Склад Положення   Ухвали вченої ради План роботи

 

Склад вченої ради

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

– За посадами:

 1.  
 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, голова вченої ради, доктор історичних наук, професор.
 2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.
 3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 4. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 7. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, декан природничого факультету, кандидат біологічних наук, доцент.
 8. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 9. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 10. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 11. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 12. ХОПТЯР Алла Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.
 13. ТКАЧУК Віталій Валерійович, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 14. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету.
 15. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, учений секретар,доцент кафедри укр мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 16. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 17. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 18. ВЛАСОВА Аліна Анатоліївна, спікер студентського сенату, студентка 1 курсу факультету корекційно та соціальної педагогіки і психології освітнього ступеня “магістр”.
 19. ГАРБАР Владислав Васильович, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук.

 

 • Виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук:

    20. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.

    21. ЛИСАК Володимир Юрійович, завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

    22. МАЗУР Наталія Анатоліївна, завідувач, професор, кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.

    23. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, завідувач, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.

    24. АТАМАНЧУК Петро Сергійович, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор.

    25. ІВАНЮК Віталій Анатолійович, завідувач, доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук, доцент.

    26. БАБЮК Тетяна Йосипівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

    27. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.

    28. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.

    29. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор.

    30. УРСУ Наталія Олексіївна, завідувач, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.

    31. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент.

    32. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.

    33.НАЙЧУК Антон Віталійович, завідувач, доцент кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.

    34.ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.

    35.СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

    36.ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, завідувач, доцент кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, доцент.

    37.БАЖЕНОВ Лев Васильович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

    38.ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент.

    39.ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач, професор кафедри легкої атлетки з методикою викладання, доцент кафедри легкої атлетки з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.

    40.БОДНАР Аліна Олександрівна, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук.

    41.ПРОЗАР Микола Володимирович, завідувач, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

    42.ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.

    43.КАСІЯНИК Ігор Петрович, завідувач, доцент кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук, доцент.

    44.ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, завідувач, доцент кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук, доцент.

    45.БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук.

    46.ВЕРЖИХОВСЬКА Олена Миколаївна, завідувач, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

    47.ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент.

    48.ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор.

    49.МЕЛЬНИК Людмила Пилипівна, завідувач, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

    50.МИРОНОВА Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

    51.ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач, професор кафедри загальної та практичної психології, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.

    52.АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, завідувач, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор.

    53.ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, завідувач, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.

    54.КЕБА Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор.

    55.УМАНЕЦЬ Антоніна Володимирівна, завідувач, доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.

    56.РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, завідувач, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент.

    57.МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.

    58.ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор.

    59.ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

    60.КАЛИНЮК Тетяна Василівна, завідувач, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук.

     61.ЮРЧИШИН Юрій Володимирович, завідувач, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

 

 • Виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:

   62.БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.

    63.ОЛІЙНИК Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів.

    64.РОЗУМОВСЬКА Оксана Борисівна, керівник відділу моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.

   65. ГОРЧАК Людмила Василівна, керівник навчального відділу.

 

 • Виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів:

   66. БАБЮК Дмитро Сергійович, аспірант 2 року навчання спеціальності 032 Історія та археологія.

 

Керівники виборних органів профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету:

   67. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Керівники органів студентського самоврядування університету:

   68. БІЛЮГА Дар’я Андріївна, студентка 3 курсу, голова студентської ради факультету іноземної філології.

   69. ПОПОВ Дмитро Андрійович, студент 4 курсу, голова студентської ради факультету української філології та журналістики.

  70. МАКОВСЬКА Тетяна Петрівна, студентка 4 курсу, голова студентської ради економічного факультету.

   71. МУНТЯН Анна Василівна, студентка 4 курсу, голова студентської ради педагогічного факультету.

   72.КВАС-СІНКЕВИЧ Вікторія Андріївна, студентка 2 курсу, голова студентської ради факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

   731. ЧІКАЛ Павло Валер’янович, студент 3 курсу, голова студентської ради факультету фізичної культури.

   74. РОЙ Маріна Михайлівна, студентка 4 курсу, голова студентської ради фізико-математичного факультету.

   75. ЛІСОВА Уляна Ігорівна, студентка 3 курсу, голова студентської ради природничого факультету

 

Склад вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений наказом ректора «Про затвердження складу вченої ради університету»  від 28.12.2017 р. №96-ОД (зі змінами, внесеними наказом від 27.12.2018 р., №112-ОД, зі змінами, внесеними наказом від 29.08.2019 р., №69-ОД, зі змінами, внесеними наказом від 22.10.2019 р., №103-ОД, зі змінами внесеними наказом від 26.12.2019 р., №129-ОД, зі змінами внесеними наказом від 28.12.2019 р., №130-ОД, зі змінами внесеними наказом від 03.02.2020 р. №13-ОД, зі змінами наказом від 14.05.2020 р. №41-ОД, зі змінами внесеними наказом від 19.06.20 р. № 63-ОД, зі змінами внесеними наказом від 21.08.20 р. № 84-ОД, зі змінами внесеними наказом від 28.08.20 р. № 91-ОД, зі змінами внесеними наказом від 29.09.2020 р. №110-ОД).