Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 55 Закону України “Про вищу освіту”, статей 21-24 Кодексу законів про працю України та з метою удосконалення трудових відносин у галузі освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних працівників з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навичок Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

Завідувач, професора кафедри:
1. Журналістики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)

Завідувача кафедри:
1. Біології та екології
2. Математики
3. Соціальної педагогіки і соціальної роботи
4. Теорії і методики фізичного виховання

Професора кафедри:

1. Географії та методики її викладання (1 штатна одиниця на 0,75 ставки)
2. Германських мов і зарубіжної літератури (1 штатна одиниця на 0,5 ставки)
3. Логопедії та спеціальних методик (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)

Доцента кафедри:

1. Англійської мови (2 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна)
2. Археології, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
3. Біології та екології (1 штатна одиниця на 0,6 ставки)
4. Германських мов і зарубіжної літератури (2 штатні одиниці по 0,5 ставки кожна)
5. Економіки підприємства (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
6. Загальної та практичної психології (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
7. Історії України (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
8. Комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
9. Логопедії та спеціальних методик (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)
10. Математики (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
11. Музичного мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)
12. Німецької мови (3 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна)
13. Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)
14. Педагогіки та управління навчальним закладом (2 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна)
15. Політології та філософії (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)
16. Психології освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
17. Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи (1 штатна одиниця на 0,5 ставки)
18. Соціальної педагогіки і соціальної роботи (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
19. Соціальної педагогіки і соціальної роботи (3 штатні одиниці по 0,6 ставки кожна)
20. Спеціальної та інклюзивної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
21. Спорту і спортивних ігор (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)
22. Теорії і методики фізичного виховання (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)
23. Туризму та готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)
24. Української мови (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
25. Фізики (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
26. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (3 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)

Старшого викладача кафедри:

1. Англійської мови (2 штатні одиниці по 0,6 ставки кожна)
2. Біології та екології (2 штатні одиниці по 0,6 ставки кожна)
3. Географії та методики її викладання (1 штатна одиниця на 0,75 ставки)
4. Загальної та практичної психології (3 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна)
5. Іноземних мов (1 штатна одиниця на 0,6 ставки)
6. Іноземних мов (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
7. Історії України (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)
8. Комп’ютерних наук (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
9. Логопедії та спеціальних методик (1 штатна одиниця на 1,0 ставки)
10. Математики (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
11. Німецької мови (2 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна)
12. Педагогіки та управління навчальним закладом (1 штатна одиниця на 0,75 ставки)
13. Психології освіти (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)
14. Спорту і спортивних ігор (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)
15. Теорії і методики фізичного виховання (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна)
16. Теорії та методик дошкільної освіти (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)
17. Теорії та методик початкової освіти (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)
18. Туризму та готельно-ресторанної справи (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна)

Асистента кафедри:

Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (1 штатна одиниця на 0,8 ставки)

Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:
– заяву;
– засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць, копію трудової книжки;
– автобіографію;
– копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України 18 квітня 2022 № 651, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. № 648/37984.

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.
Університет здійснює освітню діяльність з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 року та додатків до неї: 1. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії). 2. Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання (за освітніми ступенями: бакалавр, магістр).

З «Порядком проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» можна ознайомитися на сайті університету
https://drive.google.com/file/d/1xrjCBOCE-p1KMB0yZgqi17DpF8ykv_Mk/view
та у відділі кадрів університету за адресою: вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський.
Університет житлом не забезпечує.
Термін подачі заяв з 01 червня до 15 червня 2023 року, процедура конкурсного відбору з 16 червня до 30 червня 2023 року.
Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, загальний відділ, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад