Склад Положення Положення про збори трудового колективу факультету (навчально-наукового) інституту КПНУ

Склад конференції трудового колективу університету

 

 

 • за посадами:
 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, в.о.ректора, доктор історичних наук, професор.
 2. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, перший проректор, кандидат історичних наук, доцент.
 3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 4. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. ГЛУШКОВЕЦЬКИЙ Анатолій Леонідович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 7. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 8. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, декан природничого факультету, кандидата біологічних наук, доцент.
 9. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 10. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 11. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 12. ТКАЧУК Віталій Валерійович, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 13. ХОПТЯР Аллу Олександрівна, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук.
 14. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, голова профспілкового комітету працівників університету.
 15. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 16. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 17. ТУРНІЦЬКА Мар’яна Олександрівна, спікер студентського сенату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, студентка 1 курсу ступеня вищої освіти «магістр» природничого факультету.
 18. ГАРБАР Владислав Васильович, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук.
 19. ШТЕФАНКО Юлія Валентинівна, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету, студентка 2 курсу ступеня вищої освіти «магістр» історичного факультету.
 • виборні представники, що представляють наукових, науково-педагогічних працівників університету, які працюють на постійній основі:
 1. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 2. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 3. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 4. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, доктор історичних наук, доцент.
 5. БАЖЕНОВ Лев Васильович, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 6. ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, завідувач, доцент кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, доцент.
 7. НАЙЧУК Антон Віталійович, завідувач, доцент кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.
 8. СУЛЯТИЦЬКА Тетяна Василівна, доцент кафедри філософських дисциплін, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філософських наук, доцент.
 9. КОМАРНІЦЬКИЙ Олександр Борисович, професор кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор історичних наук, доцент.
 10. ПЛАХТІЙ Маріанна Петрівна, доцент кафедри філософських дисциплін, заступник декана історичного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат філософських наук, доцент.
 11. БОРОВЕЦЬ Іван Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент.
 12. ХОПТЯР Юрій Анатолійович, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.
 13. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 14. ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 15. РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, завідувач, професор кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент.
 16. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук.
 17. ДЖУРБІЙ Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, заступник декана факультету української філології та журналістики з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат філологічних наук.
 18. ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, заступник декана факультету української філології та журналістики з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 19. ГРОМИК Лариса Іванівна, старший викладач кафедри журналістики, заступник декана факультету української філології та журналістики з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат філологічних наук.
 20. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент, вчений секретар університету.
 21. ПОПОВИЧ Анжеліка Станіславівна, доцент кафедри української мови, доктор педагогічних наук, доцент.
 22. ОПТАСЮК Сергій Васильович, завідувач, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 23. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, завідувач, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 24. АТАМАНЧУК Петро Сергійович, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор.
 25. ФЕДОРЧУК Володимир Анатолійович, завідувач, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор.
 26. ПАНЧУК Олег Петрович, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, кандидат педагогічних наук, доцент.
 27. ПИЛИПЮК Тетяна Михайлівна, доцент кафедри інформатики, заступник декана фізико-математичного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат фізико-математичних наук.
 28. СМОРЖЕВСЬКИЙ Юрій Людвігович, доцент кафедри математики, заступник декана фізико-математичного факультету з виховної роботи та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 29. БІЛИК Роман Миколайович, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітнього галузі, кандидата педагогічних наук.
 30. КОВАЛЬСЬКА Ірина Борисівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 31. ГУБАНОВА Антоніна Олександрівна, доцент кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 32. КУХ Аркадій Миколайович, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітнього галузі, доктор педагогічних наук, доцент.
 33. АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, завідувач, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор.
 34. БАРБАНЮК Олеся Олександрівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук.
 35. БРАТИЦЯ Ганна Георгіївна, старший викладач кафедри німецької мови.
 36. ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, завідувач, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 37. ГАВЛОВСЬКА Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови.
