Публічна інформація

Магістр

Другий магістерський рівень. Магістр (на основі першого бакалаврського рівня). Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Реставрація творів мистецтва. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (на основі першого бакалаврського рівня). Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія). Освітня програма: Біологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Психологія. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.  Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Архівознавство, документознавство та бібліотечна справа. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія). Освітня програма: Історія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.  Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління навчальним закладом. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Освітня програма: Образотворче мистецтво. Додаткова спеціалізація: Художні промисли. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Освітня програма: Музичне мистецтво. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубжна література. (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)) (заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія). Освітня програма: Біологія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Освітня програма: Географія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 09 Біологія.  Спеціальність: 091 Біологія. Освітня програма: Біологія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 10 Природничі науки.  Спеціальність: 106 Географія. Освітня програма: Географія.(денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 10 Природничі науки.  Спеціальність: 101 Екологія. Освітня програма: Екологія.(денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)).(денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубжна література. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська/німецька)). Додаткова спеціалізація: Інформатика / Вихована робота в інтернатних закладах. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка.  Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Освітня програма: Дошкільна освіта. Додаткова спеціальність: 013 Початкова освіта. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво.  Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво.  Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Реставрація творів мистецтва. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування.  Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління навчальним закладом. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.  Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Історія. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.  Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Архівознавство. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 052 Політологія. Освітня програма: Політологія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Журналістика. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 03 Гуманітарні науки. Спеціальність: 035 Філологія (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Сердня освіта (Українська мова і література). Освітня програма: Українська мова і література. Спеціалізація: Українознавство / Редагування освітніх видань. Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська/німецька))  (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 015 Професійна освіта (Охорона праці). Освітня програма: Охорона праці. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика)науки. Освітня програма: Фізика, технологічна освіта та інформатика. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 12 Інформаційні технології. Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. Освітня програма: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр. Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика). Освітня програма: Математика, інформатика. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки. Освітня програма: Освітні вимірювання. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура. Додаткова спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи та туризм. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 22 Охорона здоров’я. Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія. Освітня програма: Фізична реабілітація. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт. Освітня програма: Тренер з видів спорту. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма: Підприємництво і торгівля. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. Освітня програма: Облік і оподаткування. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 051 Економіка. Освітня програма: Економіка підприємства. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 242 Туризм. Освітня програма: Туризмознавство. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення. Освітня програма: Соціальна допомога. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Олігофренопедагогіка. Спеціальна психологія. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. Освітня програма: Психологія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Логопедія. Спеціальна психологія. (денна, заочна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура). Освітня програма: Фізична культура. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика). Освітня програма: Фізика. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(німецька)). Освітня програма: Німецька мова і зарубіжна література. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)). Освітня програма: Англійська мова і зарубіжна література. (денна форма навчання)

Другий магістерський рівень. Магістр (за умовами перехресного вступу). Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітня програма: Початкова освіта. (денна форма навчання)

 

 

/*для відображення розкладу*/