Перелік навчальних дисциплін вільного вибору студентів на 2017-2018 навчальний рік

 

ПЕРЕЛІК

навчальних дисциплін вільного вибору студентів

на 2017-2018 навчальний рік

Освітній ступінь «бакалавр»

Навчальні дисципліни загальної підготовки

Факультет української філології та журналістики

Кафедра журналістики

Кафедра української мови

Кафедра історії української літератури та компаративістики

 

Історичний факультет

Кафедра філософських дисциплін

 

 

Кафедра політології та соціології

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії

 

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Кафедра іноземних мов

Кафедра англійської мови

Кафедра німецької мови

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства

 

Природничий факультет

Кафедра екології

Кафедра біології

 

Фізико-математичний факультет

Кафедра інформатики

Кафедра математики

Кафедра фізики

 

Кафедра методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі

 

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Педагогічний факультет

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Кафедра музичного мистецтва

Кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти

Кафедра мовознавчих дисциплін

 

Факультет фізичної культури

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Кафедра спорту і спортивних ігор

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Кафедра загальної та практичної психології

 

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

Кафедра логопедії і спеціальних методик

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

Освітній ступінь «бакалавр» (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

Економічний факультет

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

ІІІ семестр (екзамен)

Державне регулювання підприємницької діяльності

 

Кафедра економіки підприємства

Оцінювання результатів фінансової діяльності

Податкова система України

IV семестр (залік)

Міжнародна торгівля

Кафедра економіки підприємства

Торговельна інфраструктура

Економічний аналіз

Кафедра управління персоналом та економіки праці

 

Освітній ступінь «магістр» (ІІ курс)

Навчальні дисципліни професійної підготовки

Факультет української філології та журналістики

Спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

ІІІ семестр (залік)

Українська ономастика

Кафедра української мови

Гендерна лінгвістика

Інтермедіальні студії

Кафедра української літератури і компаративістики

Українське шістдесятництво

 

Спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і література)

ІІІ семестр (залік)

Контрастивна граматика української та слов’янської (польської і білоруської мов)

Кафедра української мови

Політичний дискурс як мовленнєва технологія

Біблія і художня культура

Кафедра української літератури і компаративістики

Літературознавча імагологія

Спеціальність 061 Журналістика

ІІІ семестр (екзамен)

Есеїстика

Кафедра журналістики

Медіація

ІІІ семестр (залік)

Блогінг і соціальні мережі

Кафедра журналістики

Медіариторика і пропаганда

 

Історичний факультет

Спеціальність 032 Історія та археологія

ІІІ семестр (екзамен)

Зовнішня політика незалежної України

Кафедра історії України

Основні напрямки зовнішньої політики незалежної України

ІІІ семестр (залік)

Ранньомодерна Україна в сучасних західних інтерпретаціях

Кафедра всесвітньої історії

Актуальні проблеми сучасної зарубіжної історіографії

Спеціальність 052 Політологія

ІІІ семестр (екзамен)

Сучасний політичний процес

Кафедра політології

Міжнародні конфлікти: теорія і практика аналізу

ІІІ семестр (залік)

Основи професійного рекламування

Кафедра політології

Політична іміджіологія

 

Педагогічний факультет

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

ІІІ семестр(екзамен)

Актуальні проблеми дошкільної освіти

Кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти

Організація предметно-розвивального середовища в ДНЗ

ІІІ семестр (залік)

Мовознавчі та математичні компетенції майбутніх учителів початкових класів

Кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти

Організація приватного ДНЗ

Спеціальність 013 Початкова освіта

ІІІ семестр (екзамен)

Актуальні проблеми початкової освіти

Кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти

Технології індивідуалізації навчання і виховання в початковій школі

ІІІ семестр (залік)

Мовознавчі компетенції майбутніх учителів початкових класів

Кафедра мовознавчих дисциплін

Функціонально-семантичний аспект вивчення української мови в початкових класах

Спеціальність  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

ІІІ семестр (екзамен)

Режисура шкільних музично-виховних заходів

Кафедра музичного мистецтва

Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні

ІІІ семестр (залік)

Викладання музичного мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах

Кафедра музичного мистецтва

Історія інструментального виконавства

Спеціальності  023 Реставрація творів мистецтва, 023 Декоративно-прикладне мистецтво

IІІ семестр (екзамен

Технологія олійного живопису

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Геральдика

IІІ семестр (залік)

Мистецтво «Хенд-мейк» у сучасному арт-просторі

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Історія костюма

 

Факультет фізичної культури

Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

ІІІ семестр (екзамен)

Фітнес програми силової спрямованості

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Організація власної справи

Кафедра економіки підприємства

ІІІ семестр (залік)

Технології та види спорту для всіх

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Репродуктивна освіта в системі здоров’язбереження

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт

ІІІ семестр (екзамен)

Фармакологія в спорті

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

Організація власної справи

Кафедра економіки підприємства

ІІІ семестр (залік)