 38. ГОРОДИСЬКА Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук.
 39. ДВОРНИЦЬКА Наталя Іванівна, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, заступник декана факультету іноземної філології з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат філологічних наук, доцент.
 40. КЕБА Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор.
 41. ПЕТРОВА Тетяна Михайлівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент.
 42. ПОЛЬОВА Світлана Василівна, старший викладач кафедри англійської мови, заступник декана факультету іноземної філології з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти.
 43. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент.
 44. УМАНЕЦЬ Антоніна Володимирівна, завідувач, доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.
 45. ШАПОВАЛ Ольга Григорівна, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук.
 46. ШУЛИК Поліна Львівна, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, заступник декана факультету іноземної філології з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат філологічних наук, доцент.
 47. ЯРЕМЧУК Інна Михайлівна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук.
 48. СВІДЕР Ірина Анатоліївна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук.
 49. ОЛІЙНИК Ольга Степанівна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, заступник декана економічного факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат економічних наук.
 50. ОПРЯ Богдана Олексіївна, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук.
 51. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.
 52. СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Петро Аполлонович, завідувач, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук, доцент.
 53. ЯЩИШИНА Ірина Володимирівна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.
 54. ОЛІЙНИК Надія Юріївна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат педагогічних наук, доцент.
 55. АЛІКСІЙЧУК Олена Станіславівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 56. БАБЮК Тетяна Йосипівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 57. БАХМАТ Наталія Валеріївна, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, доктор педагогічних наук, професор.
 58. БОРИСОВА Тетяна Валеріївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 59. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 60. ГОРДІЙЧУК Мар’яна Сидорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, заступник декана педагогічного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 61. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 62. ГУЦУЛ Іван Андрійович, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, кандидат мистецтвознавства.
 63. ДОВГАНЬ Олена Сергіївна, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти.
 64. КОВАЛЬЧУК Анатолій Федорович, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти.
 65. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.
 66. МАРИНІН Іван Григорович, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 67. МАРТІНА Олеся Володимирівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 68. МЄЛЄКЄСЦЕВА Наталія Василівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук.
 69. ОЛИНЕЦЬ Тетяна Василівна, старший викладач теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук.
 70. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор.
 71. УРСУ Наталія Олексіївна, завідувач, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 72. ФЕДОРЧУК Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент.
 73. ФРАНЧУК Тетяна Йосипівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент.
 74. ЯРОПУД Зіновій Петрович, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 75. ДІДИК Наталія Михайлівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, заступник декана факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат психологічних наук.
 76. ГАВРИЛОВА Наталія Степанівна, професор кафедри логопедії та спеціальних методик, заступник декана факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат психологічних наук, доцент.
 77. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент.
 78. МЕЛЬНИК Людмила Пилипівна, завідувач, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 79. ВЕРЖИХОВСЬКА Олена Миколаївна, завідувач, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 80. МИРОНОВА Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 81. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач, професор кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 82. ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор.
 83. ОПАЛЮК Олег Миколайович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 84. ГУДИМА Олександр Васильович, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 85. САВИЦЬКА Ольга Вікторівна, доцент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, доцент.
 86. ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, доцент соціальної педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук.
 87. СЕРБАЛЮК Юрій Володимирович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат історичних наук, доцент.
 88. ДОКУЧИНА Тетяна Олександрівна, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 89. КУРИЦЯ Денис Іванович, старший викладач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук.
 90. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, завідувач, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент.
 91. ЗАІКІН Андрій Володимирович, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 92. БУТОВ Руслан Сергійович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 93. ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач, професор кафедри легкої атлетки з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 94. ЛАДИНЯК Андрій Богданович, викладач кафедри легкої атлетки з методикою викладання.
 95. ЛІЩУК Василь Володимирович, доцент кафедри легкої атлетки з методикою викладання, доцент.
