Положення про структурні підрозділи

Положення про приймальну комісію

Положення про факультет

Положення про деканат

Положення про кафедру

Типове положення про вчену раду факультету

Положення про навчально-методичний центр забезпечення якості освіти

Положення про навчальний відділ

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про заочний відділ

Положення про відділ моніторингу якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації

Положення про відділ профорієнтаційної роботи та доуніверситетської підготовки

Положення про відділ навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти

Положення про відділ міжнародних зв’язків

Положення про відділ аспірантури і досторантури

Положення про центр інформаційних технологій

Положення про редакційно-видавничий відділ

Положення про науково-дослідні центри

Положення про науково-дослідні та навчально-наукові лабораторії

Положення про навчальні лабораторії

Положення про бібліотеку

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ кадрів

Положення про загальний відділ

Положення про архівно-інформаційний відділ

Положення про юридичний сектор

Положення про господарський відділ адміністративно-господарської частини

Положення про відділ охорони праці і техніки безпеки

Положення про штаб цивільної оборони

Положення про музей історії університету