Бакалавр.

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Практична психологія. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці. (на основі ПЗСО) (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 051 Економіка. Освітня програма: Економіка підприємства. (на основі ПЗСО) (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітня програма: Підприємництво і торгівля. (на основі ПЗСО) (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. Освітня програма: Готельно-ресторанна справа. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 071 Управління та адміністрування. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. Освітня програма: Облік і оподаткування. (на основі ПЗСО) (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм. Освітня програма: Туризм. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм. Освітня програма: Туризм. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Історія. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Журналістика. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 015 Професійна освіта (Охорона праці). Освітня програма: Охорона праці. Технічна творчість. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 10 Природничі науки. Спеціальність: 101 Екологія. Освітня програма: Екологія. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Освітня програма: “Біологія” з додатковою предметною спеціальністю “Географія”. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 09 Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. Освітня програма: Біологія. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 10 Природничі науки. Спеціальність: 106 Географія. Освітня програма: Географія. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр.  Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Психологія. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Психологія. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Cпеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Логопедія. (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Cпеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Логопедія. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”). (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія та правознавство. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика). Освітня програма: Математика, інформатика. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика). Освітня програма: Фізика, технологічна освіта, інформатика. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика). Освітня програма: Фізика, технологічна освіта, інформатика. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (на основі ПЗСО )

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Освітня програма: Образотворче митсецтво. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Освітня програма: Образотворче митсецтво. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Образотворче митсецтво. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Реставрація творів мистецтва. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (польська)). Освітня програма: Польська мова і зарубіжна література. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 22 Охорона здоров’я. Спеціальність: 27 Фізична терапія, ерготерапія. Освітня програма: Фізична реабілітація. (на основі ПЗСО або освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. Освітня програма: Тренер з видів спорту. 

Перший (бакалаврський) рівень.Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень.Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень.Бакалавр. Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 231 Соціальна робота. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень.Бакалавр. Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення.(денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)). Освітня програма: Англійська мова і література. (на основі ПЗСО).

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (включно)). Освітня програма: Англійська мова і література. (на основі ПЗСО). то шо було

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) з додатковою предметною спеціальністю мова і література (німецька/польська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 06 Журналіст. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Реклама і зв’язки з громадськістю. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Журналістика.(на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література ). Освітня програма: Українська мова і література з додатковою предметною спеціальністю “Мова і література (англійська)”. (на основі ПЗСО)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня програма: Музичне мистецтво. (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня програма: Музичне мистецтво. (на основі повної загальної середньої освіти)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програмаЗ додатковою спеціальністю: Дошкільна освіта. З додатковою предметною спеціальністю: Мова і література (англійська). (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (на основі повної загальної середньої освіти). (денна, заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (на основі галузі знань 1201 Медицина). (заочна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (на основі галузі знань 0101 Педагогіка). (заочна форма навчання)

 

 

/*для відображення розкладу*/