Склад Положення

Склад конференції трудового колективу університету

СКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ

 

 • за посадами:
 1. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович, ректор, доктор історичних наук, професор.
 2. ГНАТЮК Василь Олексійович, перший проректор, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 3. КОБИЛЬНИК Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 4. КОНЕТ Іван Михайлович, проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
 5. РАЧКОВСЬКИЙ Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).
 6. ДУБІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, декан історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 7. ЩИРБА Віктор Самуілович, декан фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 8. ФЕДОРЧУК Іван Вікторович, декан природничого факультету, кандидата біологічних наук, доцент.
 9. СТАСЮК Іван Іванович, декан факультету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 10. СПІВАК Віталій Іванович, декан факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 11. ЛАБУНЕЦЬ Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 12. КШЕВЕЦЬКИЙ Володимир Сергійович, декан факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 13. ТКАЧУК Віталій Валерійович, декан економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент.
 14. КОВАЛЕНКО Борис Олексійович, декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент, голова профспілковогокомітету працівників університету.
 15. КЛИМЧУК Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук.
 16. СІДОРОВА Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
 17. ЛОБАЧЕВСЬКА Аліна Сергіївна, спікер студентського сенату Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, студентка 4 курсу педагогічного факультету ступеня вищої освіти «бакалавр».
 18. ЮРЧИШИН Юрій Володимирович, голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 19. МОШТАК Микола Володимирович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету.
 • виборні представники, що представляють наукових, науково-педагогічних працівників університету, які працюють на постійній основі:
 1. ОЛІЙНИК Ольга Степанівна, старший викладач кафедри економіки підприємства, заступник декана з навчально-методичної роботи економічного факультету, кандидат економічних наук.
 2. ОПРЯ Богдана Олексіївна, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, кандидат історичних наук.
 3. БАЖЕНОВА Стефанія Едуардівна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, доктор історичних наук, старший науковий співробітник.
 4. СТРЕЛЬБІЦЬКИЙ Петро Аполлонович, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук, доцент.
 5. ЯЩИШИНА Ірина Володимирівна, завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор.
 6. АНДРЕЙЦЕВА Ірина Анатоліївна,доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук, доцент.
 7. ПАНЧУК Олег Петрович, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, кандидат педагогічних наук, доцент.
 8. ПИЛИПЮК Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри інформатики, заступник декана з навчально-методичної роботи фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук.
 9. СМОРЖЕВСЬКИЙ Юрій Людвігович, доцент кафедри математики, заступник декана з виховної роботи та профорієнтаційної роботи фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 10. ПОВЕДА Тетяна Петрівна, доцент кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, заступник декана з виховної роботи та профорієнтаційної роботи фізико-математичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 11. ТЕПЛІНСЬКИЙ Юрій Володимирович, завідувач, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 12. ОПТАСЮК Сергій Васильович, доцент кафедри фізики, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу фізико-математичного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 13. КОВАЛЬСЬКА Ірина Борисівна, доцент кафедри математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 14. АТАМАНЧУК Петро Сергійович, завідувач, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктор педагогічних наук, професор.
 15. ФЕДОРЧУК Володимир Анатолійович, завідувач, професор кафедри інформатики, доктор технічних наук, професор.
 16. КРИСЬКОВ Цезарій Андрійович, завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 17. МОЦИК Ростислав Васильович, доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент.
 18. АЛІКСІЙЧУК Олена Станіславівна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 19. БАБЮК Тетяна Йосипівна, завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 20. БАХМАТ Наталія Валеріївна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, доцент.
 21. БОРЕЙКО Олексій Станіславович, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 22. БОРИСОВА Тетяна Валеріївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 23. ВОЄВІДКО Людмила Миколаївна, доцент кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 24. ГНАТЕНКО Ольга Сергіївна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи педагогічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 25. ГОРДІЙЧУК Мар’яна Сидорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи педагогічного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 26. ГУДИМА Наталія Василівна, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 27. ГУЦУЛ Іван Андрійович, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва кандидат мистецтвознавства.
