КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

14 November 2016
 November 14, 2016

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Відповідно до статті 54 Закону України “Про освіту”, статті 55 Закону України “Про вищу освіту”, статей 21-24 Кодексу законів про працю України та з метою удосконалення трудових відносин у галузі освіти, забезпечення умов для ініціативності і самостійності науково-педагогічних  працівників з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навичок та на підставі поданих службових записок деканів та завідувачів кафедр

НАКАЗУЮ:

оголосити конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр університету: 

 

Доцента кафедри:

 1. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 2. Історії України (1 штатна одиниця на 0,8 ставки).
 3. Туризму і готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 4. Мовознавчих дисциплін (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Старшого викладача  кафедри:

 1. Української мови (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 2. Мовознавчих дисциплін (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 3. Логопедії та спеціальних методик (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 4. Соціальної педагогіки і соціальної роботи (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Викладача  кафедри:

 1. Спорту і спортивних ігор (2 штатні одиниці по 0,8 ставки кожна).
 2. Англійської мови (3 штатні одиниці на 0,5 ставки кожна).
 3. Фізичного виховання ( 1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 4. Легкої атлетики з методикою викладання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Асистента  кафедри                     

 1. Теорії і методики фізичного виховання (2 штатні одиниці по 0,85 ставки кожна).
 2. Загальної та практичної психології (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 3. Географії та методики її викладання (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна), (1 штатна одиниця на 0,75 ставки).
 4. Теорії та методик дошкільної і початкової освіти (2 штатні одиниці по 1,0 ставки кожна).
 5. Фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).
 6. Журналістики (1 штатна одиниця на 0,55 ставки).
 7. Політології і соціології (1 штатна одиниця на 0,5 ставки).
 8. Інформатики (1 штатна одиниця на 1,0 ставки).

Кафедра військової підготовки

Предметно-методична комісія тактичної та тактико-спеціальної підготовки :

доцента – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання таких предметів: тактична підготовка,  тактико-спеціальна підготовка;

доцента – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання предмету: тактико-спеціальна підготовка;

старшого викладача  – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання предмету: тактико-спеціальна підготовка;

викладача – 1 штатна одиниця на 0,5 ставки для викладання предмету: тактична підготовка;

викладача кафедри – 1 штатна одиниця на 0,5 ставки для викладання предмету: тактико-спеціальна підготовка.

 

Предметно – методичної комісії з інженерних загороджень та вибухової справи (для викладання предмету інженерні загородження та вибухова справа):

доцента – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки;

старшого викладача  – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки;

викладача – 1 штатна одиниця на 0,75 ставки;

викладача – 2 штатні одиниці по 0,5 ставки (кожна).

Предметно – методичної комісії військово-технічної підготовки:

доцента – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання предмету експлуатація та ремонт інженерного озброєння;

старшого викладача – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання предмету експлуатація та ремонт електротехнічних засобів;

викладача – 1 штатна одиниця на 0,75 ставки для викладання предмету експлуатація та ремонт інженерного озброєння.

Предметно-методичної комісії військово-спеціальної підготовки:

доцента – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання таких розділів дисципліни «Військова підготовка»: військові дороги і колонні шляхи; військові мости; переправи.

старшого викладача – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання дисциплін «Військова підготовка»: фортифікація та маскування;

старшого викладача – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання таких дисциплін: виховної роботи, стройової підготовки;

старшого викладача – 1 штатна одиниця на 1,0 ставки для викладання таких розділів дисципліни «Військова підготовка»: військові мости, переправи.

викладача – 1 штатна одиниця на 0,75 ставки для викладання таких розділів дисципліни «Військова підготовка»: військові мости, переправи;

викладача – 1 штатна одиниця на 0,75 ставки для викладання таких розділів дисципліни «Військова підготовка»: військові мости, переправи;

викладача – 1 штатна одиниця на 0,5 ставки для викладання таких дисциплін: військової топографії, стройової підготовки.

 

Відповідно до вимог спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27.01.2015 за № 37/51, посади науково-педагогічних працівників кафедри військової підготовки комплектуються із числа офіцерів запасу з відповідною освітою.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

Доцент: повна вища освіта за фахом, магістр, (спеціаліст); учене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають такі документи:

 • заяву;
 • засвідчені в установленому порядку: особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та
 • вчені (почесні) звання (за наявністю), список наукових і навчально-методичних праць,   копію   трудової   книжки;
 • автобіографію;
 • копію паспорта, ідентифікаційного номера засвідчену претендентом;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. за № 1465 «Офіційний вісник України».

Документи, подані претендентом на участь у конкурсі, після його проведення, не повертаються.

 

         Університет здійснює освітню діяльність на підставі Ліцензії  Міністерства  освіти  і  науки  України  серія АЕ  № 636132 від 15.04.2015 року та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти зх. ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка затвердженого Міністром освіти і науки України 06.07.2016 року.

         З «Положенням про порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» можна ознайомитися на сайті університету http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/pologeniaporiadok.pdf та у відділі кадрів університету за адресою: вул.  Огієнка, 61, телефон 3-02-37.

Університет житлом не забезпечує.

Термін подачі заяв  один місяць з дня опублікування оголошення.

Термін проведення конкурсу два місяці з дня опублікування  оголошення.

          Документи подавати за адресою: Кам’янець-Подільський національний університет      імені      Івана     Огієнка,    загальний    відділ,     вул. Огієнка, 61,   м. Кам’янець-Подільський, 32300.