Нормативні документи

Нормативні документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

10.10.2013                                                                                                                                     № 1411

 

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 10 жовтня 2013 року

 

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від  25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України  02 листопада 2012 року за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10 жовтня 2013 року

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.
  1. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

 

Витяг

з наказу Міністерства освіти і науки України
від 10 жовтня 2013 року № 1411
Перелік
спеціалізованих  вчених рад

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка спеціалізована вчена рада К 71.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» строком на три роки.

Голова ради:

  1. Завальнюк Олександр Михайлович, д.і.н., професор, професор кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Заступник голови:

  1. Копилов Сергій Анатолійович, д.і.н., професор, ректор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

Вчений секретар:

  1. Боровець Іван Іванович, к.і.н., доцент кафедри, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність 07.00.01.

 

Відомості
про членів спеціалізованої вченої ради К 71.053.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
за спеціальністю 07.00.01 – історія України

в Кам’янець-Подільському  національному університеті імені Івана Огієнка,

32300 м. Кам’янець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61; Тел.: 8(03849) 3-33-61; 2-50-57


п/п  
Прізвище, ім’я,
по батькові
Місце основної роботи, посада Науковий ступінь
1. Завальнюк Олександр Михайлович,
голова ради
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор кафедри історії України Доктор історичних наук
2. Копилов Сергій Анатолійович,заступник голови ради Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ректор університету, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Доктор історичних наук
3. Опря Ігор Анатолійович,
вчений секретар
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри всесвітньої історії Кандидат історичних наук
4. БаженовЛев Васильович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор кафедри всесвітньої історії Доктор історичних наук
5. Ботушанський Василь Мефодійович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри історії України Доктор історичних наук
6. Газін Володимир Прокопович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор кафедри всесвітньої історії Доктор історичних наук
7. Головко Олександр Борисович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор кафедри всесвітньої історії Доктор історичних наук
8. Кабачинський Микола Ілліч Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького,професор кафедри соціально-економічних дисциплін Доктор історичних наук
9. Лозовий Віталій Станіславович Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України (м. Київ), професор, головний науковий співробітник відділу гуманітарної політики Доктор історичних наук
10. Марчук Василь Васильович Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор, завідувач кафедри політології, проректор Доктор історичних наук
11. Нечитайло Віталій Васильович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор, завідувач кафедри політології і соціології Доктор історичних наук
12. Степанков Валерій Степанович Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, професор кафедри всесвітньої історії Доктор історичних наук
13. Струкевич Олексій Карпович Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, професор, завідувач кафедри методики викладання історії Доктор історичних наук
14. Філінюк Анатолій Григорович Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка,професор, завідувач кафедри історії України Доктор історичних наук
15. Глушковецький Анатолій Леонідович Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кандидат історичних наук