Захист дисертацій

Циганюк Микола Анатолійович

Соціально-політична боротьба в Україні під час виборів і діяльності I Державної думи

Захист відбувся 30 червня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

 Богуцька Альона Леонідівна

Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

Захист відбувся 30 червня 2017р.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Скрипник Анатолій Юрійович

Вплив російської військової присутності у Правобережній Україні на інкорпорацію регіону наприкінці XVIII – середини 60-х рр. XIX ст. 

Захист відбувся 22 вересня 2017 р.

 Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Поліщук Анна Сергіївна

Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи радянської системи: основні процеси, досягнення і невирішенні проблеми (1965-й 1985-ті рр.) (На матеріалах Вінниччини і Хмельниччини)

Захист відбувся 22 вересня 2017 р.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Кононенко Валерій Васильович 

Єврейське населення Поділля: соціально-демографічні зміни та національно-культурне життя (40-і рр. Хх ст. – початок ххі ст.)

Захист відбувся 26 січня 2018 р.

 Автореферат

 Дисертація

 Відгук першого опонента

 Відгук другого опонента

 Відгук третього опонента

Андрущак Роман Іванович

Римо-Католицька церква на Поділлі в умовах Радянської релігійної політики у 20-Х рр. ХХ ст.

Захист відбувся 26 січня 2018 р.

Автореферат

Дисертація

 

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Комарніцький Олександр Борисович

Студентство педагогічних навчальних закладів радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. XX ст.)

Захист відбувся 23 лютого 2018 р.

 

Автореферат

 Дисертація

 Відгук першого опонента

 Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Шевчук Богдан Леонідович

Волинська казенна палата наприкінці XVIII – у 60-х рр. XIX ст.: структура, повноваження та соціальні наслідки діяльності

 

Захист відбувся 30 березня 2018 р. 

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Семенчук Сергій Олександрович

Осередки язичництва Лівобережжя середньої Подністрянщині (XI ст. до н.е. – XIII ст. н.е.)

 

Захист відбувся 30 березня 2018 р.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Пагор Валентин Віталійович

Радянська модель вищої медичної освіти в Україні 1920-1930-х рр.: проблеми становлення, функціонування і розвитку

Захист відбувся 29 червня 2018 р.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Покалюк Вадим Вікторович

Вища сільськогосподарська освіта України в умовах становлення та розвитку радянського суспільства (20-ті рр. XX ст.)

Захист відбувся 26 жовтня 2018 р.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Кундельський Валерій Васильович

Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах наприкінці XVIII – 60-х рр. XIX ст.

Захист відбувся 26 жовтня 2018 р.

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

Герасимов Тимофій Юрійович

Повсякденне життя міського населення правобережної України в роки Першої світової війни (1914- лютий 1917 рр.)

Захист відбудеться 8 лютого 2019 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

Гуцал Віталій Анатолійович

Професор І.Винокур у науково-освітньому і громадському житті України (1948-2006 р.р.)

Захист відбудеться 8 лютого 2019 року

Автореферат

Дисертація

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

 

 

 

 

/*для відображення розкладу*/