Склад Положення Ухвали вченої ради План роботи

Типове положення про вчену раду факультету

 

Склад вченої ради

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

 За посадами:

 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, голова вченої ради університету, ректор, доктор історичних наук, професор.
 2. ГНАТЮК Василь Олексійович, перший проректор, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 4. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 7. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 8. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 9. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 10. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 11. КШЕВЕЦЬКИЙ Володимир Сергійович, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 12. ТКАЧУК Віталій Валерійович, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 13. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету.
 14. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, декан природничого факультету, кандидат біологічних наук, доцент.
 15. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, учений секретар, кандидат філологічних наук, доцент.
 16. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 17. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 18. ЛОБАЧЕВСЬКА Аліна Сергіївна, спікер студентського сенату, студентка 4 курсу педагогічного факультету.
 19. ЮРЧИШИН Юрій Володимирович, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 • Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук:
 1. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.
 2. СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Петро Аполлонович, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук, доцент.
 3. ЯЩИШИНА Ірина Володимирівна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.
 4. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, завідувач, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. АТАМАНЧУК Петро Сергійович, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор.
 6. ФЕДОРЧУК Володимир Анатолійович, завідувач, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор.
 7. КРИСЬКОВ Цезарій Андрійович, завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 8. БАБЮК Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 9. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 10. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.
 11. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор.
 12. УРСУ Наталія Олексіївна, завідувач, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 13. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.
 14. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 15. НАЙЧУК Антон Віталійович, завідувач кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.
 16. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, заступник голови вченої ради університету, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 17. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 18. ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, завідувач кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, доцент.
 19. БАЖЕНОВ Лев Васильович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 20. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент.
 21. ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач кафедри легкої атлетки з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 22. ПРОЗАР Микола Володимирович, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 23. СОЛОПЧУК Дмитро Миколайович, завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 24. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 25. КАСІЯНИК Ігор Петрович, завідувач кафедри географії з методикою викладання, кандидат географічних наук, доцент.
 26. ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, завідувач кафедри біології з методикою викладання, доктор біологічних наук, доцент.
 27. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук.
 28. ВЕРЖИХОВСЬКА Олена Миколаївна, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 29. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент.
 30. ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор.
 31. МЕЛЬНИК Людмила Пилипівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 32. МИРОНОВА Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 33. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 34. АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, завідувач, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор.
 35. ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, завідувач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 36. КАЗИМІР Валентина Олександрівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 37. КЕБА Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов та зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор.
 38. УМАНЕЦЬ Антоніна Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.
 39. РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, завідувач кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент.
 40. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 41. ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 42. БОДНАР Аліна Олександрівна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидата педагогічних наук.
 • Виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:
 1. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
 2. БОДНАР Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
 3. ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.
 4. РОЗУМОВСЬКА Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.
 • Виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів:
 1. БАБЮК Дмитро Сергійович, аспірант 1 року навчання спеціальності 032 Історія та археологія.
 • Керівники виборних органів профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету:
 1. МОШТАК Микола Володимирович, голова профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів університету.
 • Керівники органів студентського самоврядування університету:
 1. МАКОВСЬКА Тетяна Петрівна, студентка 3 курсу, голова студентського самоврядування економічного факультету.
 2. ПОДТАБАЧНИЙ Назар Миколайович, студент 3 курсу, голова студентського самоврядування факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології .
 3. КОРНИК Тетяна Петрівна, студентка 3 курсу, голова студентського самоврядування факультету української філології та журналістики.
 4. РОЙ Маріна Михайлівна, студентка 3 курсу, голова студентського самоврядування фізико-математичного факультету.
 5. ПОЛІЩУК Вікторія Олегівна, студентка 4 курсу, голова студентського самоврядування факультету фізичної культури.
 6. ТУРНІЦЬКУ Мар’яну Олександрівну, студентка 4 курсу, голова студентського самоврядування природничого факультету.
 7. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, студентка 1 курсу, голова студентського самоврядування історичного факультету.
 8. МУНТЯН Аліну Василівну, студентка 3 курсу, голова студентського самоврядування педагогічного факультету.

 

Склад вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений наказом «Про затвердження складу вченої ради університету»  від 28.12.2017 р. №96-ОД (внесено зміни наказами ректора від 09.07.2018 р., № 48-ОД; від 15.10.2018 р., № 91-ОД; від 27.12.2018 р., № 112-ОД).

 

 

Найближчі події


Події відсутні

Більше подій...