Публічна інформація

Магістр

Другий магістерський рівень. МагістрГалузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. Освітня програма: Готельно-ресторанна справа. (на основі ПЗСО)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”) (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 10 Природничі науки. Спеціальність: 101 Екологія. Освітня програма: Екологія. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Освітня програма: Біологія. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Освітня програма: Біологія. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Cпеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Логопедія. (на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня “бакалавр”/ за спеціальністю 016 Спеціальна освіта).

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія . (на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня “бакалавр”/ “магістр” або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”).

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Освітня програма: Образотворче мистецтво. (на основі освітньо-кваліфікаційного ступеня “бакалавр”/ “магістр” або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”).

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”).

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ “магістр” або освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”). (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”). (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ “магістр” або освітньо-квал.рівня “спеціаліст”). (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (на основі першого (бакалаврського рівня)). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література.  (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”). (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (на основі першого (бакалаврського рівня)). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література.  (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”). (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ “магістр” або освітньо-квал.рівня “спеціаліст”). (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (на основі першого (бакалаврського рівня)). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”). (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (другий магістерський рівень на основі першого (бакалаврського рівня)). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”). (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література.

/*для відображення розкладу*/