Фітнес

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

Репродуктивна освіта в системі здоров’язбереження

Кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання

 

Фізико-математичний факультет

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

ІІІ семестр (залік)

Платформи корпоративних інформаційних систем

Кафедра інформатики

Інтелектуальні інформаційні системи

Паралельні та розподілені обчислення

ІІІ семестр (екзамен)

Комп’ютерний експеримент в наукових дослідженнях

Кафедра інформатики

Розподілені інформаційно-аналітичні системи

Спеціальність 011 Науки про освіту (освітня програма «Освітні вимірювання»)

ІІІ семестр (залік)

Хмарні сервіси в освіті і науці

Кафедра інформатики

Тестування у галузі HR-менеджменту

ІІІ семестр (екзамен)

Міжнародні вимірювання в освіті

Кафедра інформатики

Захист інформаційних ресурсів

 

Факультет іноземної філології

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

за освітньою програмою Мова і література (англійська) додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька/російська)

ІІІ семестр (екзамен)

Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства

Аналітика наративного дискурсу

Кафедра германських мої і зарубіжної літератури

ІІІ семестр (залік)

Англійське академічне письмо

Кафедра англійської мови

Готська мова

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)

за освітньою програмою Мова і література (російська) додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

ІІІ семестр (екзамен)

Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства

Аналітика наративного дискурсу

Кафедра германських мої і зарубіжної літератури

ІІІ семестр (залік)

Готська мова

Кафедра англійської мови

Англійське академічне письмо

Міжнародні системи тестування з англійської мови

 

Природничий факультет

Спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія), 091 Біологія

ІІІ семестр (екзамен)

Сучасні погляди на еволюційне вчення

Кафедра біології та методики її викладання

Іхтіологія

Сучасні методи в біології

ІІІ семестр (залік)

Стійкість рослин

Кафедра біології та методики її викладання

Фітопатологія

Прикладна ботаніка

Ентомологія

Спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія):

ІІІ семестр (екзамен)

Геофізика ландшафтів

Кафедра географії та методики її викладання

Палеоландшафтознавство

Прикладна географія

ІІІ семестр (залік)

Розміщення продуктивних сил і економічне районування

Кафедра географії та методики її викладання

Географія природокористування і природо-ресурсний потенціал

Плейстоцен України або четвертинні відклади України

Ландшафтне проектування та дизайн

Спеціальність 101 Екологія:

ІІІ семестр (екзамен)

Екотрофологія

Кафедра екології

Промислова екологія

Екологічний менеджмент і аудит

ІІІ семестр (залік)

Інформаційні технології в екології

Кафедра екології

Екологічний маркетинг

Формування екомережі

 

Економічний факультет

Спеціальність 051 Економіка

ІІІ семестр (екзамен)

Оподаткування суб’єктів господарювання

Кафедра економіки підприємства

Економічне консультування консалтингової діяльності

ІІІ семестр (залік)

Організація та управління підприємницькою діяльністю

Кафедра економіки підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ІІІ семестр (екзамен)

Конкурентна політика сучасного бізнесу

Кафедра економіки підприємства

Стратегічне управління підприємством

Управління комерціалізацією інновацій

 

ІІІ семестр (залік)

Організація та управління підприємницькою діяльністю

Кафедра економіки підприємства

Економічне консультування (консалтингова діяльність)

Товарознавство

Оподаткування суб’єктів господарювання

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

Торгові стратегії

Біржовий маркетинг

Моделювання ситуацій на ринку

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Спеціальність 242 Туризм

ІІІ семестр (екзамен)

Соціологія туризму

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Інноваційні напрямки розвитку рекреаційних комплексів України

IІІ семестр (залік)

Специфіка комунікації та інформаційне забезпечення туристичного бізнесу

Кафедра інформатики

Технологія діяльності туристичних самодіяльних організацій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Спеціальність 073 Менеджмент

ІІІ семестр (екзамен)

Облік і аналіз персоналу

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Методи прийняття управлінських рішень

IІІ семестр (залік)

Інвестиційний менеджмент

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Методи прийняття управлінських рішень

 

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Спеціальність 016 Спеціальна освіта

ІІІ семестр (залік)

Навчання дітей з ЗПР

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

Профілактика емоційного вигорання корекційних педагогів

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

ІІІ семестр (екзамен)

Соціальна реабілітація осіб з виразною інтелектуальною недостатністю

Кафедра логопедії і спеціальних методик

Тренінг ораторського мистецтва корекційного педагога

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

ІІІ семестр (екзамен)

Соціальний супровід в соціальному забезпеченні

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Соціально-правовий захист дитинства

Аудит у соціальному забезпеченні

 

 

ІІІ семестр (залік)

Життєтворчість особистості

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Тренінг професійної стресостійкості

Тренінг конструктивного вирішення професійних конфліктів

Конституційно-правові основи місцевого самоврядування

Соціальні мережі

Економіка праці в соціальному забезпеченні