна
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія (германські мови та літератури) переклад включно). Англійська мова і література. Денна
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр.01 Освіта Педагогіка. 016 Cпеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. Денна

 

2017 рік Бакалавр (заочна) 
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. (на основі ОКР молодший спеціаліст) Заочна.
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 012 Дошкільна освіта (на основі ОКР молодший спеціаліст). Заочна
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Біологія) Біологія. Заочна
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 016 Cпеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія. Заочна (2 роки 10 місяців)
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 23 Соціальна робота. 231 Соціальна робота. Заочна 2 роки 10 місяців
  Факультет української філології та журналістики
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Українська мова і література). Заочна

 

 

2017 рік Магістр (денна)
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 051 Економіка. Економіка підприємства. Денна
  Історичний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Архівознавство. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Історія. Денна
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Декоративно-прикладне мистецтво. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Реставрація творів мистецтва. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. 014 Середня освіта(Мова і література(англ., нім.). Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент. Управління начальним закладом. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр (на основі перехресного вступу). 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна.
  Освітньо-професійна програма. 01 Освіта Педагогіка. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Денна
  Фізико-математичний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 014 Середня освіта (Фізика). Фізика. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 015 Професійна освіта (Охорона праці). Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 12 Інформаційні технології. 122 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта. Мова і література (англ). Англ. мова і заруб. літ. (нім., рос.). Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середняосвіта. Мова і література (нім., англ.). Денна
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 23 Соціальна робота. 232 Соціальне забезпечення. Соціальна допомога. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія). Денна
  Факультет української філології
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Українська мова і література). Українознавство. Редагування освітніх видань. Денна

 

 

2017 рік Магістр (заочна)
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта. Біологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта. Географія. Географія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 10 Природничі науки. 106 Географія. Географія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр (за умовами перехресного вступу). 014 Середня освіта (Біологія). Біологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент. Управління начальним закладом. Заочна
  Історичний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 052 Політологія. Заочна
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Образотворче мистецтво. Художні промисли. Заочна
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта. Мова і література (англ). Англ мова і заруб. літ. Заочна
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Практична психологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 016 Спеціальна освіта. Логопедія .Спеціальна психологія. Магістр. Вчитель спеціальної психології. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 016 Спеціальна освіта. Логопедія .Спеціальна психологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія. Магістр. Олігофренопедагог. Вчитель дітей з порушенням розумового розвитку. Вчитель-логопед. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 016 Спеціальна освіта. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія. Заочна
  Факультет української філології та журналістики
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Українська мова і література). Українознавство. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія (Українська мова і література). Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 014 Середня освіта (Українська мова і література). Українська мова і література. Заочна
  Факультет фізичної культури
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта Педагогіка. 014 Середня освіта (Фізична культура). Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична терапія, ерготерапія. Заочна

 

 

2016 рік Бакалавр (денна)
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки (Економіка). Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта. 014.05. Середня освіта (Біологія). Денна.
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 10 Природничі науки. 101 Екологія. Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта 014.07 Середня освіта (Географія)
  ОПП. Бакалавр. 07 Управління та адміністрування. 073 Менеджмент
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. ОМ. Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 02 Культура і мистецтво. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр.01. Освіта. Педагогіка. 014. 13 Середня освіта (Музичне мистецтво) (на основі ПЗСО). Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр 014.02 Середня освіта(мова і література(англійська). Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр 014.02 Середня освіта(мова і література(польська). Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр 014.02 Середня освіта(мова і література(німецька). Денна
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія.
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Денна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 23 Соціальна робота. 232 Соціальне забезпечення. Денна
  Факультет української філології та журналістики
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 061 Журналістика. Реклама та зв’язки з громадськістю
  ОПП, Бакалавр. 06 Журналістика. 061 Журналістика
  Факультет фізичної культури
  ОПП. Бакалавр. 22 Охорона здоров’я. 227 Фізична реабілітація

 

 

2016 рік Бакалавр (заочна)
  Педагогічний факультет
  ОПП Бакалавр 014.12 Середня освіта Образотворче мистецтво. Заочна
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. (на основі ОКР молодший спеціаліст) Заочна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта. 012 Дошкільна освіта (на основі ОКР молодший спеціаліст). Заочна
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 09 Біологія. 091 Біологія. Заочна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта. 014.05. Середня освіта (Біологія). Заочна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 01 Освіта. 014.07. Середня освіта (Географія). Заочна
  Фізико-математичний факультет
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр 014.02 Середня освіта(мова і література(англійська). Заочна
   
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Бакалавр. 01 Освіта. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія 2 р.н. (молодший спеціаліст)
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр. 05 Соціальні та поведінкові науки. 053 Психологія. Заочна
  Факультет української філології та журналістики
  Освітньо-професійна програма.Бакалавр.01. Освіта. Педагогіка. 014. 01 Середня освіта (Українська мова і література) (на основі ПЗСО). Заочна
  Освітньо-професійна програма. Бакалавр.01. Освіта. Педагогіка. 03. Гуманітарні науки. 035.01 Філологія (Українська мова і література) (на основі ПЗСО). Заочна

 

2016 рік Магістр(денна)
  Педагогічний факультет
  ОПП Магістр. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Декоративно-прикладне мистецтво. Денна
  ОПП Магістр. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Реставрація творів мистецтва. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. Педагогіка. 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Музичне мистецтво. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 012 Дошкільна освіта. Дошкільна освіта. Денна
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 014.05. Середня освіта (Біологія). Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 10 Природничі науки. 101 Екологія. Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 014.07. Середня освіта (Географія). Денна
  Фізико-математичний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 011 Науки про освіту
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Магістр 014.02 Середня освіта (Мова і література(англійська) Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література(німецька-російська). Денна
  Освітньо-професійна програма. Магістр 014.02 Середня освіта (Мова і література(російська)014.02 Середня освіта (Мова і література(англійська). Денна
  Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології
  ОПП. Магістр. 01 Освіта. 016 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка. Логопедія.
   

 

 

2016 рік Магістр (заочна)
  Педагогічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 013 Початкова освіта. Початкова освіта. Заочна.
  Природничо-економічний факультет
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 014.05. Середня освіта (Біологія). Заочна
  Освітньо-професійна програма. Магістр. 01 Освіта. 014.07. Середня освіта (Географія). Заочна
  Факультет іноземної філології
  Освітньо-професійна програма. Магістр 014.02 Середня освіта (Мова і література(англійська) Додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література(німецька-російська)

 

 

   
   
2016 Доктор філософії
  Освітньо-наукова програма. Освітні педагогічні науки. 01 Освіта 014 Середня освіта. Теорія та методика навчання (фізика). Доктор філософії. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Історія та археологія. 03 Гуманітарні науки. 032 Історія та археологія. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Освітні педагогічні науки. 01 Освіта 011 Науки про освіту. Доктор філософії. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Математика. 11 Математика та статистика. 111 Математика. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Політологія. 05 Соціальні та поведінкові науки. 052 Політологія. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Економіка. 05 Соціальні та поведінкові науки. 051 Економіка. Денна, заочна. 
  Освітньо-наукова програма. Спеціальна освіта. 01 Освіта 016 Спеціальна освіта. Доктор філософії. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Філологія. 03 Гуманітарні науки. 035 Філологія. Денна, заочна
  Освітньо-наукова програма. Біологія. 09 Біологія. 091 Біологія. Денна, заочна