 28. ДОРОЖ Ірина Анатоліївна, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних наук.
 29. КУЧИНСЬКА Ірина Олексіївна, завідувач, професор кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, доктор педагогічних наук, професор.
 30. МАРИНІН Іван Григорович, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 31. МАРТІНА Олеся Володимирівна, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент.
 32. МЄЛЄКЄСЦЕВА Наталія Василівна, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук.
 33. ПЕЧЕНЮК Майя Антонівна, завідувач, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, професор.
 34. УРСУ Наталія Олексіївна, завідувач, професор кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 35. ФЕДОРЧУК Вікторія Вікторівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент.
 36. ФРАНЧУК Тетяна Йосипівна, доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом, кандидат педагогічних наук, доцент.
 37. ЯРОПУД Зіновій Петрович, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент.
 38. ФЕДЬКОВ Олександр Миколайович, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.
 39. ФІЛІНЮК Анатолій Григорович, завідувач, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 40. НАЙЧУК Антон Віталійович, завідувач кафедри філософських дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.
 41. ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, професор кафедри історії України, доктор історичних наук, професор.
 42. СТЕПАНКОВ Валерій Степанович, завідувач, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.
 43. СУЛЯТИЦЬКА Тетяна Василівна, доцент кафедри філософських дисциплін, заступник декана з навчально-методичної роботи історичного факультету, кандидат філософських наук, доцент.
 44. ХОПТЯР Юрій Анатолійович, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук, доцент.
 45. БІЛЕЦЬКА Тетяна Вікторівна, доцент кафедри політології та соціології, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи історичного факультету, кандидат соціологічних наук, доцент.
 46. ЗАДОРОЖНЮК Андрій Борисович, доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук, доцент.
 47. БОРОВЕЦЬ Іван Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, доцент.
 48. ВОНСОВИЧ Сергій Геннадійович, завідувач кафедри політології та соціології, доктор політичних наук, доцент.
 49. ГАЗІН Володимир Володимирович, доцент кафедри історії України, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу історичного факультету, кандидат історичних наук, доцент.
 50. ЖИГУЛЬОВА Евеліна Олександрівна, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, кандидат біологічних наук, доцент.
 51. ЗАІКІН Андрій Володимирович, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету фізичної культури, кандидат педагогічних наук, доцент.
 52. БУТОВ Руслан Сергійович, асистент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання,кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 53. ГУРМАН Леонід Дмитрович, завідувач кафедри легкої атлетки з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 54. ЛАДИНЯК Андрій Богданович, викладач кафедри легкої атлетки з методикою викладання.
 55. ЛІЩУК Василь Володимирович, доцента кафедри легкої атлетки з методикою викладання, доцент.
 56. ПОГРЕБНЯК Тетяна Миколаївна, асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання.
 57. МИСІВ Володимир Михайлович, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання,кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
 58. КОЗАК Євген Павлович, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, кандидат педагогічних наук,доцент.
 59. МАЗУР Василь Йосипович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор.
 60. АВІНОВ Віталій Леонідович, викладач кафедри спорту і спортивних ігор.
 61. КЛЮС Олена Анатоліївна, викладач кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.
 62. ОДАЙНИК Валерій Вікторович, викладач кафедри фізичного виховання.
 63. КОВАЛЬ Олександр Гнатович, старший викладач кафедри фізичного виховання.
 64. ТАРАСЕНКО Мар’ян Олексійович, старший викладач кафедри біології та методики її викладання, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат біологічних наук.
 65. КОЛОДІЙ Валентина Анатоліївна, асистент кафедри біології та методики її викладання, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи природничого факультету.
 66. КОЗАК Максим Іванович, доцент кафедри біології та методики її викладання,кандидат біологічних наук, доцент.
 67. ЛЮБИНСЬКИЙ Олександр Іванович, завідувач, професор кафедри екології, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 68. КАСІЯНИК Ігор Петрович, завідувач кафедри географії з методикою викладання, кандидат географічних наук, доцент.
 69. ЛЮБІНСЬКА Людмила Григорівна, завідувач кафедри біології з методикою викладання, доктор біологічних наук, доцент.
