Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси університету, обсяг навчальних годин яких складав не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти до університету на навчання на природничо-математичні напрями (таблиця 1.) рішенням приймальної комісії нараховується до 10 додаткових балів.

Таблиця 1.
№ з/п Назва факультету Код і найменування Освітня програма
1. Фізико-математичний 014 Середня освіта Математика, інформатика
014 Середня освіта Фізика, технологічна освіта та інформатика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки та інформаційні технології
2. Природничий 014 Середня освіта Біологія
091 Біологія Біологія
014 Середня освіта Географія
103 Науки про землю Географія
101 Екологія Екологія
Умови нарахування додаткових балів
Крок 1. Визначитися зі спеціальністю для вступу до університету.
Крок 2. Обрати для навчання на підготовчих курсах навчальні предмети.
Крок 3. Виконати всі вимоги навчального плану.
Крок 4. Виконати завдання підсумкової атестації.