Основні нормативні документи

Статут університету
Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом працівників на 2015-2017 роки
Правила внутрішнього розпорядку
Положення про навчальну дисципліну студентів
Концепція розвитку університету на 2013-2020 роки
Сертифікати про акредитацію

Ліцензія

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу університету від 06.07.2016 року
Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України

Довідка АБ № 504622 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Виписка з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка