Склад Положення Ухвали вченої ради План роботи

Типове положення про вчену раду факультету

 

Склад вченої ради

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

 1. Копилов Сергій Анатолійович, ректор, голова вченої ради університету, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 2. Гнатюк Василь Олексійович, перший проректор, професор кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 3. Кобильник Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри політології і соціології, кандидат політичних наук, доцент.
 4. Конет Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. Рачковський Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. Дубінський Володимир Анатолійович, декан історичного факультету, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент.
 7. Щирба Віктор Самуїлович, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 8. Коваленко Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, голова профспілкового комітету працівників університету, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 9. Матвєєв Микола Дмитрович, декан природничого факультету, професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент.
 10. Стасюк Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 11. Співак Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент.
 12. Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, професор кафедри музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор.
 13. Кшевецький Володимир Сергійович, декан факультету іноземної філології, доцент кафедри германських мов та зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент.
 14. Лисак Володимир Юрійович, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 15. Коваленко Наталія Дмитрівна, вчений секретар, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 16. Климчук Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 17. Сідорова Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 18. Моштак Микола Володимирович, голова профспілкового комітету студентів, аспірантів та докторантів університету.
 19. Філінюк Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 20. Рибак Іван Васильович, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, професор.
 21. Найчук Антон Віталійович, завідувач, доцент кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.
 22. Баженов Лев Васильович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 23. Степанков Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 24. Газін Володимир Прокопович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 25. Завальнюк Олександр Михайлович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 26. Марчук Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 27. Рарицький Олег Анатолійович, завідувач, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики, кандидат філологічних наук, доцент.
 28. Волковинський Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 29. Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.
 30. Абрамович Семен Дмитрович, завідувач, професор кафедри слов’янської філології і загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор.
 31. Кеба Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор.
 32. Казимір Валентина Олександрівна, завідувач, доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 33. Уманець Антоніна Володимирівна – завідувач, професор кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.
 34. Галайбіда Оксана Василівна, завідувач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 35. Теплінський Юрій Володимирович, завідувач, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 36. Атаманчук Петро Сергійович, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор.
 37. Мендерецький Вадим Владиславович, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор.
 38. Федорчук Володимир Анатолійович, завідувач, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор.
 39. Криськов Цезарій Андрійович, завідувач, професор кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 40. Печенюк Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор.
 41. Бабюк Тетяна Йосипівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук.
 42. Гудима Наталія Василівна, завідувач, доцент кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент.
 43. Урсу Наталія Олексіївна, завідувач, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 44. Совтисік Дмитро Дмитрович, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини, кандидат біологічних наук, доцент.
 45. Гурман Леонід Дмитрович, завідувач, професор кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 46. Солопчук Дмитро Миколайович, завідувач, доцент кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 47. Ящишина Ірина Володимирівна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.
 48. Лотоцький Іван Іванович, завідувач, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, доктор економічних наук, професор.
 49. Баженова Стефанія Едуардівна, завідувач, професор кафедри туризму та економічної теорії, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.
 50. Касіяник Ігор Петрович, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання, доцент.
 51. Любинський Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри географії та екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 52. Любінська Людмила Григорівна, завідувач, професор кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук, доцент.
 53. Брижатий Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук, полковник.
 54. Миронова Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 55. Вержиховська Олена Миколаївна, завідувач, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 56. Гаврилов Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент.
 57. Дуткевич Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор.
 58. Мельник Людмила Пилипівна, завідувач, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 59. Онуфрієва Ліана Анатоліївна, завідувач, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 60. Боднар Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, кандидат педагогічних наук, доцент.
 61. Воєвідко Людмила Миколаївна, доцент кафедри музичного мистецтва, керівник навчально-методичного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
 62. Олійник Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.
 63. Римар Людмила Михайлівна, завідувач практики університету.
 64. Заводовський Анатолій Анатолійович, доцент кафедри історії України, керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти, кандидат історичних наук, доцент.
 65. Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики, начальник центру інформаційних технологій.
 66. Горчак Людмила Василівна, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
 67. Мельник Валерій Олександрович, керівник юридичного сектору.
 68. Слободян Уляна Миколаївна, голова студентського самоврядування економічного факультету, студентка І курсу спеціальності 073 Менеджмент освітнього ступеня „магістр”.
 69. Герлєй Марія Костянтинівна, спікер сенату університету, студентка 3 курсу напряму підготовки 6.040203 Фізика* фізико-математичного факультету.
 70. Жмендак Василь Романович, голова студентського самоврядування факультету іноземної філології, студент 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія*.
 71. Ліпський Ярослав Леонідович, голова студентського самоврядування факультету фізичної культури, студент 1 курсу спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” .
 72. Броншвагер Оксана Борисівна, голова студентського самоврядування факультету української філології та журналістики, студентка 4 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія*.

 

Склад вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений наказом «Про затвердження складу вченої ради університету, вчених рад факультетів, конференції трудового колективу університету»  від 02.09.2013 р. №15-ОД (зі змінами, внесеними наказами від 23.01.2014 р. №3-ОД, 03.09.2014 р. №16-ОД, 09.02.2015 р. №9-ОД, 18.05.2015 р. №23-ОД, 14.12.2015 р. №41-ОД, 28.12.2015 р. № 42-ОД, 20.01.2016 р. №7-ОД, 17.11.2016 р. №49-ОД)