Положення про організацію та проведення конференції трудового колективу університету

 

Склад конференції трудового колективу університету

 1. Копилов Сергій Анатолійович, ректор, голова вченої ради університету, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук професор;
 2. Гнатюк Василь Олексійович, перший проректор, професор кафедри алгебри і математичного аналізу, кандидат фізико-математичних наук доцент;
 3. Кобильник Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри політології і соціології, кандидат політичних наук;
 4. Конет Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, завідувач, професор кафедри алгебри і математичного аналізу, доктор фізико-математичних наук професор;
 5. Дубінський Володимир Анатолійович, декан історичного факультету, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук доцент;
 6. Щирба Віктор Самуїлович, декан фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики, кандидат фізико-математичних наук доцент;
 7. Маркітантов Юрій Олександрович, декан факультету української філології та журналістики, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук доцент;
 8. Матвєєв Микола Дмитрович, декан природничого факультету, професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук доцент;
 9. Солопчук Микола Сергійович, декан факультету фізичної культури, завідувач, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини, кандидат педагогічних наук професор;
 10. Співак Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат психологічних наук доцент;
 11. Каньоса Павліна Степанівна, декан педагогічного факультету, професор кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат філологічних наук доцент;
 12. Миколайчук Аліса Іванівна, декан факультету іноземної філології, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук доцент;
 13. Ящишина Ірина Володимирівна, декан економічного факультету, завідувач, доцент кафедри туризму та економічної теорії, кандидат економічних наук доцент;
 14. Прокопчук Віктор Степанович, директор наукової бібліотеки, професор кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін, доктор історичних наук професор;
 15. Рибак Олена Павлівна, головний бухгалтер;
 16. Третяк Людмила Володимирівна, голова первинної профспілкової організації працівників університету, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики;
 17. Моштак Микола Володимирович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету;
 18. Хованець Максим Олександрович, спікер студентського сенату, студент VІ курсу історичного факультету;
 19. Шинкарюк Анатолій Іванович, завідувач, професор кафедри загальної та практичної психології, доктор психологічних наук професор;
 20. Миронова Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук професор;
 21. Вержиховська Олена Миколаївна, завідувач, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук доцент;
 22. Гаврилов Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук доцент;
 23. Дуткевич Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук доцент;
 24. Мельник Людмила Пилипівна, завідувач, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук;
 25. Куриця Денис Іванович, заступник декана з навчально-методичної роботи, асистент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук;
 26. Гаврилова Наталія Степанівна, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук доцент;
 27. Бєлова Олена Борисівна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик;
 28. Опалюк Олег Миколайович, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук доцент, голова методичної ради факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології;
 29. Сербалюк Юрій Володимирович, голова профбюро працівників факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи;
 30. Михальський Анатолій Володимирович, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат медичних наук доцент;
 31. Савицька Ольга Вікторівна, доцент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, доцент;
 32. Гурський Володимир Агафангелович, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук доцент;
 33. Гончарук Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри загальної та практичної психології;
 34. Козак Аліна Володимирівна, старший лаборант кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи;
 35. Франчук Тетяна Йосипівна, доцент кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук доцент, голова профбюро працівників факультету української філології та журналістики;
 36. Марчук Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук професор;
 37. Кудрявцев Михайло Григорович, завідувач, професор кафедри історії української літератури та компаративістики, доктор філологічних наук професор;
 38. Волковинський Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук доцент;
 39. Кучинська Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук доцент;
 40. Насмінчук Галина Йосипівна, заступник декана з навчально-методичної роботи, професор кафедри історії української літератури та компаративістики, кандидат філологічних наук доцент;
 41. Коваленко Борис Олексійович, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук доцент;
 42. Громик Лариса Іванівна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, старший викладач кафедри журналістики, кандидат філологічних наук;
 43. Присакар Володимир Васильович, доцент кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук доцент;
 44. Атаманчук Вікторія Петрівна, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики, кандидат філологічних наук доцент;
 45. Коваленко Наталія Дмитрівна, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук доцент;
 46. Шеремета Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук доцент;
 47. Плахтій Петро Данилович, завідувач, професор кафедри анатомії, фізіології та валеології, кандидат біологічних наук доцент;
 48. Любинський Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри географії та екології, доктор сільськогосподарських наук професор;
 49. Мальченко Сергій Володимирович, завідувач кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук доцент;
 50. Федорчук Іван Вікторович, доцент кафедри географії та екології, кандидат біологічних наук доцент;
 51. Касіяник Ігор Петрович, доцент кафедри географії та екології, кандидат географічних наук доцент;
 52. Оптасюк Ольга Михайлівна, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук доцент;
 53. Циганівська Оксана Іванівна, асистент кафедри анатомії, фізіології та валеології;
