Захист дисертацій

ГЕРАСИМОВ Тимофій Юрійович

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – ЛЮТИЙ 1917 РР.)

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ГУЦАЛ Віталій Анатолійович

ПРОФЕСОР І. ВИНОКУР У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ І ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ (1948 – 2006 рр.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ПАГОР Валентин Віталійович

РАДЯНСЬКА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 1920-1930-х рр.: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ПОКАЛЮК Вадим Вікторович

ВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (20-ті рр. ХХ ст.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

СЕМЕНЧУК Сергій Олександрович

ОСЕРЕДКИ ЯЗИЧНИЦТВА ЛІВОБЕРЕЖЖЯ СЕРЕДНЬОЇ
ПОДНІСТРЯНЩИНИ (ХІ СТ. ДО Н.Е. – ХІІІ СТ. Н.Е.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ШЕВЧУК Богдан Леонідович

ВОЛИНСЬКА КАЗЕННА ПАЛАТА НАПРИКІНЦІ XVIII – У 60-Х РР. ХІХ СТ.: СТРУКТУРА, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

АНДРУЩАК Роман Іванович

РИМО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НА ПОДІЛЛІ В УМОВАХ РАДЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У 20-Х РР. ХХ СТ.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович

СТУДЕНТСТВО ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

ЦИГАНЮК Микола Анатолійович

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИБОРІВ І ДІЯЛЬНОСТІ І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Відгук третього опонента

 

КУНДЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович

КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – 60-Х РР. ХІХ СТ.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

КОНОНЕНКО Валерій Васильович

ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ: СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ТА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ (40-І РР. ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

           

 

<!–

Синяк Степан Леонідович

Польські парамілітарні організації на Волині 1921-1939 рр.

Захист відбувся 27 листопада 2015 року

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Майор Ростислав Іванович

Український національний рух на закарпатті: генеза, розвиток і характерні риси (1848-1919 рр.)

Захист відбудеться 15 січня 2016 року

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Левандовська Людмила Миколаївна

Українські культурно-освітні товариства Перемишля як чинник громадсько-політичного життя галичини (1867–1939 рр.)

Захист відбувся 15 січня 2016 року

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Максимов Олександр Вікторович

Житомирський окружний суд у системі реалізації судової реформи 1864 року в Правобережній Україні

Захист відбувся 26 лютого 2016 року

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Ткач Сергій Анатолійович

Політичні партії та організації в
суспільному житті подільської губернії на
початку XX ст.
 Захист відбувся 26 лютого 2016 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Філінюк Вадим Анатолійович

Повсякденне життя селянства Правобережної України в період Центральної Ради

Захист відбувся 8 квітня 2016 року

 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Бачинська Олеся Михайлівна

Розвиток видовищних форм мистецтва в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського: історичний аспект

Захист відбувся 30 червня 2016 року

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук першого опонента

 

Відгук другого опонента

Оліпер Світлана Іванівна

Громадсько-політичне життя польської меншини правобережної України 90-х рр. XIX – на початку XX століття

Захист відбувся 30 червня 2016 року

 

Автореферат

 

Дисертація

 

Відгук першого опонента

 

Відгук другого опонента

Скворцова Інна Анатоліївна

Сільські поселення Вінницької і Хмельницької областей на завершальному єтапі радянського періоду (1961-1991 рр.): стан, проблеми, та труднощі розвитку

Захист відбувся 16 вересня 2016 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Білецький Павло Миколайович

Іноземне підприємство в Подільській губернії (1861-1917 рр.)

Захист відбувся 16 вересня 2016 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Щур Сергій Анатолійович

Проблема насилля в суспільно-політичній думці та політичних практиках Наддніпрянської України в 1870-х рр. – на початку ХХ ст.

Захист відбудеться 7 жовтня 2016 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Бернацький Віктор Русланович

Релігійні об’єднання Волині – Житомирщини в умовах більшовицького режиму 1920-1930-х рр.

Захист відбудеться 7 жовтня 2016 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

–>