Наукова діяльність

Наукова діяльність організована в університеті відповідно до вимог Законів України про вищу освіту, про наукову та науково-технічну діяльність України і забезпечується через:

 • органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
 • спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентноздатних техніки, технологій та матеріалів;
 • створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
 • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами й організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;
 • безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі; планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
 • залучення до навчально-виховного процесу вчених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
 • організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

 • проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства;
 • збереження довкілля та сталий розвиток;
 • новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі; нові речовини і матеріали.