ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти»