Самоаналіз виконання Кам'янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка критеріїв надання та підтвердження статусу національний

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»)

  • Загальна характеристика Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
  • Стратегічний план розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на період 2018-2022 року
  • Стан матеріально-технічного забезпечення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

РІЧНИЙ ЗВІТ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

(за звітний період 01.01.2017 р. – 31.12. 2017 р.)

I. Повідомлення про виконання Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

1.1. Довідка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

1.2. Довідка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про позитивну оцінку (сертифікацію) системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

1.3. Довідка про відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

1.4. Довідка про наявність єдиного інформаційного середовища Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності

1.5. Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обов’язкової інформації, передбаченої законодавством

II. Звіт Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Таблиця 3. Наукометричні показники

Таблиця 4. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

Таблиця 5. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності

Таблиця 6. Порівняльні показники

III. Інформація про досягнення Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

3.1. Довідка про місце Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в міжнародних та незалежних рейтингах

3.2. Довідка про наявність іноземних та міжнародних акредитацій

3.3. Довідка про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України

3.4. Довідка про кількість випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України

3.5. Довідка про кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років