Кафедра географії та методики її викладання

Адреса:
вул. Татарська, 14, м. Кам’янець-Подільський, 32300 Кабінет №6
Тел.:
e-mail:
heography@kpnu.edu.ua 
Cайт кафедри:
geo.kpnu.edu.ua

 
Склад кафедри:

Назарук Микола Миколайович – завідувач кафедри, д.г.н., професор
Рибак Ігор Петрович – кандидат географічних наук, доцент
Касіяник Ігор Петрович – кандидат географічних наук, доцент
Кондрюк Леся Василівна – кандидат економічних наук, доцент
Чернюк Ганна Володимирівна – кандидат географічних наук, доцент
Козак Максим Іванович – кандидат біологічних наук, доцент
Федорчук Іван Вікторович – кандидат біологічних наук, доцент
Придеткевич Станіслав Станіславович – кандидат географічних наук, старший викладач
Лісовський Андрій Сергійович – кандидат географічних наук, асистент
Гарбар Владислав Васильович – кандидат географічних наук, асистент
Любинська Інна Борисівна – cтарший викладач
Мисько Володимир Зіновійович – cтарший викладач
Матвійчук Борис Валерійович – асистент
Матуз Ольга Володимирівна – асистент
Блашкова Олена Миколаївна – асистент
Гарбар Валентина Гнатівна – старший лаборант
Малик Роман Георгійович – старший лаборант
Вітвіцький Ярослав Йосипович – старший лаборант

Дисципліни:

вступ до спеціальності географія та математичні методи в географії, фізична географія (геологія), фізична географія (загальне землезнавство), суспільна географія (картографія з основами топографії), топографія з основами геодезії, історія географічних наук, географія материків і океанів, грунтознавство, ландшафтна екологія, фізична георафія (ландшафтознавство), суспільна географія (географія населення), суспільна географія (основи теорії суспільної географії), суспільна географія (геоінформаційні технології в географії), методика навчання географії, суспільна географія (географія культури), сучасні демографічні проблеми, суспільна географія (топографічні та дистанційні методи в географії), суспільна географія (основи промислового сільськогосподарського виробництва та транспорту), фізична географія (прп подільського регіону), прикладна фізична географія, фізична георафія (палеогеографія), біогеографія, суспільна географія (економічна і соціальна географія україни), фізична географія україни, краєзнавство і туризм, суспільна географія (географія світового господарства), регіональна економічна і соціальна географія, суспільна географія (геоінформаційні системи в географії), методика навчання економіки, організація екологічно-безпечної туристичної діяльності, географія природокористування і природно-ресурсний потенціал, основи геополітики і географія зовнішньо економічних зв’язків, географія туризму з основами туристичного менеджменту, геофізика ландшафтів, кадастр та оцінка земель, методика наукових досліджень, основи ландшафтознавства, картографія, ландшафтна екологія та геоінформаційні системи, географія грунтів з основами грунтознавства, суспільна географія (геоінформаційні системи), історична географія, сучасні демограічні проблеми, суспільна географія (топографія з основами ландшафтно-екологічного карторгафування), геоінформаційні системи в екології, фізична географія (регіональна фізична географія україни), географія рідного краю, біосферологія, регіональна економічна географія україни, кадастр та оцінка земель, підходи та принципи географічного районування, організація туристичної роботи.