ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Загальний відділ є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (К-ПНУ), що створюється відповідно до Статуту Університету рішенням вченої ради Університету.

У своїй роботі загальний відділ керується:

– чинним законодавством України;

– наказами Міністерства освіти і науки України;

– наказами ректора Університету;

– Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету;

– Положенням про загальний відділ Університету;

– Інструкцією з діловодства К-ПНУ.

Основні завдання загального відділу:

– встановлення в Університеті єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем;

– методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Університету.

СКЛАД ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ:

 

Керівник загального відділу – ТОЛУБЕЦЬ Лариса Віталіївна

Фахівець загального відділу – БОДНАР Тетяна Іванівна

Друкарка І категорії – ГОНТАР Лариса Анатоліївна

Провідний фахівець – КРУПІНА Інна Євгенівна

Виконавець робіт – ДМИТРУК Руслан Васильович

 

Контактна інформація: 
центральний корпус К-ПНУ ім. І. Огієнка,
каб. № 205 (2 пов.)
тел.: (03849) 3-16-21
e-mail: kancelyariya@kpnu.edu.ua 

  

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

 

– Інструкція з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція);

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Інструкція про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція);

– Положення про загальний відділ;

– ДСТУ 4163:2020 (Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів;

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

 Постанова кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять;

– ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення  https://metrology.com.ua/ntd/skachat-dstu-gost-gost-r/dstu/dstu-3843-99/$;

– ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

Закон України «Про електронні довірчі послуги»;

Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та ії підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за №1421/26198;

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за №736/27181.