 96. ПОГРЕБНЯК Тетяна Миколаївна, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
 97. МИСІВ Володимир Михайлович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 98. КОЗАК Євген Павлович, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук, доцент.
 99. МАЗУР Василь Йосипович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор.
 100. АВІНОВ Віталій Леонідович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор.
 101. КЛЮС Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 102. ОДАЙНИК Валерій Вікторович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор.
 103. КОВАЛЬ Олександр Гнатович, старший викладач кафедри фізичного виховання.
 104. МАТВЄЄВ Микола Дмитрович, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент.
 105. КОЛОДІЙ Валентина Анатоліївна, асистент кафедри біології та методики її викладання, заступник декана природничого факультету з виховної та профорієнтаційної роботи, кандидат біологічних наук.
 106. КОЗАК Максим Іванович, доцент кафедри біології та методики її викладання, заступник декана природничого факультету з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти, кандидат біологічних наук, доцент.
 107. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 108. КАСІЯНИК Ігор Петрович, завідувач, доцент кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук, доцент.
 109. ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, доцент кафедри біології та методики її викладання, доктор біологічних наук, доцент.
 110. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук.
 111. СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна, доцент кафедри екології, доктор педагогічних наук, доцент.
 112. МАТВІЙЧУК Борис Валерійович, асистент кафедри географії та методики її викладання.
 113. КАЗАНІШЕНА Наталія Вікторівна, завідувач, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 114. ГЕНИК Василь Миколайович, заступник начальника кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
 115. РУБАНОВСЬКА Наталя Василівна, старший викладач кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук.
 116. ГОРДІЙ Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри екології, кандидат біологічних наук.
 117. ЛЮБИНСЬКА Інна Борисівна, старший викладач кафедри географії та методики її викладання.
 118. ТЮТЮННИК Оксана Сергіївна, асистент кафедри екології, кандидат сільськогосподарських наук.
 • виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:  
 1. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
 2. БОДНАР Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
 3. БІЛИК Олена Володимирівна, старший лаборант кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітнього галузі.
 4. БОЙКО Денис Миколайович, комендант навчальних корпусів № 2, № 8 університету.
 5. ШУЛІКА Віктор Сергійович, головний інженер університету.
 6. КРАМАР Сергій Йосипович, завідувач складом університету.
 7. РОМАНЮК Людмила Вікторівна, завідувач гуртожитку № 3 університету.
 8. ЗБОРОВЕЦЬ Олена Іванівна, завідувач гуртожитку № 5 університету.
 9. ТОЛСТІХІНА Лілія Володимирівна, комендант навчального корпусу № 1 університету.
 10. ПІДЛІСНА Валентина Григорівна, старший лаборант кафедри фізичного виховання.
 11. СОСЮК Наталія Володимирівна, завідувач навчальної лабораторії хімії та екології кафедри екології.
 12. РЕЗНІЧУК Людмила Вікторівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки університету.
 • виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті:
 1. МИРОШ Іванна Андріївна, студентка 4 курсу економічного факультету.
 2. ЛАБАН Мирослава Володимирівна, студентка 4 курсу економічного факультету.
 3. БОЙКО Юлія Василівна, студентка 3 курсу іноземної філології.
 4. ЯЦИШИН Діана Володимирівна, студентка 4 курсу іноземної філології.
 5. БІЛЮГА Дар’я Андріївна, студентка 3 курсу факультету іноземної філології.
 6. ВОЛОВЧУК Ольга Вікторівна, студентка 3 курсу історичного факультету.
 7. СЕНЬКІВ Світлана Володимирівна, студентка 4 курсу історичного факультету.
 8. КОЗЯРСЬКА Яна Юріївна, студентка 3 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 9. МУНТЯН Олена Михайлівна, студентка 2 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 10. ВОЛОВНИК Вікторія Андріївна, студентка 1 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 11. КАЛИНЮК Ангеліна Олександрівна, студентка 3 курсу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 12. МАВДРИК Руслана Олександрівна, студентка 3 курсу педагогічного факультету.
 13. ХИЛЯ Людмила Василівна, студентка 3 курсу педагогічного факультету.
 14. БАРБЕЛЮК Алла Віталіївна, студентка 3 курсу педагогічного факультету.
 15. УСАЧ Ірина Василівна, студентка 2 курсу педагогічного факультету.
 16. РУДКОВСЬКА Яна Ігорівна, студентка 4 курсу природничого факультету.
 17. КАЧМАР Оксана Іванівна, студентка 4 курсу природничого факультету.
 18. ОТВІНОВСЬКА Анастасія Іванівна, студентка 3 курсу факультету української філології та журналістики.
 19. КОРНИК Тетяна Петрівна, студентка 4 курсу факультету української філології та журналістики.
 20. РОЙ Маріна Михайлівна, студентка 4 курсу фізико-математичного факультету.
 21. РИСЮК Аспазій Вадимович, студент 2 курсу фізико-математичного факультету.
 22. ГРИНЬКОВА Діана Олександрівна, студентка 4 курсу фізико-математичного факультету.
 23. ОЛІЙНИК Іванна Сергіївна, студентка 2 курсу факультету фізичної культури.
 24. ОХОТНІК Олександра Олександрівна, студентка 2 курсу факультету фізичної культури.
 25. БАШИНСЬКА Світлана Валеріївна, студентка 1 курсу факультету фізичної культури.
 26. БЕРЕЖНА Діана Павлівна, студентка 1 курсу факультету фізичної культури.

 

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений на засіданні конференції трудового колективу 26 грудня 2019 р., протокол № 2 і затверджений наказом ректора «Про затвердження складу конференції трудового колективу університету»  від 26.12.2019 р. № 128-ОД, зі змінами внесеними наказом від 03.02.2020 р. №13-ОД, зі змінами внесеними наказом від 03.02.2020 р. №13-ОД, зі змінами наказом від 14.05.2020 р. №41-ОД.