Освітньо-професійні програми на 2016 рік (Бакалавр)

Бакалавр.

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 09 Біологія. Спеціальність: 091 Біологія. (денна, заочна форма навчання) 

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Реставрація творів мистецтва. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво. (денна форма навчання) 

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 02 Культура і мистецтво. Спеціальність: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Освітня програма: Образотворче мистецтво. (денна форма навчання) 

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 052 Політологія. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 232 Соціальне забезпечення. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 24 Сфера обслуговування. Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 051 Економіка. Освітня програма: Економіка підприємства. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 073 Менеджмент. Освітня програма: Управління персоналом та економіка праці. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма: Підприємництво і торгівля. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. (денна форма навчання) 

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Реклама та зв’язки з громадськістю. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 06 Журналістика. Спеціальність: 061 Журналістика. Освітня програма: Журналістика. (денна форма навчання)

Перший (бакалаврський) рівень. Бакалавр. Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 Психологія. (заочна форма навчання)

/*для відображення розкладу*/