Приймальна комісія

Положення про приймальну комісію
Правила прийому до університету в 2019 році
Ухвали приймальної комісії

Сайт приймальної комісії: vstup.kpnu.edu.ua