6 Листопад 2020
 Листопад 6, 2020

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 55 Закону України “Про вищу освіту”, статей 21-24 Кодексу законів про працю України та з метою удосконалення трудових відносин у галузі освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних  працівників з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навичок та на підставі поданих службових записок деканів та завідувачів кафедр  оголошує   конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр університету:

Завідувача, професора кафедри:

 1. Теорії та методик дошкільної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

 

Завідувача кафедри:    

 1. Іноземних мов.
 2. Слов’янської філології та загального мовознавства.
 3. Політології та філософії.
 4. Фізики.

 

Професора кафедри:

 1. Слов’янської філології та загального мовознавства (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 2. Туризму та готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 3. Політології та філософії (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 4. Біології та методики її викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 5. Англійської мови (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 6. Історії української літератури та компаративістики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 7. Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 8. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 9. Економіки підприємства (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

 

Доцента кафедри:    

 1. Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи (2 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).
 2. Логопедії та спеціальних методик (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 3. Журналістки (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 4. Політології та філософії (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 5. Музичного мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 6. Спорту і спортивних ігор (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 7. Іноземних мов (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 8. Корекційної педагогіки та інклюзивної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 9. Англійської мови (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 10. Математики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 11. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (2 штатні одиниці по 0,85 ставки кожна).
 12. Української мови (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 13. Теорії та методик дошкільної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 14. Екології (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 15. Біології та методики її викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).                
 16. Германських мов і зарубіжної літератури (2 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна).
 17. Фізики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 18. Географії та методики її викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 19. Менеджменту (3 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 20. Туризму і готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 21. Загальної та практичної психології (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 22. Інформатики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 23. Німецької мови (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).

 

Старшого викладача кафедри:    

 1. Теорії та методик початкової освіти (4 штатні одиниці по 0,9 ставки кожна).
 2. Німецької мови (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 3. Музичного мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 4. Інформатики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 5. Спорту і спортивних ігор (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).      
 6. Політології та філософії (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 7. Всесвітньої історії (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 8. Історії України (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 9. Української мови (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 10. Журналістики (4 штатні одиниці по 0,6 ставки кожна).
 11. Логопедії та спеціальних методик (4 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 12. Архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 13. Англійської мови (6 штатних одиниць по 0,6 ставки кожна).
 14. Педагогіки та управління навчальним закладом (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 15. Історії української літератури та компаративістики (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 16. Іноземних мов (для викладання дисципліни англійська мова) (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 17. Іноземних мов (для викладання дисципліни французька мова) (1 штатна одиниця на 0,3 ставки).
 18. Теорії та методик дошкільної освіти (1 штатна одиниця на 0,9 ставки).
 19. Екології (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 20. Біології та методики її викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 21. Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (4 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 22. Соціальної педагогіки і соціальної роботи (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 23. Теорії і методики фізичного виховання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 24. Фізичного виховання (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 25. Географії та методики її викладання (3 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 26. Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 27. Менеджменту (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).
 28. Економіки підприємства (3 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).     

 

Викладача кафедри:    

 1. Англійської мови (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 2. Іноземних мов (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 3. Німецької мови (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 4. Спорту і спортивних ігор (4 штатні одиниці по 0,75 ставки кожна).

 

Асистента кафедри:

 1. Корекційної педагогіки та інклюзивної освіти (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 2. Географії та методики її викладання (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 3. Інформатики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 4. Образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 5. Теорії і методики фізичного виховання (3 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 6. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 7. Теорії та методик початкової освіти (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).
 8. Слов’янської філології та загального мовознавства (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 9. Музичного мистецтва (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).

 

Кафедра військової підготовки:

 1. Старшого викладача (1 штатна одиниця на 0,9 ставки);
 2. Старшого викладача (4 штатні одиниці по 0,7 ставки кожна);
 3. Викладача (5 штатних одиниць по 0,5 ставки кожна).

 

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки:

 

 1. Посаду старшого викладача кафедри військової підготовки можуть обіймати особи, які мають: академічну освіту оперативно-тактичного рівня, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) і зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 5 років; викладачі без наукових ступенів і вчених звань з досвідом науково-педагогічної роботи не менше 5 років; проводять навчальні заняття на високому науково-методичному рівні і мають видані навчально-методичні посібники, наукові праці; висококваліфіковані фахівці з військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність, як правило володіють іноземною мовою на рівні не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР-2).
 2. Посаду викладача кафедри можуть обіймати особи, які мають вчене звання кандидата наук або без наукового ступеня і вченого звання, зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 3 років; висококваліфіковані фахівці з військ, з військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність, як правило володіють іноземною мовою на рівні не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР-2).

 

 Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:

 • заяву;
 • засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць, копію трудової книжки;
 • автобіографію;
 • копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка   видається   відповідно   до   Порядку   проведення     обов’язкових

попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.  за № 1465 «Офіційний вісник України».

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.

         Університет здійснює освітню діяльність з підготовки здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28.12.2016 року та додатку до неї: Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 04.06.2018 року.

         З «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» можна ознайомитися на сайті університету та у відділі кадрів університету за адресою: вул.  Огієнка, 61, телефон 3-02-37.

Університет житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв  один місяць з дня опублікування оголошення.

Термін проведення конкурсу два місяці з дня опублікування  оголошення.

          Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет  імені  Івана  Огієнка, загальний відділ, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300.