 54. Колодій Валентина Анатоліївна, старший викладач кафедри біології та методики її викладання;
 55. Гаращук Інна Володимирівна, голова профбюро працівників природничого факультету, завідувач лабораторією хімії та лабораторії екології;
 56. Гнатенко Ольга Сергіївна, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат фізико-математичних наук доцент;
 57. Попова Лариса Броніславівна, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доцент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук;
 58. Гордійчук Мар’яна Сидорівна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук доцент;
 59. Горох Галина Василівна, голова профбюро працівників педагогічного факультету, доцент кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат філологічних наук доцент;
 60. Печенюк Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук професор;
 61. Урсу Наталія Олексіївна, завідувач, професор кафедри мистецьких дисциплін, доктор мистецтвознавства професор;
 62. Лабунець Віктор Миколайович, завідувач, професор кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах, доктор педагогічних наук, професор;
 63. Карпалюк Валентина Семенівна, завідувач, професор кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат філологічних наук доцент;
 64. Борисова Тетяна Валеріївна, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук;
 65. Моцик Неоніла Дмитрівна, доцент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук доцент;
 66. Федорчук Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук доцент, голова методичної ради педагогічного факультету;
 67. Маринін Іван Григорович, професор кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах, кандидат педагогічних наук доцент;
 68. Березіна Інна Вікторівна, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат архітектури доцент;
 69. Яропуд Зіновій Петрович, професор кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук доцент;
 70. Гудима Наталія Василівна, доцент кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат філологічних наук;
 71. Запорожан Зоя Єгорівна, професор кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат сільськогосподарських наук доцент;
 72. Аліксійчук Олена Станіславівна, доцент кафедри мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук доцент;
 73. Мартіна Олеся Володимирівна, доцент кафедри мовознавчих дисциплін, кандидат філологічних наук доцент;
 74. Турніцький Віталій Олександрович, провідний фахівець комп’ютерного класу кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти;
 75. Абрамович Семен Дмитрович, завідувач, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук професор;
 76. Кеба Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук професор;
 77. Іванова Людмила Олександрівна, завідувач, доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук доцент;
 78. Уманець Антоніна Володимирівна, завідувач, професор кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук доцент;
 79. Халупко Володимир Пилипович, завідувач, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук доцент;
 80. Остапенко Валентина Іванівна, старший викладач кафедри англійської мови, голова профбюро працівників факультету іноземної філології;
 81. Петровська Світлана Семенівна, професор кафедри слов’янської філології і загального мовознавства, кандидат філологічних наук доцент;
 82. Зданюк Тетяна Вікторівна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук;
 83. Онуфрієва Ліана Анатоліївна, доцент кафедри іноземних мов, кандидат психологічних наук доцент;
 84. Добринчук Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук;
 85. Крецька Юлія Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови;
 86. Главацька Олена Іванівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук доцент;
 87. Свідер Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
 88. Галайбіда Оксана Василівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
 89. Боднар Ірина Євгенівна, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, начальник навчального відділу, кандидат педагогічних наук доцент;
 90. Ситник Наталія Володимирівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук доцент;
 91. Кшевецький Володимир Сергійович, доцент кафедри германських мов та зарубіжної літератури, керівник відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків, кандидат філологічних наук доцент;
 92. Фоміна Галина Віталіївна, доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук доцент;
 93. Кульбанська Руслана Василівна, старший викладач кафедри іноземних мов;
 94. Литвинюк Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук;
 95. Попадинець Оксана Олександрівна, доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук;
 96. Нечитайло Віталій Васильович, завідувач, професор кафедри політології і соціології, доктор історичних наук професор;
 97. Філінюк Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук професор;
 98. Рибак Іван Васильович, завідувач, професор кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук професор;
 99. Найчук Антон Віталійович, завідувач, доцент кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук доцент;
 100. Хоптяр Юрій Анатолійович, професор кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін, кандидат історичних наук доцент, голова профбюро працівників історичного факультету;
 101. Степанков Валерій Степанович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук професор;
 102. Газін Володимир Прокопович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук професор;
 103. Сулятицька Тетяна Василівна, заступник декана з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук;
 104. Газін Володимир Володимирович, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук доцент;
 105. Білецька Тетяна Володимирівна, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, доцент кафедри політології і соціології, кандидат соціологічних наук;
 106. Вонсович Геннадій Борисович, доцент кафедри політології і соціології, кандидат історичних наук доцент;
 107. Задорожнюк Андрій Борисович, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук доцент;
 108. Боровець Іван Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук;
 109. Жмурко Оксана Іванівна, старший лаборант кафедри всесвітньої історії;
 110. Мястковська Марина Олександрівна, заступник декана з навчально-методичної роботи, асистент кафедри інформатики;