 70. БРИЖАТИЙ Євген Іванович, начальник кафедри військової підготовки, кандидат педагогічних наук.
 71. СЕМЕРНЯ Оксана Миколаївна, доцент кафедри екології, кандидат педагогічних наук, доцент.
 72. ПРИДЕТКЕВИЧ Станіслав Станіславович, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук.
 73. ГАРБАР Владислав Васильович, старший викладач кафедри географії та методики її викладання, кандидат географічних наук.
 74. ПЛАХТІЙ Петро Данилович, доцент кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент.
 75. ГЕНИК Василь Миколайович, заступник начальника кафедри військової підготовки, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.
 76. ОМЕЛЬЧУК Сергій Іванович, викладач кафедри військової підготовки.
 77. РУБАНОВСЬКА Наталя Василівна, асистент кафедри біології та методики її викладання.
 78. БЄЛОВА Олена Борисівна,старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат педагогічних наук.
 79. ВЕРЖИХОВСЬКА Олена Миколаївна, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 80. ГАВРИЛОВ Олексій Вікторович, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент.
 81. ГАВРИЛОВА Наталія Степанівна,доцент кафедри логопедії та спеціальних методик, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 82. ГОНЧАРУК Наталія Миколаївна, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 83. ГУДИМА Олександр Васильович, доцент кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 84. ДУТКЕВИЧ Тетяна Вікторівна, завідувач, професор кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, професор.
 85. КУРИЦЯ Денис Іванович,старший викладач кафедри психології освіти, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології, кандидат психологічних наук.
 86. МЕЛЬНИК Людмила Пилипівна, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.
 87. МИРОНОВА Світлана Петрівна, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор.
 88. МИХАЛЬСЬКИЙ Анатолій Володимирович, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи,кандидат медичних наук, доцент.
 89. ОНУФРІЄВА Ліана Анатоліївна, завідувач кафедри загальної та практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент.
 90. ОПАЛЮК Олег Миколайович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи,кандидат педагогічних наук, доцент.
 91. САВИЦЬКА Ольга Вікторівна, доцент кафедри психології освіти, кандидат психологічних наук, доцент.
 92. СЕРБАЛЮК Юрій Володимирович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, кандидат історичних наук, доцент.
 93. АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, завідувач, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, доктор філологічних наук, професор.
 94. ДВОРНИЦЬКА Наталя Іванівна, доцент кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 95. ГАЛАЙБІДА Оксана Василівна, завідувач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 96. ГАВЛОВСЬКА Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови.
 97. ГОРОДИСЬКА Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук.
 98. КАЗИМІР Валентина Олександрівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 99. КЕБА Олександр Володимирович, завідувач, професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, професор.
 100. ПЕТРОВА Тетяна Михайлівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент.
 101. ПОЛЬОВА Світлана Василівна, старший викладач кафедри англійської мови, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету іноземної філології.
 102. СТОРЧОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат педагогічних наук, доцент.
 103. УМАНЕЦЬ Антоніна Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцент.
 104. ХОПТЯР Алла Олександрівна, доцент кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук.
 105. ШАПОВАЛ Ольга Григорівна, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук.
 106. ШУЛИК Поліна Львівна, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу факультету іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент.
 107. ЯРЕМЧУК Інна Михайлівна, викладач кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук.
 108. ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ Валерій Васильович, завідувач навчально-наукової лабораторії етнології, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук.
 109. РАРИЦЬКИЙ Олег Анатолійович, завідувач кафедри історії української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, доцент.
 110. МАРЧУК Людмила Миколаївна, завідувач, професор кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 111. ВОЛКОВИНСЬКИЙ Олександр Сергійович, завідувач, професор кафедри журналістики, доктор філологічних наук, професор.
 112. ДЖУРБІЙ Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри історії української літератури і компаративістики, заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук.
 113. ШЕРЕМЕТА Наталія Петрівна, доцент кафедри української мови, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент.
 114. ГРОМИК Лариса Іванівна, доцент кафедри журналістики, заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук.
 115. КОВАЛЕНКО Наталія Дмитрівна, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 116. ПОПОВИЧ Анжеліка Станіславівна, професор кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент.
