Перелік предметів, з яких здійснюється навчання на підготовчих курсах, та творчих конкурсів

Навчальні предмети та їх кількість обирає слухач підготовчих курсів.
На підготовчих курсах вивчаються такі

навчальні предмети
  • українська мова і література
  • російська мова
  • іноземна мова (англійська, німецька)
  • історія України
  • математика
  • фізика
  • біологія
  • географія
  • хімія

На підготовчих курсах слухачі готуються до таких

творчих конкурсів відповідно до Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2017 році