 111. Рачковський Олег Миколайович, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, старший викладач кафедри фізики;
 112. Теплінський Юрій Володимирович, завідувач, професор кафедри диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук професор;
 113. Атаманчук Петро Сергійович, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук професор;
 114. Федорчук Володимир Анатолійович, завідувач, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук доцент;
 115. Криськов Цезарій Андрійович, завідувач, професор кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук доцент;
 116. Сморжевський Юрій Людвігович, доцент кафедри диференціальних рівнянь, кандидат педагогічних наук доцент, голова профбюро працівників фізико-математичного факультету;
 117. Мендерецький Вадим Владиславович, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук професор;
 118. Сморжевський Людвіг Октав’янович, професор кафедри диференціальних рівнянь, кандидат педагогічних наук доцент;
 119. Ковальська Ірина Борисівна, доцент кафедри алгебри і математичного аналізу, кандидат фізико-математичних наук доцент;
 120. Кудрявцева Ганна Василівна, старший лаборант кафедри інформатики;
 121. Заікін Андрій Володимирович, заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини, голова профбюро працівників, кандидат педагогічних наук доцент;
 122. Бесарабчук Геннадій Володимирович, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини;
 123. Мазур Василь Йосипович, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи, викладач кафедри спорту і спортивних ігор;
 124. Совтисік Дмитро Дмитрович, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини, кандидат біологічних наук доцент;
 125. Дорош Валерій Устинович, старший викладач кафедри фізичного виховання;
 126. Петров Олександр Петрович, завідувач кафедри спорту і спортивних ігор, доцент;
 127. Гурман Леонід Дмитрович, завідувач, професор кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук доцент;
 128. Зубаль Майя Вікторівна, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат наук з фізичного виховання доцент;
 129. Марчук Володимир Миколайович, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини;
 130. Гоншовський Вадим Миколайович, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
 131. Мисів Володимир Михайлович, доцент кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту доцент;
 132. Юрчишин Юрій Володимирович, старший викладач кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту;
 133. Ленська Тетяна Григорівна, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини;
 134. Підлісна Валентина Григорівна, старший лаборант кафедри фізичного виховання;
 135. Каньоса Микола Іванович, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук доцент;
 136. Стрельбіцький Петро Апполонович, завідувач, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук доцент;
 137. Бурковський Анатолій Петрович, голова профбюро працівників, старший викладач кафедри економіки підприємства;
 138. Олійник Ольга Степанівна, заступник декана з навчально-методичної роботи, старший викладач кафедри економіки підприємства;
 139. Андрейцева Ірина Анатоліївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук доцент;
 140. Свідер Олександр Полікарпович, асистент кафедри туризму та економічної теорії;
 141. Шахова Мирослава Іванівна, завідувач сектору читального залу електронної бібліотеки, голова профбюро наукової бібліотеки;
 142. Кантлін Світлана Олександрівна, заступник директора наукової бібліотеки;
 143. Олійник Ірина Ідаятівна, начальник відділу кадрів;
 144. Заводовський Анатолій Анатолійович, доцент кафедри історії України, керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти, кандидат історичних наук;
 145. Горчак Людмила Василівна, начальник відділу профорієнтаційної роботи, працевлаштування, моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації;
 146. Хохель Тетяна Сергіївна, методист вищої категорії навчального відділу;
 147. Татаурова Оксана Леонівна, провідний фахівець відділу кадрів;
 148. Портяний Ігор Петрович, провідний фахівець центру інформаційних технологій;
 149. Онокалюк Олександр Володимирович, начальник експлуатаційно-технічного відділу;
 150. Нагачевський Йосип Вікторович, завідувач господарством університету;
 151. Вергун Любов Дмитрівна, комендант навчального корпусу №1;
 152. Бойко Денис Миколайович, комендант навчального корпусу №2;
 153. Лабата Валентина Василівна, комендант навчального корпусу №3, 6;
 154. Крамар Сергій Йосипович, завідувач складом;
 155. Венгринський Микола Іванович, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування навчального корпусу №1;
 156. Комарніцька Тетяна Михайлівна, завідувач гуртожитку №4;
 157. Шевчук Олександр Володимирович, експедитор відділу матеріально-технічного постачання;
 158. Ткачук Валентина Василівна, комендант навчального корпусу №4,5;
 159. Юхимчук Володимир Володимирович, голова студентської ради природничого факультету, студент ІV курсу;
 160. Бригида Анастасія Михайлівна, студентка ІІІ курсу фізико-математичного факультету;
 161. Слободянюк Олександр Миколайович, студент IIІ курсу фізико-математичного факультету;
 162. Топункова Анастасія Романівна, студентка V курсу історичного факультету;
 163. Семчук Ярослава Ярославівна, голова профбюро студентів історичного факультету, студентка ІІІ курсу;
 164. Ананчук Марина Григорівна, студентка IV курсу педагогічного факультету;
 165. Сак Олеся Павлівна, голова профбюро студентів педагогічного факультету, студентка ІV курсу;
 166. Луцик Інна Леонідівна, голова профбюро студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, студентка ІІІ курсу;
 167. Кешкан Ірина Сергіївна, студентка ІІ курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології;
 168. Божко Юлія Сергіївна, в.о. голови профбюро студентів економічного факультету, студентка ІІ курсу;
 169. Мельник Ірина Юріївна, студентка VІ курсу факультету української філології та журналістики;
 170. Пашков Артем Олександрович, студент V курсу факультету української філології та журналістики;
 171. Ковальчук Валентин Ігорович, студент V курсу факультету фізичної культури;
 172. Антонюк Ілона Олегівна, студентка IІІ курсу факультету іноземної філології;
 173. Журба Олеся Ігорівна, голова ради студентського самоврядування, студентка ІV курсу факультету іноземної філології;
 174. Понеділок Вадим Віталійович, аспірант кафедри інформатики;
 175. Трубчанінов Сергій Васильович, докторант кафедри історії України.