 • виборні представники, що представляють інших працівників університету, які працюють на постійній основі:
 1. БЕСАРАБЧУК Геннадій Володимирович, керівник навчально-методичного центру забезпечення якості освіти.
 2. БОДНАР Ірина Євгенівна, керівник навчального відділу, кандидат педагогічних наук, доцент.
 3. РЕЗНІЧУК Людмила Вікторівна, завідувач відділу абонементів та читальних залів бібліотеки університету.
 4. ВЕНГРИНСЬКИЙ Микола Іванович, електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування адміністративно-господарського відділу.
 5. ЛАДИНЯК Богдан Іванович, комендант стадіону університету адміністративно-господарського відділу.
 6. БОЙКО Денис Миколайович, комендант навчального корпусу №2, №8 адміністративно-господарського відділу.
 7. ШУЛІКА Віктор Сергійович, комендант навчального корпусу №1 адміністративно-господарського відділу.
 8. ДЕМКОВА Любов Віталіївна, прибиральниця навчального корпусу №1 адміністративно-господарського відділу.
 9. КРАМАР Сергій Йосипович, завідувач складом університету адміністративно-господарського відділу.
 10. БІЛИК Олена Володимирівна, старший лаборант кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітнього галузі.
 11. РЕМІШЕВСЬКА Олеся Володимирівна, старший лаборант кафедри теорії і методики фізичного виховання.
 12. ШЕЙКО Ірина Миколаївна, завідувач навчальної лабораторії хімії та екології кафедри екології.
 • виборних представників з числа осіб, які навчаються в університеті:
 1. КУХАР Роксолану Віталіївну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» економічного факультету.
 2. МАКОВСЬКУ Тетяну Петрівну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» економічного факультету.
 3. ЛЯЩУК Альону Миколаївну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» економічного факультету.
 4. АНДРОВЕРОВУ Анастасію Феліксівну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» історичного факультету.
 5. ШТЕФАНКО Юлію Валентинівну, студентку І курсу ступеня вищої освіти «магістр» історичного факультету.
 6. КОРНИК Тетяну Петрівну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету української філології та журналістики.
 7. ОЛЕКСЮКА Федора Миколайовича, студента ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету української філології та журналістики.
 8. ПОДТАБАЧНОГО Назара Миколайовича, студента ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 9. МУНТЯН Олену Михайлівну, студентку І курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 10. ХУТКУ Тетяну Вікторівну, студентку І курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.
 11. ТУРНІЦЬКУ Мар’яну Олександрівну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» природничого факультету.
 12. РУДКОВСЬКУ Яну Ігорівну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» природничого факультету.
 13. АНДРІЮК Надію Петрівну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» природничого факультету.
 14. КОЛЦУН Зоряну Ярославівну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету іноземної філології.
 15. ПРИЙМАЧУК Юлію Романівну студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету іноземної філології.
 16. МАКСИМЧУК Анастасію Олександрівну, студентку І курсу освітнього ступеня «магістр» факультету іноземної філології.
 17. ЗЕМБІЦЬКОГО Романа Руслановича, студента ІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» фізико-математичного факультету.
 18. МЕЛЬНИК Юлію Ігорівну, студентку ІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» фізико-математичного факультету.
 19. РОЙ Маріну Михайлівну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» фізико-математичного факультету.
 20. БАШИНСЬКУ Світлану Валеріївну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету фізичної культури.
 21. ПОЛІЩУК Вікторію Олегівну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету фізичної культури.
 22. АРЕФ’ЄВУ Анну Андріївну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету фізичної культури.
 23. ЧЕПЕНКО Євгена Вікторовича, студента ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» факультету фізичної культури.
 24. ЛАЗАРЕНКО Тетяну Миколаївну, студентку ІV курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» педагогічного факультету.
 25. МУНТЯН Анну Василівну, студентку ІІІ курсу ступеня вищої освіти «бакалавр» педагогічного факультету.
 26. ДАНИЛЕНКО Марину Валеріївну, студентку І курсу ступеня вищої освіти «магістр» педагогічного факультету.

 

Склад конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затверджений на засіданні конференції трудового колективу 28 грудня 2017 р., протокол № 3 і затверджений наказом ректора «Про затвердження складу конференції трудового колективу університету»  від 28.12.2017 р. № 95-ОД.

До складу конференції трудового колективу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було внесено зміни на засіданні конференції трудового колективу 27 грудня 2018 р., протокол № 2, які затверджено наказом ректора «Про внесення змін до складу конференції трудового колективу університету» від 27.12.2018 р. № 111-ОД.